26.12.2019/1424

Yayınlanma Tarihi: 06-02-2020

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  26.12.2019                                                                     Toplantı Sayısı : 1424

GÜNDEM         :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversite Senatosunda Torbalı Meslek Yüksekokulu’na dağılımı yapılan 1 adet atama izninin kullanımı için Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece öğretim görevlisi (ders verecek) kadrosunun Torbalı Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Endüstriyel Cam ve Seramik Programına aktarılması.

Toplantıda Bulunanlar       

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

Prof.Dr. Ercan AKPINAR    

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

Prof.Dr. Remzi YAĞCI  

Prof.Dr. Aylin ALIN          

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA   

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

Prof.Dr. Osman BİLEN  

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN      

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

Prof.Dr. Metin KOZAK

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ  

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN

Prof.Dr. Zeynep ARIKAN

Prof.Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU 

 

Üniversite Yönetim Kurulu 26.12.2019 Perşembe günü saat 15.30’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2-04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 1 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversite Senatosu’nun 26.12.2019 tarihli ve 527/3 sayılı kararı ile Torbalı Meslek Yüksekokuluna dağılımı yapılan 1 adet atama izninin kullanımı için Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Öğretim Görevlisi (ders verecek) kadrosunun Torbalı Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Endüstriyel Cam ve Seramik Programına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.