17.04.2020/540

Yayınlanma Tarihi: 12-06-2020

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

 Toplantı Tarihi: 17.04.2020                                                                          Toplantı Sayısı: 540

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09.04.2020 tarih ve 26035 sayılı yazısı gereğince uzaktan öğretim yolu ile verilecek uygulamalı derslerin belirlenmesi.
  3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10.04.2020 tarih ve 26317 sayılı yazısı gereğince Hemşirelik Fakültesinde öğrenim gören mezuniyet aşamasındaki öğrencilerinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı uygulama eğitimleriÇ
  4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.04.2020 tarih ve 26482 sayılı yazısı gereğince diğer sağlık alanlarında (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) öğrenim gören mezuniyet aşamasındaki öğrencilerinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı uygulama eğitimleri.
  5. 04.2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
  6. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabul kontenjanları kapsamında 30 Mart-12 Nisan 2020 tarihlerinde yapılan başvuruların, Dünya’da ve ülkemizde devam eden pandemi nedeni ile 30 Nisan 2020 saat 24:00’e kadar uzatılması.
  7. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına İntibak kontenjanlarının belirlenmesi.

 

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

 

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

Prof.Dr. Ercan AKPINAR    

 

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Remzi YAĞCI      

 

Prof.Dr. Aylin ALIN  

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA 

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER   

 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ  

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN   

 

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr. Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN

 

Prof.Dr. Okan TUNA

 

Prof.Dr. Gülay DİRİK

 

Prof.Dr. Muhammed DENİZ

 

Prof. Halil YOLERİ

 

Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN

 

Prof.Dr. Mustafa ALP

 

Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ

 

Prof.Dr. Nilüfer KARACASULU

 

Prof.Dr. Hümeyra BİROL

 

Prof.Dr. Talip GÜNGÖR

 

Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

 

Prof.Dr. M.Derya ERÇAL 

 

Doç.Dr. Başak OCAK

 

Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR 

 

Prof.Dr. Hanifi ÖZCAN

 

Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL       

 

Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN

 

Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU

 

Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ

 

Prof.Dr. Nur OLGUN  

 

Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU

 

Prof.Dr. Erkan GÖKSU   

 

Prof.Dr. Ali TOPAL  

 

Prof. Pınar UÇMAN KARAÇALI

 

Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI  

 

Prof.Dr. Nihal GELECEK     

 

Prof.Dr. Berrin ONARAN

 

Prof.Dr. Kürşad KUTLUK     

 

Doç.Dr.  Yılmaz AKGÜNDÜZ  

 

Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK

 

Prof.Dr. Kamil İŞERİ      

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU    

 

Üniversite Senatosu 17.04.2020 Cuma günü saat 14.30’da Covid-19 önlemleri dolayısıyla videokonferans yöntemiyle Rektör Prof.Dr.Nükhet Hotar başkanlığında 1 üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.

Prof.Dr. Murat Celiloğlu görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek  maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09.04.2020 tarih ve 26035 sayılı yazısı gereğince uzaktan öğretim yolu ile verilecek uygulamalı derslerin belirlenmesi konusu görüşüldü.

Görüşmeler sonunda;

2019-2020 bahar yarıyılı ile sınırlı olmak üzere dijital imkânlarla verilecek derslerin uygulamalarının ve uygulamalı derslerin ilgili birimlerin teklifleri doğrultusunda ekteki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10.04.2020 tarih ve 26317 sayılı yazısı gereğince Hemşirelik Fakültesinde öğrenim gören mezuniyet aşamasındaki öğrencilerinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı uygulama eğitimleri konusu görüşüldü.

Görüşmeler sonunda;

Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesinin gerekçeli kararında belirtilen, mezun aşamasında olan öğrencilerin hasta ve sağlıklı bireye bakım verme ile ilgili yapılan uzaktan eğitim derslerinde vaka ve diğer yöntemlerle bilgi edinmelerinin sağlanması ancak bu bilgilerin klinik uygulamaya aktarabilmeleri, klinik karar verebilmeleri problem çözme ve iletişim becerileri geliştirebilmeleri, bakım yönetimini bizzat deneyimlemeleri büyük önem taşıdığı hususları dikkate alınarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılıyla sınırlı kalmak kaydıyla staj/uygulama eğitimlerinin koruyucu önlemler alınarak uygun zamanda sağlık birimlerinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.04.2020 tarih ve 26482 sayılı yazısı gereğince diğer sağlık alanlarında (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) öğrenim gören mezuniyet aşamasındaki öğrencilerinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı uygulama eğitimleri konusu görüşüldü.

Görüşmeler sonunda;

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun gerekçeli yazısında belirtilen, staj uygulama derslerinin içeriklerinde yer alan MR, röntgen, tomografi, kan testi, idrar testi, vb. uygulamaların uzaktan eğitim ile yapılamayacağı hususları ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunun Yüksekokul Akademik Kurulunun oybirliği ile aldığı konuya ilişkin karar dikkate alınarak;  2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılıyla sınırlı kaymak kaydıyla, mezun aşamasında olan öğrencilerin staj/uygulama eğitimlerinin koruyucu önlemler alınarak yaz dönemi de dahil uygun zamanda sağlık birimlerinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5 14.04.2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması konusu görüşüldü.

Görüşmeler sonunda;

14.04.2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6- 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabul kontenjanları kapsamında 30 Mart-12 Nisan 2020 tarihlerinde yapılan başvuruların, Dünya’da ve ülkemizde devam eden pandemi nedeni ile 30 Nisan 2020 saat 24:00’e kadar uzatılmasına ilişkin konu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

2020-2021 eğitim-öğretim yılı yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabul kontenjanları kapsamında 30 Mart-12 Nisan 2020 tarihlerinde yapılan başvuruların, Dünya’da ve ülkemizde devam eden pandemi nedeni ile 30 Nisan 2020 saat 24:00’e kadar uzatılmasına; 18.03.2020 tarih ve 535/02 sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile 17 Mayıs 2020 tarihinde yapılmasına karar verilen “Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS)” tarihinin ve takvimin ayrıca belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7- 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına İntibak kontenjanlarının belirlenmesine ilişkin konu görüşüldü.

Görüşmeler sonunda;

2020-2021 eğitim-öğretim yılı Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına İntibak kontenjanlarının ekteki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.