31.10.2018/1367

Yayınlanma Tarihi: 05-11-2018

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 31.10.2018
Toplantı Sayısı : 1367
 
GÜNDEM         :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 01.10.2018 tarihinde Resmi Gazetede ilan edilen profesör kadroları için 2547 sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca jüri tespit edilmesi.
 3. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 12.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Belma Çelek’in 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 12.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Kadriye Soylu’nun 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 12.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Nevin Akdeniz’in 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 12.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Oğuz Adatepe’nin 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 15.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Şeyda Kınay’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 16.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Aylin Nefise Kabasakal’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 16.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Selda Erge’nin 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 18.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Tuğba Demirel’in 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan ve 19.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Emine Dindar’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 12. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesinde görev yapan ve 22.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Semih Eski’nin 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 13. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesinde görev yapan ve 18.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Abdullah Murat Mete’nin 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 14. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesinde görev yapan ve 18.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Deniz Kılınç’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 15. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesinde görev yapan ve 29.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Ruha Uğraş Erdoğan’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 16. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Buca Eğitim Fakültesinde görev yapan ve 29.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Fatma Yılmaz’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 17. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Hukuk Fakültesinde görev yapan ve 16.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Halil İbrahim Gençbüyür’ün 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 18. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Dil Eğitimi ve Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 18.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Tuğba Tülü’nün 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 19. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Dil Eğitimi ve Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 10.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Emine Oflaz Köleci’nin 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 20. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Devlet Konservatuvarında görev yapan ve 30.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Çimen Gelişen’in 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 21. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Devlet Konservatuvarında görev yapan ve 30.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Seçil Bayazıt’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması
 22. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu John Michael Brittain’in 01.2019 tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.  
 23. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Kanada uyruklu Kymm Ingemar Hlady’nin 02.2019 tarihinden itibaren 15.02.2020 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 24. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Nurullah Büker’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 25. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Ümit Yeşil’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 26. Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör.Hatice Nihan Bozkurt’un Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 27. Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Gamze Saygı’nın 24.07.2018 tarihli ve 1356/12 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla ders vermek üzere uygun görülen görevlendirmesinin istifa etmesi nedeniyle iptal edilmesi.
 28. Hukuk Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr. Özgecan Gök’ün, Hukuk Fakültesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yer alan “HUK 4064 Vergi Yargılaması Hukuku (2+0)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 29. Hukuk Fakültesi’nden Dr.Öğr.Üyesi Serkan Meraklı’nın TMMOB Mimarlar Odasının Muğla Şubesinde düzenleyeceği Bilirkişilik Temel Eğitiminde eğitmen olarak 26-28 Ekim 2018 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 30. Edebiyat Fakültesi’nden Doç.Dr. Akın Ersoy’un İzmir Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde yapılması planlanan Arkeopark ve Kültür Merkezi projesinin fizibilite çalışmasında proje iştirakçisi olarak 01.11.2018 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle ve Cuma günleri Fakültesindeki ve diğer birimlerdeki derslerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 31. Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Koray Doğan’ın TMMOB Mimarlar Odasının Bursa Şubesinde düzenleyeceği Bilirkişilik Temel Eğitiminde eğitmen olarak 09-11 Kasım 2018 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 32. Buca Eğitim Fakültesi’nden Dr.Öğr.Üyesi Burak Karabey’in Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında imzalanan Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında 12.05.2018 özel yetenekli öğrencilere yönelik Matematik dersi 1-4.sınıf, 5-8.sınıf ve 9-12.sınıf öğretim programı geliştirme çalışmalarında 16.10.2018 tarihinden 14-12.2018 tarihine kadar alan uzmanı olarak asli görevlerini aksatmayacak şekilde mesai saatleri dışında gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 33. Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokulların 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ikinci öğretim ve uzaktan eğitim ders programlarında yer alan Türk Dili, Beden Eğitimi ve Spor ile Güzel Sanat Dalları derslerini vermek üzere güz yarıyılının başladığı tarihten itibaren Ortak Zorunlu Dersler Bölümünde görev yapmakta olan öğretim görevlileri ile Buca Eğitim Fakültesinden Prof.Dr. Şerif Ali Bozkaplan’ın 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 34. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde görev yapmakta olan Arş.Gör. Duygu Harmancı Karagülle’nin Ege Üniversitesi Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinde şirket kurması ve 01.10.2018 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle haftada 2 yarım gün (Pazartesi sabah ve Cuma öğleden sonra) 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7.maddesi ile DEÜ Akademik ve İdari Personelin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esaslarının 5/c ve 6/a maddeleri uyarınca görevlendirilmesi.
 35. Devlet Konservatuvarı sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarına (16 kişi) 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5. maddesi uyarınca 2018 Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesi.
 36. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı kadrosunda görev yapmakta olan Hakan Uzun’un, Rektörlüğümüz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Daire Başkanı kadrosuna atanması.
 37. Üniversitemizde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlileri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kaynak aktarımı yapılabilmesi için karar alınması.
 38. İzmir Konak Kaymakamlığı tarafından Merkezi Finans ve İhale Birimine sunulan “Action on Air” başlıklı ve TTGS/064 referans numaralı projeye kurumumuzun eş-başvuran olarak katılması ve projenin hibe almaya hak kazanması durumunda uygulanmasına ve söz konusu proje kapsamında kurumumuzu temsile, ilzama ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Prof.Dr. Aynur Akay’ın yetkili olarak tayin edilmesi.
 39. Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 15.509,26 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 40. Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 423,73 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 41. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 425.977,11 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 42. İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 5.062,64 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 43. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca 2018 Eylül ayında hizmet gerçekleşmemesi nedeniyle peşin tahsil edilmiş olan (KDV hariç) 463.412,31 TL gelirden, kesintilerden sonra kalan 278.071,08 TL tutarın bir sonraki aya devredilmesi.
 44. Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü’nün 2018 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 330.000 TL tutarında ödenek aktarılması.
 45. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmelere devredilen sosyal tesislerimize ilişkin alınmış olan 28.03.2017 tarihli ve 1295/25, 13.02.2018 tarihli ve 1338/28-31, 29.05.2018 tarihli ve1349/13 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararlarının iptal edilmesi.
 46. Üniversite Yayın Komisyonu’nun 19.10.2018 tarihli ve 632 sayılı kararı.

Toplantıda Bulunanlar                                                       Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan
Prof.Dr. Nükhet HOTAR  Rektör                                Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN

Prof.Dr. Aynur AKAY     Rektör Yrd.                                        Prof.Dr. Zeynep ARIKAN
Prof.Dr. Himmet KONUR  Rektör Yrd.
Üyeler 
Prof.Dr. Ercan AKPINAR                                                  
Dr.Öğr.Üyesi Nurser GÖKDEMİR IŞIK               
Prof.Dr. Mustafa DAŞ                     
Prof.Dr. Nükhet HOTAR     
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER         
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU            
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN                               
Prof.Dr. Nükhet HOTAR     
Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN
Doç.Dr. Muhammed AYDOĞAN               
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK                                         
Prof.Dr. Metin KOZAK
Prof.Dr. Osman YILMAZ                                                   
Dr.Öğr.Üyesi M.İsmet TOK
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU                                                                                
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU            

Üniversite Yönetim Kurulu 31.10.2018 Çarşamba günü saat 13.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında 2 üye dışında tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Durmuş Ali Deveci, Prof.Dr. Sibel Ecemiş Kılıç ve Prof.Dr. Gürbüz Büyükyazı görevli/mazeretli olmaları nedeniyle yerlerine Dekan Vekilleri Dr.Öğr.Üyesi Nurser Gökdemir Işık, Doç.Dr. Muhammed Aydoğan ve Dr.Öğr.Üyesi İsmet Tok toplantıya katıldı.
Prof.Dr. E.İlknur Cöcen ve Prof.Dr. Zeynep Arıkan görevli/mazeretli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- 01.10.2018 tarihinde Resmi Gazetede ilan edilen profesör kadroları için 2547 sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca   jüriler oybirliği ile tespit edildi.

KARAR 3- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 12.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Belma Çelek’in 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 12.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Kadriye Soylu’nun 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 12.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Nevin Akdeniz’in 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 12.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Oğuz Adatepe’nin 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 15.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Şeyda Kınay’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 16.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Aylin Nefise Kabasakal’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 16.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Selda Erge’nin 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasın uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 10- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 18.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Tuğba Demirel’in 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasın uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 11- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan ve 19.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Emine Dindar’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasın uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 12- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesinde görev yapan ve 22.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Semih Eski’nin 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 13- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesinde görev yapan ve 18.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Abdullah Murat Mete’nin 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 14- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesinde görev yapan ve 18.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Deniz Kılınç’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 15- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesinde görev yapan ve 29.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Ruha Uğraş Erdoğan’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 16- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Buca Eğitim Fakültesinde görev yapan ve 29.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Fatma Yılmaz’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 17- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Hukuk Fakültesinde görev yapan ve 16.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Halil İbrahim Gençbüyür’ün 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 18- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Dil Eğitimi ve Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 18.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Tuğba Tülü’nün 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 19- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Dil Eğitimi ve Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 10.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Emine Oflaz Köleci’nin 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 20- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Devlet Konservatuvarında görev yapan ve 30.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Çimen Gelişen’in 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 21- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Devlet Konservatuvarında görev yapan ve 30.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Seçil Bayazıt’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 22- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu John Michael Brittain’in  01.01.2019 tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar aylık 7.199,74 TL brüt ücret ödenmek üzere sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 23- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Kanada uyruklu Kymm Ingemar Hlady’nin  16.02.2019 tarihinden itibaren 15.02.2020 tarihine kadar aylık 7.200,09 TL brüt ücret ödenmek üzere sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 24- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Nurullah Büker’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 25- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Ümit Yeşil’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 26- Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör.Hatice Nihan Bozkurt’un Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 27- Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Gamze Saygı’nın istifa etmesi nedeniyle 24.07.2018 tarihli ve 1356/12 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla ders vermek üzere uygun görülen görevlendirmesinin iptal edilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 28- Hukuk Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr. Özgecan Gök’ün, Hukuk Fakültesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yer alan “HUK 4064 Vergi Yargılaması Hukuku (2+0)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 29- Hukuk  Fakültesi’nden Dr.Öğr.Üyesi Serkan Meraklı’nın TMMOB Mimarlar Odasının Muğla Şubesinde düzenleyeceği Bilirkişilik Temel Eğitiminde eğitmen olarak 26-28 Ekim 2018 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 30- Edebiyat Fakültesi’nden Doç.Dr. Akın Ersoy’un İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde yapılması planlanan Arkeopark ve Kültür Merkezi projesinin fizibilite çalışmasında proje iştirakçisi olarak 01.11.2018 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle (Cuma günleri) Fakültesindeki ve diğer birimlerdeki derslerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 31- Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Koray Doğan’ın TMMOB Mimarlar Odasının Bursa Şubesinde düzenleyeceği Bilirkişilik Temel Eğitiminde eğitmen olarak 09-11 Kasım 2018 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 32- Buca Eğitim Fakültesi’nden Dr.Öğr.Üyesi Burak Karabey’in Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında imzalanan Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında 12.05.2018 özel yetenekli öğrencilere yönelik Matematik dersi 1-4.sınıf, 5-8.sınıf ve 9-12.sınıf öğretim programı geliştirme çalışmalarında 16.10.2018 tarihinden 14.12.2018 tarihine kadar alan uzmanı olarak asli görevlerini aksatmayacak şekilde mesai saatleri dışında gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 33- Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokulların 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ikinci öğretim ve uzaktan eğitim ders programlarında yer alan Türk Dili, Beden Eğitimi ve Spor ile Güzel Sanat Dalları derslerini vermek üzere güz yarıyılının başladığı tarihten itibaren Ortak Zorunlu Dersler Bölümünde görev yapmakta olan aşağıdaki listede yer alan öğretim görevlileri ile Buca Eğitim Fakültesinden Prof.Dr. Şerif Ali Bozkaplan’ın 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ    
Adı-Soyadı Birimi Ders Saati
Prof.Dr. Şerif Ali Bozkaplan İlahiyat Fakültesi 4
Öğr.Gör. Dr. Bilal Öncül Spor Bilimleri Fak. Uz.Eğt.) 2
Edebiyat Fak. (Uz.Eğt.)  6
Öğr.Gör. Abdurrahman Günay İ.İ.B. Fakültesi (Uz.Eğt.)  8
Öğr.Gör. Rabia Eryılmaz Mühendislik Fakültesi 6
Öğr.Gör. Zehra Çobanoğlu İMYO (Uz.Eğt.)  10
Öğr.Gör. Aliye Ergül İ.İ.B. Fakültesi (Uz.Eğt.)  10
Öğr.Gör. Gülece Bilen İMYO (Uz.Eğt.) 10
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ    
Adı-Soyadı Birimi Ders Saati
Öğr.Gör. Sedat Yapucuoğlu İ.İ.B.Fakültesi 4
Öğr.Gör.. İsmail Aydın İ.İ.B. Fakültesi 2
Öğr.Gör.. Z.Hayat Atak İ.İ.B.Fakültesi 4
Öğr.Gör. Tuğrul Yüksel  Edebiyat Fakültesi 2
GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ    
Adı-Soyadı Birimi Ders Saati
Öğr.Gör. Necla Yavuz Edebiyat Fakültesi 2
Öğr.Gör. Yeşim Ercümenciler İ.İ.B. Fakültesi 4
Öğr.Gör. Ayşe Asparuk İ.İ.B.Fakültesi 3
Öğr.Gör. Ahmet Alınca Edebiyat Fakültesi  2

KARAR 34- Sağlık Bilimleri Enstitüsünde görev yapmakta olan Arş.Gör. Duygu Harmancı Karagülle’nin Ege Üniversitesi Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinde şirket kurması ve 01.10.2018 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle haftada 2 yarım gün (Pazartesi sabah ve Cuma öğleden sonra) 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7.maddesi ile DEÜ Akademik ve İdari Personelin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esaslarının 5/c ve 6/a maddeleri uyarınca görevlendirilmesine  oybirliği ile karar verildi.

KARAR 35- Devlet Konservatuvarı sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarına (16 kişi) 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5. maddesi uyarınca 2018 Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 36- Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı kadrosunda görev yapmakta olan Hakan Uzun’un, Rektörlüğümüz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Daire Başkanı kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 52/a maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 37- Üniversitemizde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlileri için “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na İlişkin Esas ve Usuller” uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na kaynak aktarımı talebi yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 38  İzmir Konak Kaymakamlığı tarafından Merkezi Finans ve İhale Birimine sunulan “Action on Air” başlıklı ve TTGS/064 (TR2014/DG/01/A1-02-EuropeAid/158874/ID/ACT/TR) referans numaralı projeye kurumumuzun eş-başvuran olarak katılmasına ve projenin hibe almaya hak kazanması durumunda uygulanmasına ve söz konusu proje kapsamında kurumumuzu temsile, ilzama ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Prof.Dr. Aynur Akay’ın yetkili olarak tayin edilmesine  oybirliği ile karar verildi.

KARAR 39 Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 15.509,26 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 40 Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 423,73 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 41 Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 425.977,11 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 42 İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 5.062,64 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına  oybirliği ile karar verildi.

KARAR 43 Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca 2018 Eylül ayında hizmet gerçekleşmemesi nedeniyle peşin tahsil edilmiş olan (KDV hariç) 463.412,31 TL gelirden kesintilerden sonra kalan 278.071,08 TL tutarın bir sonraki aya devredilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 44 Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü’nün 2018 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında Enstitü Yönetim Kurulu’nun 25.10.2018 tarihli ve 34/2 sayılı kararında belirtildiği şekilde  330.000 TL tutarında ödeneğin aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 45 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmelere devredilen sosyal tesislerimize ilişkin alınmış olan 28.03.2017 tarihli ve 1295/25, 13.02.2018 tarihli ve 1338/28-31, 29.05.2018 tarihli ve 1349/13 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararlarının iptal edilmesine oybirliği karar verildi.

KARAR 46 – Üniversite Yayın Komisyonu’nun 19.10.2018 tarih ve 632 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin 2018 yılı, 20.Cilt, 3.Sayısının 250 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 09.5300.000/BY.018.100.968 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.