31.12.2013/1138

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 31.12.2013
Toplantı Sayısı : 1138

GÜNDEM          :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Erhan Akay hakkındaki raporlar.
 3. İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Rabia Bahar Üste hakkındaki raporlar.
 4. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehtap Kartal hakkındaki raporlar.
 5. 26.12.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için giriş sınav jürisinin tespiti.
 6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Sevda Demirbilek’in, Nisan 2013 Döneminde İş ve Örgüt Psikolojisi bilim alanından doçentlik sınavına başvuran Yrd.Doç.Dr. Duysal Aşkun Çelik’in doçentlik eser inceleme yedek jüri üyeliğinden ayrılma isteği.
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapan Şirvan Bektaş’ın, 21.02.2014 tarihinden itibaren 21.02.2015 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapan Ömer Aydın’ın, 11.02.2014 tarihinden itibaren 11.02.2015 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kırklareli Üniversitesi Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Ufuk Paksu’nun Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesi.
 10. Tunceli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Uğur Çiftçi’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 11. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Elvan Felekoğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 12. Batman Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Erdoğan Aldemir’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 13. Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Evrim Güç’ün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 14. Hemşirelik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 11.450 TL tutarın çeşitli harcama kalemleri arasında aktarılması.
 15. Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 20.000 TL tutarın çeşitli harcama kalemleri arasında aktarılması.
 16. İşletme Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 68.500 TL tutarın çeşitli harcama kalemleri arasında aktarılması.
 17. Devlet Konservatuvarı Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 87.000 TL tutarın çeşitli harcama kalemleri arasında aktarılması.
 18. Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 5.000 TL tutarın çeşitli harcama kalemleri arasında aktarılması.
 19. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 11.580 TL tutarın çeşitli harcama kalemleri arasında aktarılması.
 20. İzmir Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 14.000 TL tutarın çeşitli harcama kalemleri arasında aktarılması.
 21. Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 16.376,14 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 22. Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 3.665,25 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 23. Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 44.095,21 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 24. 31.12.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için giriş sınav jürisinin tespiti.
 25. 31.12.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için giriş sınav jürisinin tespiti.
 26. Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. İpek Şenel’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 27. Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Münevver Mine Şenyüz’ün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Bölümü yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 28. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Semih Küçükgüçlü’nün, Amerika Birleşik Devletleri Cleveland Clinic, Anesthesiology Institute, Department of General Anesthesia’da gözlemci olarak, 30.06.2014-29.08.2014 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 29. İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Erdost Torun’un, Tayvan/Taipei Institute of Economics-Academia Sinica’da doktora sonrası araştırma ve inceleme yapmak üzere, 16.01.2014-16.01.2015 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca uzatılması.
 30. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Engin Özgül’ün, 1601 kodlu TÜBİTAK Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında kabul edilen projelerin ekiplerine yönelik bilgilendirme toplantısına katılmak üzere 07.01.2014 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak, masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 31. İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Tanyeri’nin, 1601 kodlu TÜBİTAK Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı Kapsamında kabul edilen projelerin ekiplerine yönelik bilgilendirme toplantısına katılmak üzere 07.01.2014 tarihinde yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 32. Rektörlük Uzman kadrosunda görev yapmakta olan Serkan Uzmen’in, 1601 kodlu TÜBİTAK Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında kabul edilen projelerin ekiplerine yönelik bilgilendirme toplantısına katılmak üzere 07.01.2014 tarihinde yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 33. Denizcilik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 193.000 TL tutarın çeşitli harcama kalemleri arasında aktarılması.
 34. Üniversite Yayın Komisyonu’nun 31.12.2013 tarih ve 503 sayılı kararı.
 35. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 36. İzmir Meslek Yüksekokulu’nun proje ortağı olarak yer aldığı ve İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından 2013 yılı Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında İZKA’ya sunulan “Demir Kanat” başlıklı projede Öğr.Gör.Murat Güney’in kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili olarak tayin edilmesi.
 
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Halil KÖSE Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Recep YAPAREL Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.      Halil YOLERİ
Doç.Dr. Hatice MERT
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Doç.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Yrd.Doç.Dr. Özge ÖZGEN
Doç.Dr. S.Cengiz YESÜGEY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Raportör Prof.Dr. Can KARACA

  

Üniversite Yönetim Kurulu 31.12.2013 Salı günü saat 15.30’da, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Halil Köse başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören izinli, Prof.Dr. İsmail Sökmen mazeretli olduğu için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Zühal Bahar, Prof.Dr. Öcal Usta, Prof.Dr. Yasemin Arbak ve Prof.Dr. Atilla Orbay görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Doç.Dr. Hatice Mert, Doç.Dr. Pınar Süral Özer, Yrd.Doç.Dr. Özge Özgen ve Doç.Dr. S.Cengiz Yesügey toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 3., 4., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. ve 36. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Mühendislik Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Erhan Akay ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Erhan Akay hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3- İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Rabia Bahar Üste ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Rabia Bahar Üste hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehtap Kartal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mehtap Kartal hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- 26.12.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü lisans mezunu olmak. Alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.” nitelikli 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için giriş sınav jürisinin tespitine ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
26.12.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Uzman Jürisi
1-      Prof.Dr. Mübeccel Banu DURUKAN SALI – İşletme Fakültesi
2-      Doç.Dr. Ebru GÜNLÜ – İşletme Fakültesi
3-      Prof.Dr. Mustafa TANYERİ – İşletme Fakültesi
4-      Prof.Dr. Ayşe Gül BAYRAKTAROĞLU – İşletme Fakültesi (Yedek)
KARAR 6- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Sevda Demirbilek’in, bilim alanının Sosyal Politika olması ve adayın başvurduğu bilim alanı ile uygunluk taşımaması nedeniyle; Nisan 2013 Döneminde İş ve Örgüt Psikolojisi bilim alanından doçentlik sınavına başvuran Yrd.Doç.Dr. Duysal Aşkun Çelik’in doçentlik eser inceleme yedek jüri üyeliğinden ayrılma isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapan Şirvan Bektaş’ın, 21.02.2014 tarihinden itibaren 21.02.2015 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapan Ömer Aydın’ın, 11.02.2014 tarihinden itibaren 11.02.2015 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kırklareli Üniversitesi Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Ufuk Paksu’nun Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Tunceli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Uğur Çiftçi’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Elvan Felekoğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Batman Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Erdoğan Aldemir’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Evrim Güç’ün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Hemşirelik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 11.450 TL tutarın Fakülte Yönetim Kurulunun 23.12.2013 tarih ve 91/4 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 20.000 TL tutarın Fakülte Yönetim Kurulunun 25.12.2013 tarih ve 51/3 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- İşletme Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 68.500 TL tutarın Fakülte Yönetim Kurulunun 20.12.2013 tarih ve 35/3 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Devlet Konservatuvarı Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 87.000 TL tutarın Konservatuvar Yönetim Kurulunun 17.12.2013 tarih ve 38/8 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 5.000 TL tutarın Yönetim Kurulunun 09.05.2013 tarih ve 12/1 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 11.580 TL tutarın Yüksekokul Yönetim Kurulunun 24.12.2013 tarih ve 102/2 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- İzmir Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 14.000 TL tutarın Yüksekokul Yönetim Kurulunun 19.12.2013 tarih ve 44/12sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 16.376,14 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 3.665,25 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 44.095,21 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- 31.12.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Uzman Jürisi
1-      Prof.Dr.Mehmet ÖZTÜRK – Tıp Fakültesi
2-      Prof.Dr.Nur ARSLAN – Tıp Fakültesi
3-      Prof.Dr. Safiye Neşe ATABEY – Tıp Fakültesi
4-      Doç.Dr. Şerife Esra ERDAL – Tıp Fakültesi (Yedek)
KARAR 25- 31.12.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Uzman Jürisi
1-      Prof.Dr.Mehmet ÖZTÜRK – Tıp Fakültesi
2-      Prof.Dr.Nur ARSLAN – Tıp Fakültesi
3-      Prof.Dr. Safiye Neşe ATABEY – Tıp Fakültesi
4-      Doç.Dr. Şerife Esra ERDAL – Tıp Fakültesi (Yedek)
KARAR 26- Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. İpek Şenel’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Münevver Mine Şenyüz’ün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Bölümü yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Semih Küçükgüçlü’nün, Amerika Birleşik Devletleri Cleveland Clinic, Anesthesiology Institute, Department of General Anesthesia’da gözlemci olarak, 30.06.2014-29.08.2014 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Erdost Torun’un, Tayvan/Taipei Institute of Economics-Academia Sinica’da doktora sonrası araştırma ve inceleme yapmak üzere, 16.01.2014-16.01.2015 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Engin Özgül’ün, 1601 kodlu TÜBİTAK Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında kabul edilen projelerin ekiplerine yönelik bilgilendirme toplantısına katılmak üzere 07.01.2014 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak, masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-09-9-9-00-2-03-03-01-01 (901) nolu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Tanyeri’nin, 1601 kodlu TÜBİTAK Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı Kapsamında kabul edilen projelerin ekiplerine yönelik bilgilendirme toplantısına katılmak üzere 07.01.2014 tarihinde yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-09-9-9-00-2-03-03-01-01 (901) nolu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Rektörlük Uzman kadrosunda görev yapmakta olan Serkan Uzmen’in, 1601 kodlu TÜBİTAK Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında kabul edilen projelerin ekiplerine yönelik bilgilendirme toplantısına katılmak üzere 07.01.2014 tarihinde yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-03-01-01 (902) nolu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Denizcilik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 193.000 TL tutarın Fakülte Yönetim Kurulunun 09.12.2013 tarih ve 47/3 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- A- Güzel Sanatlar Fakültesi “YEDİ” Dergisi’nin Ocak 2014’de 11.sayısının 500 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının; 09.1200.0000.000/BY.013.029.730 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına, bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Güler Tozkoparan’ın hazırlamış olduğu “İş Yaşamında Stresin Çalışan Doyumu ve Performansına Etkileri” adlı kitabının kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna ve basılan materyalin her birinden 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- İzmir Meslek Yüksekokulu’nun proje ortağı olarak yer aldığı ve İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından 2013 yılı Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında İZKA’ya sunulan “Demir Kanat” başlıklı projede Öğr.Gör.Murat Güney’in kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili olarak tayin edilmesine oybirliği ile karar verildi.