31.10.2017/1324

Yayınlanma Tarihi: 08-02-2018

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 31.10.2017
Toplantı Sayısı : 1324
GÜNDEM    :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan ve 19.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Emine Dindar’ın 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan ve 16.11.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Kaner Kırmızı’nın 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde görev yapan ve 22.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Nihal Tosun’un 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Fırat Gündem’in, Amerika Birleşik Devletleri Chicago Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.10.2017-01.10.2018 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı, TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca yapılan görevlendirilmesine ait tarihlerin 20.11.2017-20.11.2018 tarihleri arasında (yol hariç) olarak değiştirilmesi.
 6. İşletme Fakültesi İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler (Uolp, Suny Albany) Programlarına kesin kayıt yaptıran öğrenciler ile öğrenimine devam eden öğrencilerden alınan ve alınacak ücretlerin 2017-2018 öğretim yılı için %40’ının kullanımı konusunun, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki kapsama dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkındaki Yönetmelik’in 9/1 maddesi uyarınca belirlenmesi.
 7. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 503.429,99 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 8. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 9. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 10. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 11. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 12. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapmakta olan Gürkan Beyazgül’ün, “22.Türkiye’de İnternet Konferansı”na katılmak üzere, 02-04 Kasım 2017 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Tıp Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 5.000 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Üniversite Yayın Komisyonu’nun, 31.10.2017 tarih ve 607 sayılı kararı.
 15. Doçentlik sistemiyle ilgili unvan ve kadro atama süreçlerine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 24.10.2017 tarih ve 2141 sayılı yazısı hakkında bilgilendirme yapılması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan : Prof.Dr. Erdal ÇELİK – Rektör V. Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL – Rektör Yrd.  
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK – Rektör Yrd.  
Üyeler :  
Prof.Dr. Ercan AKPINAR  
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ  
Prof.Dr. Kubilay AYSEVENER  
Prof.Dr. Şennur SOMALI  
Prof. A.Mümtaz SAĞLAM  
Doç.Dr. Hatice MERT  
Prof.Dr. Mustafa ALP  
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN  
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN  
Prof.Dr. Yasemin ARBAK  
Prof.Dr. Atilla ORBAY  
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL  
Prof.Dr. Metin KOZAK  
Prof.Dr. Osman YILMAZ  
Prof.Dr. Oğuz DİCLE  
Prof.Dr. Asuman ALTAY  
Prof.Dr. Mete EDİZER  
Raportör Yrd.Doç.Dr. Recep YİĞİT  

Üniversite Yönetim Kurulu 31.10.2017 Salı günü saat 16.00’da Tıp Fakültesi Toplantı Salonunda Rektör Prof.Dr. Erdal Çelik başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Şeyda Seren İntepeler mazeretli olduğundan yerine Dekan Vekili Doç.Dr. Hatice Mert  toplantıya katıldı.
Prof.Dr. İlknur Cöcen rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 12., 13., 14. ve 15. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Toplantı sonunda, “Yaşayan Şehirler Projesi” hakkında Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı Alper Akın tarafından bir sunum ile bilgilendirme yapıldı.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan ve 19.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Emine Dindar’ın 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3 Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan ve 16.11.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Kaner Kırmızı’nın 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4 Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde görev yapan ve 22.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Nihal Tosun’un 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Fırat Gündem’in, Amerika Birleşik Devletleri Chicago Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.10.2017-01.10.2018 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı, TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca yapılan görevlendirilmesine ait tarihlerin 20.11.2017-20.11.2018 tarihleri arasında (yol hariç) olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6 İşletme Fakültesi İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler (Uolp, Suny Albany) Programlarına kesin kayıt yaptıran öğrenciler ile öğrenimine devam eden öğrencilerden alınan ve alınacak ücretlerin 2017-2018 öğretim yılı için %40’ının, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim  Öğretim Programlarına Dair  Yönetmelik’in 9/1 maddesi uyarınca programın yürütülmesine ilişkin her türlü gider ile Üniversitenin mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7 Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 503.429,99 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12 Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapmakta olan Gürkan Beyazgül’ün, “22.Türkiye’de İnternet Konferansı”na katılmak üzere, 02-04 Kasım 2017 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38.13.00.01.01.3.9.00.2.03.03.01.01-908 nolu harcama kaleminden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13 Tıp Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 5.000 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14 Prf.Dr. İbrahim Emiroğlu’nun, 15.12.2017 akşamı Sabancı Kültür Merkezinde Mevlana’yı Anma Haftası etkinliğinde dağıtmak üzere 165 sayfalık “Mevlana’nın Düşünce Dünyası” adlı telif çalışmasının 500 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 9999.9040.000/DR.017.001.921 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15 Doçentlik sistemiyle ilgili unvan ve kadro atama süreçlerine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 24.10.2017 tarih ve 2141 sayılı yazısı ile eki incelendi.
Doçentlik sistemiyle ilgili unvan ve kadro atama süreçlerinin söz alan üyelerce değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki konularda görüş birliğine varılmıştır:  
-Mevcut sistemde ilk aşamada uygulanan doçentlik başvuru şartlarının aranmasına devam edilmeli, bununla birlikte merkezi yapının sözlü sınav şartı kaldırılmamalı ancak sözlü sınavların kameralar ile kayıt altına alınması gibi objektif koşullarda denetlenebilir bir kontrol mekanizması ile kriterler (özellikle jüri üyeliği yapacak profesörlerin en az 3 yıllık profesör olması gibi) geliştirilmelidir.
-Mevcut sistem korunarak doçentlik başvuru şartlarını taşıyan adayların doçentlik unvanı Üniversitelerarası Kurul tarafından verilmeli, atama aşaması Üniversitelerce yürütülmelidir.