31.10.2018/496

Yayınlanma Tarihi: 06-11-2018

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 31.10.2018
Toplantı Sayısı : 496

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyomekanik Anabilim Dalında Kas – İskelet Doku Mühendisliği Doktora Programı açılması.
  3. İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesinin 6. maddesinde değişiklik yapılması.
  4. Tıp Fakültesi öğretim planlarında 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
  5. Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde 2018-2019 öğretim yılında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılması ve %75 Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine %25 ise diğer üniversite öğrencilerine ayrılmak üzere kontenjanın 650 (altıyüzelli) kişi olarak belirlenmesi.
  6. 10.2018 tarihli ve 494/7 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kurulan Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda Fen Bilimleri ve Matematik temel alanından seçilen üye Prof.Dr. Esra Bukova Güzel’in doçentliğini Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme temel alanından almış olması nedeniyle söz konusu Komisyona Fen Bilimleri ve Matematik temel alanından yeni bir üye seçilmesi.
  7. Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin Başka Bir Devlette Bulunan Özel veya Vakıf Üniversiteleri ile Öğretimin Ücretli Olduğu Devlet Üniversitelerinde Ders Vermek Üzere Görevlendirilmesine İlişkin Protokol taslağı.
  8. Üniversitemiz ile Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü.
  9. Üniversitemiz ile Almanya Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan Prof.Dr. Nükhet HOTAR  Rektör Prof.Dr. Okan TUNA
Üyeler Prof.Dr. Aynur AKAY Prof.Dr. Osman BİLEN
Prof.Dr. Himmet KONUR  
Prof.Dr. Ercan AKPINAR    
Dr.Öğr.Üyesi Nurser GÖKDEMİR IŞIK      
Prof.Dr. Mustafa DAŞ  
Prof.Dr. Nükhet HOTAR   
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA    
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER  
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU    
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN  
Prof.Dr. Nükhet HOTAR  
Prof.Dr. Elif Yaprak  GÜLCAN   
Doç.Dr. Muhammed AYDOĞAN   
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK   
Prof.Dr. Metin KOZAK   
Prof.Dr. Osman YILMAZ    
Dr.Öğr.Üyesi M.İsmet TOK    
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU   
Prof. Arif Ziya TUNÇ  
Prof.Dr. Hakkı UYAR  
Prof.Dr. M. Kadir YURDAKOÇ  
Prof. Halil YOLERİ   
Prof.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ  
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ  
Prof.Dr. Yaşar UYSAL  
Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU  
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU  
Prof.Dr. Talip GÜNGÖR  
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ   
Prof.Dr. Ş.Reyhan UÇKU   
Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA   
Doç.Dr. Harun GÜÇLÜSOY   
Prof.Dr. Himmet KONUR  
Prof.Dr. Süha YILMAZ    
Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN   
Prof.Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU  
Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ  
Prof.Dr. H.Nur OLGUN  
Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU    
Prof.Dr. Metin ARIKAN     
Prof.Dr. Nurcan BAYKUŞ SAVAŞANERİL  
Prof. Ümit İŞGÖRÜR   
Doç.Dr. A. Hamdi DELİORMANLI    
Prof.Dr. Nihal GELECEK    
Prof.Dr. Berrin ONARAN   
Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül YURT   
Doç.Dr. Turgay BUCAK   
Öğr.Gör.Dr. Vehbi ÖZACAR  
Prof.Dr. Kamil İŞERİ      
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU    

Üniversite Senatosu 31 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 14.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında 2 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Durmuş Ali Deveci, Prof.Dr. Sibel Ecemiş Kılıç, Prof.Dr. Gürbüz Büyükyazı, Prof.Dr. Günay Çifci, Prof.Dr. M. Kürşad Kutluk ve Prof.Dr. Celalettin Şimşek görevli/mazeretli olduğundan toplantıya Dekan Vekilleri Dr.Öğr.Üyesi Nurser Gökdemir Işık, Doç.Dr. Muhammed Aydoğan ve Dr. Öğr.Üyesi M.İsmet Tok ile  Müdür Vekilleri Doç.Dr. Harun Güçlüsoy, Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül Yurt ve Öğr.Gör.Dr. Vehbi Özacar katıldı.
Prof.Dr. Okan Tuna ile Prof.Dr. Osman Bilen görevli/mazeretli olduklarından toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Biyomekanik Anabilim Dalında Kas – İskelet Doku Mühendisliği Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3- İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesinin 6.maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
“Hazırlık sınıfından muafiyet ve muafiyet sınavları
MADDE 6 – (1) Aşağıdaki öğrenciler Arapça Hazırlık Sınıfından muaftır:
a) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından (Arapça) en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
b) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları üniversitede Arapça hazırlık sınıfı eğitiminden başarılı oldukları takdirde yabancı dil hazırlık sınıfından muaftır.
c) Genel not ortalaması ile yatay geçiş yapan öğrencilerin ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgeleri bulunmadığı takdirde Yabancı Dil Muafiyet Sınavına katılmaları zorunludur. Yabancı Dil Muafiyet Sınavından başarılı olmayan öğrenciler değerlendirme sıralamasına alınmazlar.”

KARAR 4- Tıp Fakültesi öğretim planında Fakülte Kurulunun 25.10.2018 tarihli ve 4/3 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde 2018-2019 öğretim yılında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmasına ve %75 Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine,  %25 ise diğer üniversite öğrencilerine ayrılmak üzere kontenjanın 650 (altıyüzelli) kişi olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6- 02.10.2018 tarihli ve 494/7 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kurulan Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda Fen Bilimleri ve Matematik temel alanına Fen Fakültesi’nden Prof.Dr. Efendi Nasiboğlu, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 4.maddesi uyarınca 2 yıl süreyle oybirliği ile seçildi.

KARAR 7- “Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Başka Bir Devlette Bulunan Özel veya Vakıf Üniversiteleri ile Öğretimin Ücretli Olduğu Devlet Üniversitelerinde Ders Vermek Üzere Görevlendirilmesine İlişkin Protokol”ün ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- Üniversitemiz ile Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin protokolün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9- Üniversitemiz ile Almanya Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin protokolün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.