31.12.2015/168

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
 
Toplantı Tarihi:31.12.2015
Toplantı Sayısı:168
 
 
GÜNDEM:
1- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’nın Lilly Firması tarafından 20/02/2016 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Diyabet Tedavisinde Eğitim” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.680,00TL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı ‘nın 21/12/2015 tarih ve 374 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’nın Lilly Firması tarafından 16/01/2016 tarihinde Balıkesir’de yapılacak olan “Diyabet Tedavisinde Eğitim” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.216,00TL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı ‘nın 21/12/2015 tarih ve 375 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’nın Lilly Firması tarafından 15/01/2016 tarihinde Balıkesir’de yapılacak olan “Diyabet Tedavisinde Yoğunlaştırma” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.216,00TL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı’nın 21/12/2015 tarih ve 373 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.G.Hayri Özsan’ın Novartis Firması tarafından 03.09.2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “ABL İZMİR EXCEL” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2,250,00(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç hastalıkları Anabilim Dalı/ Hematoloji Bilim Dalı’nın 17/12/2015 tarih ve 266 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
5- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.G.Hayri Özsan’ın Novartis Firması tarafından 19.11.2015 tarihinde Ankara’da yapılacak olan “MM KONGRESİNDE KLİNİK PRATİK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Hematoloji Bilim Dalı’nın 23/12/2015 tarih ve 270 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
6- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ Pfizer PFE Firması tarafından 23.12.2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Romatoid Artrit Hastalarında Kullanılan Küçük Moleküller İle İlgili Güncel Veriler-İzmir Xeljanzx İmpact Toplantısı” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 4.691,00TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı’ nın 23/12/2015 tarih ve 136 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
7- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fırat Bayraktar’ın Boehringer Firması tarafından 15/12/2015 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan “Boehringer Ingelheim’in Medikal İletişiminde Kullanılmak Üzere Tip 2 Diyabet,Güncel Tedavi Kılavuzları,DPP4 İnhibitörleri ve linagliptin ile ilgili medikal içeriğin oluşturulması” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 5.000,00TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı ‘nın 30/12/2015 tarih ve 385 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
8- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı/Hematoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih Demirkan’ın sorumlu,Dr.İnci Alacacıoğlu,Dr.Doğuş Türkyılmaz,Dr.Celal Acar’ın yardımcı araştırmacı olduğu Johnson&Johnson tarafından desteklenen “54767414SMM2001” protokol no’lu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi,firma tarafından yatırılan toplam 200.526,00TL,(Rutinde uygulanacak işlemler için 116,526,00TL,Honararium 84.000,00TL,) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 18/12/2015 tarih ve 5578 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
9- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Vesile Öztürk’ün sorumlu,Dr.Hatice Limoncu’nun yardımcı araştırmacı olduğu Amgen tarafından desteklenen “20120296” protokol no’lu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ,firma tarafından yatırılan toplam 48,750.00TL,(Rutinde uygulanacak işlemler için 1,080,00TL,Honararium 39.282,00,Gerektiğinde uygulanacak işlemler için 8.388,00TL) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 18/12/2015 tarih ve 5579 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
10- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Abdurrahman Çömlekçi’nin sorumlu. Doç.Dr.Tevfik Demir’in yardımcı araştırmacı olduğu Novartis tarafından desteklenen “CSOM230G2304” protokol no’lu ve 48/8 Yürütme Kurulu Karar nolu klinik çalışmaya Doç.Dr.Serkan Yener yardımcı araştırmacı olarak katılmıştır.Konuyla ilgili firma tarafından düzenlenmiş olan 28/08/2015 tarih ve 2600 sayılı ek protokol yazısı incelenmiştir.
 
11- Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi(Hastane) 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde aşağıdaki bütçe kalemine ek bütçe yapılması ve ekte yer alan ödenek aktarma cetvelindeki kalemlere de bütçe aktarımı yapılmasına ilişkin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 31/12/2015 tarih ve 5836 sayılı yazısı ile eki incelendi.
           
 
12- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri (Hastane) biriminin 2016 Mali yılı içinde ek ödeme dağıtım ilkelerinde uyulacak esasların 01.01.2016 tarihinden itibaren ekteki şekilde uygulanması hususu.
 
Toplantıya Katılanlar                               
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN       
Prof.Dr.Can KARACA                                                                                           
Prof.Dr.Tülay CANDA
Prof.Dr.Murat DUMAN
E.Galip GÜRSOY
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 31/12/2015 Perşembe günü saat 10.00’ da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 12. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.
 
KARAR 1- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’nın Lilly Firması tarafından 20/02/2016 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Diyabet Tedavisinde Eğitim” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.680,00TL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’nın Lilly Firması tarafından 16/01/2016 tarihinde Balıkesir’de yapılacak olan “Diyabet Tedavisinde Eğitim” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.216,00TL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 3 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’nın Lilly Firması tarafından 15/01/2016 tarihinde Balıkesir’de yapılacak olan “Diyabet Tedavisinde Yoğunlaştırma” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.216,00TL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.G.Hayri Özsan’ın Novartis Firması tarafından 03.09.2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “ABL İZMİR EXCEL” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2,250,00(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.G.Hayri Özsan’ın Novartis Firması tarafından 19.11.2015 tarihinde Ankara’da yapılacak olan “MM KONGRESİNDE KLİNİK PRATİK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 6- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ Pfizer PFE Firması tarafından 23.12.2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Romatoid Artrit Hastalarında Kullanılan Küçük Moleküller İle İlgili Güncel Veriler-İzmir Xeljanzx İmpact Toplantısı” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 4.691,00TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fırat Bayraktar’ın Boehringer Firması tarafından 15/12/2015 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan “Boehringer Ingelheim’in Medikal İletişiminde Kullanılmak Üzere Tip 2 Diyabet,Güncel Tedavi Kılavuzları,DPP4 İnhibitörleri ve linagliptin ile ilgili medikal içeriğin oluşturulması” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 5.000,00TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı/Hematoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih Demirkan’ın sorumlu,Dr.İnci Alacacıoğlu,Dr.Doğuş Türkyılmaz,Dr.Celal Acar’ın yardımcı araştırmacı olduğu Johnson&Johnson tarafından desteklenen “54767414SMM2001” protokol no’lu “Asemptomatik Multipl Miyelom Hastalarında ÜçDaratumumab Doz Planını Değerlendiren Randomize Faz 2 Çalışma” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ,firma tarafından yatırılan toplam 200.526,00TL,(Rutinde uygulanacak işlemler için 116,526,00TL,Honararium 84.000,00TL,) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 9- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Vesile Öztürk’ün sorumlu,Dr.Hatice Limoncu’nun yardımcı araştırmacı olduğu Amgen tarafından desteklenen “20120296” protokol no’lu ” AMG 334’ünMigreni Önlemedeki Etkililiğini ve Güvenliliğini Değerlendiren Randomize,Çift Kör,Plasebo Kontrollü Faz 3 Çalışma-STRIVE Çalışması ” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ,firma tarafından yatırılan toplam 48,750.00TL,(Rutinde uygulanacak işlemler için 1,080,00TL,Honararium 39.282,00,Gerektiğinde uygulanacak işlemler için 8.388,00TL) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 10- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Abdurrahman Çömlekçi’nin sorumlu, Doç.Dr.Tevfik Demir’in yardımcı araştırmacı olduğu Novartis tarafından desteklenen “CSOM230G2304” protokol no’lu ve 48/8 Yürütme Karar nolu klinik çalışmaya Doç.Dr.Serkan Yener yardımcı araştırmacı olarak katılmasına ve ek protokol ile değiştirilen hükümleri dışındaki hükümleri taraflar arasında aynen geçerli olmaya devam etmesine oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 11- Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi(Hastane) 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde yukarıda belirtilen bütçe kalemine ek bütçe yapılması ve ekte yer alan ödenek aktarma cetvelindeki kalemlere de bütçe aktarımı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 12- Döner Sermaye İşletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri (Hastane) biriminin 2016 Mali yılı içinde ek ödeme dağıtım ilkelerinde uyulacak esasların 01.01.2016 tarihinden itibaren ekteki şekilde uygulanması hususuna oy birliği ile karar verildi.