2019 Nisan Dönemi – Kurum İdari Kurulu (Eğitim-İş)


KURUM İDARİ KURUL KARARLARI

Toplantı Tarihi            :  03.05.2019                       
Toplantı Dönemi         :  2019 Yılı/Nisan

GÜNDEM       :

 1. Toplu Sözleşme talebi.
 2. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavı.
 3. Boş Müdür, Müdür Yardımcısı kadroları için sınav talebi.
 4. Fakülte/Yüksekokul ve Enstitü Sekreterlikleri ile Şube Müdürlüklerine yönelik atamaların incelenmesi.
 5. Avukatlık ücreti ve mahkeme masraflarının işlemlerde dahli bulunanlara rücu edilmesi talebi.
 6. Ayniyat Saymanlığı
 7. Personel devamlılık sisteminin eşitsizlik yaratması.
 8. Emeklilik kartı
 9. 4-b memur ve işçilerin emeklilik ikramiyeleri
 10. Dekan ataması
 11. Gıda mühendisi ve tekniker veya teknisyen kadrolarının mühendis kadrosuna dönüştürülmesi talebi.
 12. Merkez Mutfak Projesi
 13. Kısmi zamanlı öğrenciler
 14. Yardımcı hizmetler kadrosunun genel idare hizmetler kadrosuna dönüştürülmesi
 15. Öğrenci üretim ve tüketim kooperatifi
 16. Tınaztepe ulaşım sorunu
 17. AÖF, ÖSYM, Uzaktan Eğitim kurumları tarafından düzenlenen sınavlarda görev alabilme talebi.
 18. Tınaztepe Kreş
 19. Koruma ve Güvenlik Görevlileri
 20. Engelli Kadrosu
 21. Hastane otopark giriş
TOPLANTIDA BULUNANLAR  
Prof. Dr. Uğur MALAYOĞLU Rektör Yardımcısı   
Prof. Dr. S. Sunay YILDIRIM DOĞRU Rektör Yardımcısı
Dr. Saip TİRYAKİOĞLU Genel Sekreter 
Arzu ARAZ ÇAĞLAR Genel Sekreter Yard. 
Dr. Yunus Emre DİNÇASLAN Genel Sekreter Yard. V.
Çiğdem MARAŞLIOĞLU Personel Dai.Bşk.
Av. Fulya TANTAŞ                Hukuk Müşaviri
İbrahim DEMİR İdari ve Mali İşl.Dai.Bşk.
Hakan UZUN SKS Dai.Bşk.
Haşim KARAMAN   Eğitim ve Bilim İşgörenleri İzmir 4 nolu Yükseköğretim Şube Bşk.
İbrahim POLAT Şube Örgütlenme Sekreteri   
Nuri AZAPLAR Şube Eğitim Sekreteri
Hüseyin BOZDAĞ Şube Hukuk Sekreteri

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile işyerinde yetkili sendika olan Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitimİş) temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu, 2019 Yılı 1. Döneminde 03.05.2019 tarihinde saat 15:00 ’de Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Senato salonunda toplandı.  
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1) 03.05.2019 tarihli yetki tespitinde İdare bünyesinde eğitim iş kolunda en çok üye sayısına sahip yetkili sendika olunduğu belirtilerek ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Toplu İş Sözleşmesi yapılması talebi hakkında;

Mevzuat açısından 375 sayılı KHK yasanın 32. Maddesi uyarınca değerlendirilmesi mümkün olmayıp, ayrıca bir toplu sözleşme yapılmasının mümkün olmadığı yönünde bilgi verildi.

KARAR 2) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavı talebi hakkında;

Kurum tarafından, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının usulüne uygun olarak ve objektif olarak değerlendirileceği bildirildi.

KARAR 3) Boş Müdür, Müdür Yardımcısı kadroları için sınav talebi hakkında;

Kurum tarafından talebin değerlendirmeye alınması için çalışılabileceği bildirildi.

KARAR 4) Ekim 2018 Kurum İdari Kurulu’nda gündeme alınan Son 1 yıllık dönemde Fakülte/Yüksekokul ve Enstitü Sekreterlikleri ile Şube Müdürlüklerine yönelik atamaların incelenerek gerekli işlemlerin yapılaması yönündeki taleplerinin tekrarı;

Atamaların kurum tarafından titizlikle gözden geçirildiği ifade edildi.

KARAR 5) Avukatlık ücreti ve mahkeme masraflarının işlemlerde dahli bulunanlara rücu edilmesi talebi hakkında;

İptal edilen işlemlere ilişkin kurumun ödemek zorunda olduğu vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin yasal mevzuat ve içtihatlar doğrultusunda sorumlulardan tahsil edileceği bildirildi.

 KARAR 6) Ayniyat Saymanlığı kadrosu hakkında;

Kurum tarafından, Maliye Bakanlığı “Ayniyat Saymanlığı” kadrosunu iptal etmediği sürece kadronun kullanılacağı ve bu konuda henüz yasal bir düzenleme değişikliğinin olmadığı ifade edildi.

KARAR 7) Personel devamlılık sisteminin eşitsizlik yaratması hakkında;

Giriş çıkışlarda kart basılması konusu personelin giriş çıkışlarının kontrolünü sağlamak bakımından gerekli olduğu ve devam ettirileceği ifade edildi.

KARAR 8) Emekli personelimizin emeklilik kartı kullanımında eşitlikçi bir düzenleme yapılması talebi hakkında;

Kurum tarafından, gerekli değerlendirmenin yapılacağı bildirildi.

KARAR 9) 4-b memur ve işçilerin emeklilik ikramiyeleri hakkında;

Kurum tarafından, mevzuata uygun işlem yapıldığı, yargıya intikal ettirildiği sürecin takip edildiği bildirildi.

KARAR 10) 12 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 7. Madde (1) “Doktor öğretim üyeleri, ilgili yönetim kurulunun görüşü alındıktan sonra fakültelerde ilgili dekanın, diğer birimlerde müdürün önerisi ile rektör tarafından en az bir en çok dört yıl süre ile atanır.” Şeklinde düzenleme gereğince uygulama yapıldığı;

Kurum tarafından, talep hakkında gerekli değerlendirmenin yapılacağı bildirildi.

KARAR 11) Gıda mühendisi ve tekniker veya teknisyen kadrolarının mühendis kadrosuna dönüştürülmesi talebi hakkında;

Kurum tarafından, incelenerek mevzuat çerçevesinde çalışmaların yapılacağı bildirildi.

KARAR 12) Merkez Mutfak Projesi önerisi hakkında;

 1. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı proje çalışmasının devam ettiğini Aralık’a kadar vuku bulacağını, bünyesinde hizmet veren toplam 6 adet mutfak bulunduğu ancak 4 adet mutfakta yemek üretimi gerçekleştirildiği İlahiyat Fakültesi yemekhanesi ve Karma Yurt yemekhanesinin kapatıldığını,
 2. Mutfak personelinin yetersiz olduğu, Toplum Yararına Proje (TYP) 6 aylık çalışma süresinin yakında biteceğini, kısmi zamanlı öğrenci istihdamının üst safhada olduğunu,
 3. Gıda alımlarında değişiklik yapılarak “yerli üretim”e geçildiğini,
 4. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan 4-d’li personele Ocak ayında hijyen eğitimi, Şubat ayında İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi ve Kişisel Gelişim eğitimi verildiğini,
 5. SKS Daire Başkanlığına bağlı mutfak ve yemekhanelerde günlük yemek seçimi ilavesi memnuniyet sağladığını,
 6. Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda yemek sunum ve hazırlık için eğitimler verildiğini,

KARAR 13) Mutfak ve yemekhanelerdeki işgören sıkıntısını çözmek adına mutfak ve yemekhanelerde üretime katılmak temizlik çevre düzenlemesi bedenen yapılacak işler için işe alınan işgörenlerin istihdam gerekçelerine uygun olarak çalıştırılmaları talebi;

Kurum tarafından, gerekli çalışmalar yapılacağı bildirildi.

KARAR 14) Kurumda görev yapan Yardımcı Hizmetler sınıfında görev yapan işgörenlerin Genel İdari Hizmetler sınıfına geçirilmesi talebi hakkında;

Bu talebin ancak mevzuat gereği görevde yükselme sınavı ile gerçekleşebileceği bildirildi.

KARAR 15) İnsan kaynağı gereksinimi karşılamak amacıyla “Öğrenci Üretim ve Tüketim Kooperatifi” kurulması talebi;

SKS Daire Başkanlığı tarafından, gerekli değerlendirmelerin yapılacağı bildirildi.

KARAR 16) Tınaztepe yerleşkesindeki ulaşım sorununun giderilmesi için ESHOT Genel Müdürlüğüne uzun hatların yaz aylarında çalıştırılması yönünde istekte bulunulması talebi hakkında;

Kurum tarafından, gerekli görüşmelerde bulunulacağı ifade edildi.

KARAR 17) DEÜ idari ve teknik işgörenlerinin AÖF, ÖSYM, GAZİSEM vb. uzaktan eğitim sınavlarında görev alabilmeleri yönünde tutum alınmasını ve bu yönde Anadolu Üniversitesi ve ÖSYM’ye DEÜ idari ve teknik işgörenlerinin sınavlarda görev alamıyor olmasının rahatsızlık yarattığı dolayısı ile DEÜ’ye ait yapılarda düzenlenecek sınavlarda DEÜ işgörenlerinin görevlendirilmesinin istenilmesi,

Kurum tarafından yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirme yapılacağı ifade edildi.

KARAR 18) Tınaztepe Yerleşkesinde inşaatı durdurulan kreş hakkında;

SKS Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet vermekte olan kreş ve anaokullarının hizmete başlayacağı ifade edildi.

Koruma ve güvenlik hizmeti ile görevli işgörenlerin hangi koşullarda ve ne şekilde memur, bilgisayar ve veri hazırlama kontrol işletmeni gibi kadrolara geçiş yapabileceklerinin yazılı ve nesnel kurallara bağlanması ve bu yönde yönerge oluşturulması, Koruma ve güvenlik işi ile görevli yöneticilerin hukuki konumları itibarı ile şef düzeyinde yönetici konumunda olmalarının sağlanması, Öncesinde koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda iken başka kadrolara geçen işgörenlere üstelik hukuki konumları itibarı ile yönetici olmadıkları halde görevlendirme yolu ile yöneticilik yapmaları uygulaması sonlandırılması, koruma ve güvenlik görevlisi yöneticileri kadrolu koruma ve güvenlik görevlileri arasından görevlendirilmesi talebi hakkında;

Kurum tarafından yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirme yapılacağı bildirildi.

KARAR 19) Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin 3. Derecenin altına inmeleri önündeki engeli kaldırmak adına kadro ihdası ile ilgili olarak;

Kurum tarafından; Üniversitemiz Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında görev yapmakta olan personelin öğrenim durumu, hizmet yılı ve mükteseplerine göre yıllar itibariyle mayıs ayında yapılan kadro değişikliği çalışmalarında dolu kadroda derece değişikliği ile 3.derece kadro istenildiği ancak  uygun görülmediği; 2018 yılı mayıs ayında yapılan idari kadrolara ait çalışmalarda söz konusu kriterlere göre dolu kadroda derece değişikliği ile yine Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında görev yapmakta olan personele 3.derece kadro istenildiği; ayrıca 3.derece Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunun başka üniversitelere verildiği ile ilgili örnekler Devlet Personel Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiş olduğu; yapılan görüşmelerde söz konusu derecenin sehven verildiği ve daha sonraki yıllarda iptal edileceğinin söylenildiği; Üniversitemizde Taşınır Kayıt Yetkilisi olarak fiilen görev yapan personele 2006 yılında yayımlanan  Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin karar uyarınca I Sayılı Cetvelde (İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı) yer alan  Mali Sorumluluk Zammından 575 puan tazminat ödemesi yapıldığı; geçici görevlendirmelerin ihtiyaç ve birim talebi doğrultusunda yapıldığı, idarenin  yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde  değerlendirme yapılacağı  ifade edildi.

KARAR 20) Engelli işgören ve öğrencilerimizin birçok yakınmaları bulunmaktadır. Sonradan Engelli duruma gelen işgörenler için de kadro ihdası yapılması talebi hakkında,

Kurum tarafından gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edildi.

KARAR 21) Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin Sağlık Yerleşkesine Girişler ile ilgili 10.04.2019 tarih ve E.28488 sayılı yazısı ile Sağlık Hizmetleri MYO, Hemşirelik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesinin arka kısmında bulunan otopark giriş yetkileri 15 Nisan 2019 tarihinden itibaren iptal edilmiş; söz konusu otoparka yukarıda belirtilen Fakülte ve Yüksekokullarda görev yapan Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri, Uzman, İdari ve Akademik Personelin araçlarının giriş çıkış yetkileri sona erdirilmiş; otoparkın yalnızca sağlık yerleşkesinde bulunan öğretim üyeleri tarafından kullanılacağı konusu hakkında;

Kurum tarafından, Sağlık yerleşkesinde başka otoparklarda halihazırda mevcut boş yer olduğu, ihtiyacı karşıladığı ifade edildi.