31.12.2002/643

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 31.12.2002
Toplantı Sayısı : 643

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Taner Oğuzer hakkındaki raporlar.
 3. 17.12.2002 tarihinde ilan edilen Profesör kadrosu için jüri tespiti.
 4. Tıp Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi kadrosunda uzman olarak görev yapan Uzm.Dr. Başak Bingöl’ün Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca naklen atanması.
 5. Mühendislik Fakültesi’nden, 15.02.1996 tarihinden bu yana yabancı dil eğitimini müteakip lisansüstü eğitim yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Aslı Kabasakal’ın doktora tezi ile ilgili araştırma ve inceleme yapmak üzere, 15.02.2003 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile yurtiçi ve yurtdışı maaşsız, dönüş yolluklu (uçak) olmak üzere, dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 6. Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Burhan Erdoğan ve Öğretim Elemanları Yrd.Doç.Dr. Niyazi Aksoy, Yrd.Doç.Dr. Zülfü Demirkıran, Öğr.Gör. Celalettin Şimşek, Arş.Gör. Gökhan Öcal’ın Torbalı Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Projeleri kapsamında yapılacak çalışmalar için 26 Aralık 2002 – 26 Mart 2003 tarihleri arasında (yol dahil) İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla’da, yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli, fasılalı olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 7. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Elif Birsen’in (Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşuluyla 2 (iki) ay süreyle haftada iki saat) İzmir Türk Amerikan Derneği’nde “Konuşma Tekniği” konusunda danışmanlık hizmeti vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 8. Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi.
 9. Akademik kadro aktarması.
 10. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Bahadır Yavuz, Öğr.Gör. Ahmet Erdem, Öğr.Gör.Dr. Zeki Karaca, Arş.Gör. Ramazan Hacımustafaoğlu ve Uzm. Atilla Altınçiçek’in, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa’da yapılacak olan Döner Sermaye Projeleri kapsamındaki çalışmalarda bulunmak üzere 26.12.2002 – 26.03.2003 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs) yevmiyeli-fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Gönül Budak, Doç.Dr. Gülay Budak ve Yrd.Doç.Dr. Vahap Tecim’in 09.12.2002 – 03.02.2003 tarihleri arasında HSC Küresel Danışmanlık Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.’nde “İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Programı” için akademik danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında ve mesai saatleri dışında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından KDV dahil 520.000.000.-TL tutarın Döner Sernmaye Saymanlığı hesabına yatırılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Nilgün MORALI

 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Yönetim Kurulu 31.12.2002 Salı günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. A.İrem Özkarahan ve Prof.Dr. Mehmet Füzün izinli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 3., 10. ve 11. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2-
 Mühendislik Fakültesi Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Taner Oğuzer ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Taner Oğuzer hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3-
 (1) Mühendislik Fakültesi Cevher Hazırlama Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Fikri Kahraman ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Fikri Kahraman ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
(2) Mühendislik Fakültesi Yapı Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hüseyin Çatal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hüseyin Çatal ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 4-
 Tıp Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi kadrosunda uzman olarak görev yapan Uzm.Dr. Başak Bingöl’ün Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca naklen atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 Mühendislik Fakültesi’nden, 15.02.1996 tarihinden bu yana yabancı dil eğitimini müteakip lisansüstü eğitim yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Aslı Kabasakal’ın doktora tezi ile ilgili araştırma ve inceleme yapmak üzere, 15.02.2003 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile yurtiçi ve yurtdışı maaşsız, dönüş yolluklu (uçak) olmak üzere, dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Burhan Erdoğan ve Öğretim Elemanları Yrd.Doç.Dr. Niyazi Aksoy, Yrd.Doç.Dr. Zülfü Demirkıran, Öğr.Gör. Celalettin Şimşek, Arş.Gör. Gökhan Öcal’ın Torbalı Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Projeleri kapsamında yapılacak çalışmalar için 26 Aralık 2002 – 26 Mart 2003 tarihleri arasında (yol dahil) İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla’da, yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli, fasılalı olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 Elif Birsen’in Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşuluyla 2 (iki) ay süreyle haftada iki saat olmak üzere 2 aylık 172.000.000.-TL ücret karşılığında İzmir Türk Amerikan Derneği’nde “Konuşma Tekniği” konusunda danışmanlık hizmeti vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili dernek tarafından ödenecek ücretin %10 tutarı olan 17.200.000.-TL’nin Döner Sermaye İşletmesinin Ziraat Bankası Dokuz Eylül Üniversitesi bürosunun 60745 no’lu hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof.Dr. Şeref Ertaş ve Doç.Dr. Yusuf Karakoç’tan bilimsel görüş isteminin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
 Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Bahadır Yavuz, Öğr.Gör. Ahmet Erdem, Öğr.Gör.Dr. Zeki Karaca, Arş.Gör. Ramazan Hacımustafaoğlu ve Uzm. Atilla Altınçiçek’in, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa’da yapılacak olan Döner Sermaye Projeleri kapsamındaki çalışmalarda bulunmak üzere 26.12.2002 – 26.03.2003 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs) yevmiyeli-fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Gönül Budak, Doç.Dr. Gülay Budak ve Yrd.Doç.Dr. Vahap Tecim’in 09.12.2002 – 03.02.2003 tarihleri arasında HSC Küresel Danışmanlık Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.’nde “İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Programı” için akademik danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında ve mesai saatleri dışında görevlendirilmelerine ve verilecek bu hizmet karşılığında ilgili firma tarafından 2003 Ocak ayının ilk haftasında KDV dahil 520.000.000.-TL tutarın Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.