DEÜ Akademik Kıyafet Yönergesi

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

Ünv.Sent. 23/05/2017 – 474/19
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KIYAFET YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Amaç
Madde 1 (1)Bu yönerge; Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görevli öğretim üyeleri ve öğrencilerin giyecekleri akademik kıyafetler ile onursal doktora unvanı verilecek konuklarca giyilecek kıyafetlerin tasarımlarını ve kullanım yerlerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2  (1) Bu yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yöneticileri ve bu üniversitede görevli öğretim üyeleri ile ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsar.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Akademik Kıyafetlerin Tasarımı ve Kullanımı
 
Akademik kıyafetlerin tasarım detayları
Madde 3 (1) Akademik kıyafetlerde; hammaddesi yüzde 100 poliester, örgüsü çözgü krep sateni, çözgü ipliği multiflament ve atkı ipliği krep bükümlü kumaşlar kullanılacaktır. Akademik kıyafetlerin renkleri; öğretim üyeleri, lisansüstü ve onursal doktora için lacivert ve krem, öğrenciler için ise lacivert ve açık mavi olarak belirlenmiştir.
(2) Üniversite yöneticileri ile öğretim üyelerinin giyecekleri akademik kıyafetlerin tasarımları ve kıyafetlerin üzerinde bulunması gereken nakışların detayları (EK.1,2,3,4,5 ve 9)’da gösterilmiştir.
(3) Lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin akademik kıyafetlerinin tasarımı (EK.6 ve 9)’da gösterilmiştir.
(4) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin akademik kıyafetlerinin tasarımı (EK.7 ve 9)’da gösterilmiştir.
(5) Üniversite tarafından kendilerine “onursal doktora” unvanı verilen konukların giyeceği akademik kıyafetlerin tasarımı ve kıyafetlerin üzerinde bulunması gereken nakışların detayları (EK.8 ve 9)’da gösterilmiştir.
(6) Akademik kıyafetlerde atkının uç kısmında fakültelerin mevcut renkleri korunabilir.
Akademik kıyafetlerin kullanım yerleri
Madde 4 (1) Öğretim üyeleri akademik kıyafetlerini; mezuniyet törenleri, öğretim yılı açılışı ve atanan ve yükselenler kutlama töreni gibi resmi törenler ile üniversite dışında akademik giysi giyilmesini gerektiren törenlerde ve mevzuat gereği girilmesi gereken sınavlarda (lisansüstü, doçentlik vs.) giyerler.
(2) Öğrenciler akademik kıyafetlerini; mezuniyet törenlerinde giyerler.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
 
Madde 5 (1) Öğretim elemanları; akademik kıyafetlerini, mevzuatta öngörülen kıyafet üzerine giymelidir.
Madde 6 (1) Ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencilerin akademik kıyafetleri, Üniversite Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca temin edilir ve kıyafetler gerekli olduğunda tekrar geri verilmek üzere ilgili yükseköğretim kurumuna anılan daire başkanlığı tarafından zimmetle teslim edilir.
Yürürlük
Madde 6 (1) Bu yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 (1) Bu yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.