Genel Sekreterlik Şube Müdürlüğü


  • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu ile ilgili tüm iş ve işlemler,
  • Üniversite Senatosunca alınan çeşitli kamuoyu duyurularının yapılması,
  • Çeşitli Bakanlıklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Valilik gibi, çeşitli kurum ve kuruluşların Üniversitemiz ile ilgili istemiş oldukları bilgilerin rapor halinde hazırlanması ve ilgili kurumlara iletilmesi,
  • Rektör, Rektör Yardımcıları veya Üniversite adına gelen gizli yazıların gereğinin yapılması,
  • Seminer, Sempozyum, Kongre, Konferans, Yarışma, Ödül vb. çeşitli duyuruların yapılması,

gibi hizmetler birimin görevleri arasındadır.