31.10.2006/806

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 31.10.2006
Toplantı Sayısı : 806

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mahmut G.Drahor hakkındaki raporlar.
 3. Fen-Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gülperi Sert Onnebrink hakkındaki raporlar.
 4. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Deniz Ünsalan hakkındaki raporlar.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Nilüfer Yıldırım’ın 12.12.2006 tarihinden itibaren 12.12.2007 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Araş.Gör. Aylin İdikut Özpençe’nin Üniversite Senatosu’nun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararı gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesi.
 7. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Hamdi Gökova’nın 2006-2007 eğitim-öğretim yılında her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri 13.30-17.30 saatleri arasında Turgut Pura Vakfında ders vermek üzere Fakültedeki akademik görevlerini aksatmamak koşuluyla 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanununu 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. DESEM Koordinatörü Uzm. Alev Turanlı Çamsarı’nın Sürekli Eğitim Merkezleri toplantısına katılmak üzere 02-05.11.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 nolu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarından 28 kişiye 2006 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesi.
 10. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde görev yapmakta olan Hüseyin Ekici hakkında, soruşturmacının Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca açılan soruşturma neticesinde “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezası teklifi.
 11. Mimarlık Fakültesi’nin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı 2006 Mali Yılı bütçe rakamını aşması nedeniyle düzenlenen 2006 Mali yılı ek gelir ve gider bütçesi.
 12. Güzel Sanatlar Fakültesi 2006 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan 74.740.35 “Diğer Hizmet Alımları” hesabından 7.000,00.-YTL’nin 15.150.15 “Diğer Tüketim Malları ve Malzeme Alımları” hesabına aktarılması.
 13. Güzel Sanatlar Fakültesi 2006 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan 15.150.08 “İnşaat Malzemesi” harcama kalemindeki ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle 74.740.21 “İşçi Ücretleri” harcama kaleminden 3.450,00.-YTL tutarın 15.150.08 harcama kalemine aktarılması.
 14. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Erhan Özkan’ın, “Hap Kaplı 316 L Paslanmaz Çeliklerinin Korozyon Özellikleri” konulu proje ile ilgili görüşme yapmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.11.2006-05.11.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Adana’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Erhan Özkan’ın, “Elektro Kimyasal Çöktürme Yöntemi ile Hap Kaplamaların Elde Edilmesi” konulu proje ile ilgili görüşme yapmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 08.11.2006-12.11.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Işıl Kayatekin’in, “Rebco Süperiletken Kaplamaların Sol-Gel Metoduyla Sentezlenmesi ve Karekterizasyonu” konulu proje ile ilgili görüşme yapmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 08.11.2006-12.11.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Esra Dokumacı’nın, “Korozyona Dayalı Malzemelerin Üretimi” başlıklı araştırma konusu ile ilgili görüşmeler yapmak üzere 08.11.2006-12.11.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Osman Çulha’nın, “HVOF Tekniği ile Üretilmiş Niaı Esaslı Kaplamaların Mikroyapısal Termal ve Mekanik Özellikleri” konulu proje ile ilgili görüşme yapmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 08.11.2006-12.11.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Ali Bülent Önay’ın, “Yüksek Sıcaklık Malzemeleri” konulu araştırma kapsamında malzeme üreticileri ile görüşme yapmak üzere 08.11.2006-12.11.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Burhan Erdoğan’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşme ve çalışmalar yapmak üzere 30.10.2006-30.01.2007 tarihleri arasında fasılalı olarak (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve İlçelerinde görevlendirilmesi.
 21. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Niyazi Aksoy’un Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşme ve çalışmalar yapmak üzere 30.10.2006-30.01.2007 tarihleri arasında fasılalı olarak (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve İlçelerinde görevlendirilmesi.
 22. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. A.Bahadır Yavuz’un Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşme ve çalışmalar yapmak üzere 30.10.2006-30.01.2007 tarihleri arasında fasılalı olarak (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve İlçelerinde görevlendirilmesi.
 23. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Zülfü Demirkıran’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşme ve çalışmalar yapmak üzere 30.10.2006-30.01.2007 tarihleri arasında fasılalı olarak (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve İlçelerinde görevlendirilmesi.
 24. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Celalettin Şimşek’in Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşme ve çalışmalar yapmak üzere 30.10.2006-30.01.2007 tarihleri arasında fasılalı olarak (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve İlçelerinde görevlendirilmesi.
 25. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Gökhan Öcal’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşme ve çalışmalar yapmak üzere 30.10.2006-30.01.2007 tarihleri arasında fasılalı olarak (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve İlçelerinde görevlendirilmesi.
 26. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Altuğ Hasözbek’in Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşme ve çalışmalar yapmak üzere 30.10.2006-30.01.2007 tarihleri arasında fasılalı olarak (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve İlçelerinde görevlendirilmesi.
 27. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hakan Elçi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşme ve çalışmalar yapmak üzere 30.10.2006-30.01.2007 tarihleri arasında fasılalı olarak (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve İlçelerinde görevlendirilmesi.
 28. Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulunun 30.10.2006 tarih ve 12 sayılı kararı.
 29. Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 30.10.2006 tarih ve 296 sayılı kararı.
 30. Akademik kadro aktarması.

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. İlknur CÖCEN
  Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN  
  Prof.Dr. Adil ESEN  
  Prof.Dr. Ferda AYSAN  
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER  
  Prof. Cengiz ÇEKİL  
  Prof.Dr. Polat SOYER  
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
  Prof.Dr. Hüseyin ELMALI  
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR  
  Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ  
  Prof.Dr. Müjgan ŞALK  
  Prof.Dr. Oğuz DİCLE  
  Prof.Dr. Öcal USTA  
  Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL  

Üniversite Yönetim Kurulu 31.10.2006 Salı günü saat 11.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. İlknur Cöcen görevli, Prof.Dr. Sedef Gidener görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Cüneyt Güzeliş ve Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan görevli oldukları için Dekan Vekilleri Prof.Dr. Müjgan Şalk ve Prof.Dr. Oğuz Dicle toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 3., 4., 14., 15., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. ve 30. maddelerin ilave edilmesine, 10 maddenin gündemden çekilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mahmut G.Drahor ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mahmut G.Drahor hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Mahmut G.Drahor’un profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Fen-Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gülperi Sert Onnebrink ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Gülperi Sert Onnebrink hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporlardan ikisinin olumlu birisinin olumsuz olduğu anlaşıldı.
KARAR 4- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Deniz Ünsalan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Deniz Ünsalan hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Deniz Ünsalan’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Nilüfer Yıldırım’ın 12.12.2006 tarihinden itibaren 12.12.2007 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Araş.Gör. Aylin İdikut Özpençe’nin Üniversite Senatosu’nun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararı gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Hamdi Gökova’nın 2006-2007 eğitim-öğretim yılında her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri 13.30-17.30 saatleri arasında Turgut Pura Vakfında ders vermek üzere Fakültedeki akademik görevlerini aksatmamak koşuluyla 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanununu 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- DESEM Koordinatörü Uzm. Alev Turanlı Çamsarı’nın Sürekli Eğitim Merkezleri toplantısına katılmak üzere 02-05.11.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 nolu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- 09.10.2006 tarih ve 26/14 sayılı Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu Kararında belirtilen sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarından 28 kişiye 2006 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Fen Bilimleri Enstitüsü’nde görev yapmakta olan Hüseyin Ekici hakkında, soruşturmacının Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca açılan soruşturma neticesinde “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezası teklifine ilişkin konunun gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Mimarlık Fakültesi’nin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı 2006 Mali Yılı bütçe rakamını aşması nedeniyle düzenlenen 2006 Mali yılı ek gelir ve gider bütçesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Güzel Sanatlar Fakültesi 2006 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan 74.740.35 “Diğer Hizmet Alımları” hesabından 7.000,00.-YTL’nin 15.150.15 “Diğer Tüketim Malları ve Malzeme Alımları” hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Güzel Sanatlar Fakültesi 2006 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan 15.150.08 “İnşaat Malzemesi” harcama kalemindeki ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle 74.740.21 “İşçi Ücretleri” harcama kaleminden 3.450,00.-YTL tutarın 15.150.08 harcama kalemine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Erhan Özkan’ın, “Hap Kaplı 316 L Paslanmaz Çeliklerinin Korozyon Özellikleri” konulu proje ile ilgili görüşme yapmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.11.2006-05.11.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Adana’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Erhan Özkan’ın, “Elektro Kimyasal Çöktürme Yöntemi ile Hap Kaplamaların Elde Edilmesi” konulu proje ile ilgili görüşme yapmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 08.11.2006-12.11.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Işıl Kayatekin’in, “Rebco Süperiletken Kaplamaların Sol-Gel Metoduyla Sentezlenmesi ve Karekterizasyonu” konulu proje ile ilgili görüşme yapmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 08.11.2006-12.11.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Esra Dokumacı’nın, “Korozyona Dayalı Malzemelerin Üretimi” başlıklı araştırma konusu ile ilgili görüşmeler yapmak üzere 08.11.2006-12.11.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Osman Çulha’nın, “HVOF Tekniği ile Üretilmiş Niaı Esaslı Kaplamaların Mikroyapısal Termal ve Mekanik Özellikleri” konulu proje ile ilgili görüşme yapmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 08.11.2006-12.11.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Ali Bülent Önay’ın, “Yüksek Sıcaklık Malzemeleri” konulu araştırma kapsamında malzeme üreticileri ile görüşme yapmak üzere 08.11.2006-12.11.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Burhan Erdoğan’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşme ve çalışmalar yapmak üzere 30.10.2006-30.01.2007 tarihleri arasında fasılalı olarak (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve İlçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Niyazi Aksoy’un Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşme ve çalışmalar yapmak üzere 30.10.2006-30.01.2007 tarihleri arasında fasılalı olarak (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve İlçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. A.Bahadır Yavuz’un Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşme ve çalışmalar yapmak üzere 30.10.2006-30.01.2007 tarihleri arasında fasılalı olarak (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve İlçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Zülfü Demirkıran’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşme ve çalışmalar yapmak üzere 30.10.2006-30.01.2007 tarihleri arasında fasılalı olarak (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve İlçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Celalettin Şimşek’in Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşme ve çalışmalar yapmak üzere 30.10.2006-30.01.2007 tarihleri arasında fasılalı olarak (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve İlçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Gökhan Öcal’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşme ve çalışmalar yapmak üzere 30.10.2006-30.01.2007 tarihleri arasında fasılalı olarak (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve İlçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Altuğ Hasözbek’in Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşme ve çalışmalar yapmak üzere 30.10.2006-30.01.2007 tarihleri arasında fasılalı olarak (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve İlçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hakan Elçi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşme ve çalışmalar yapmak üzere 30.10.2006-30.01.2007 tarihleri arasında fasılalı olarak (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve İlçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulunun 30.10.2006 tarih ve 12 sayılı kararının aynen kabulüne ve söz konusu kararlar doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- A- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Zerrin Toprak Karaman ile İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömür N.Timurcanday Özmen ve Arş.Gör. Gökhan Tenikler’in hazırlamış olduğu “İzmir Büyük Kent Bütününde Romanlar” adlı kitabı kendi olanakları ile dışarıda bastırmalarının uygunluğuna, 
B- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Zerrin Toprak Karaman tarafından hazırlanan “Yerel Yönetimler” adlı kitabı kendi olanakları ile dışarıda bastırmasının uygunluğuna,
C- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Yıl: 2006, Cilt: 20, 3. Sayının basımına,
a) Basılacak miktarın 400 adet olarak gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın nosunun 09.0100.0000.000/BY.06.071.400 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 400 adet olarak gerçekleştirilmesine,
D- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömer Baybars Tek ile Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Fatma Demirci Orel’in birlikte hazırlamış olduğu “Perakende Pazar Yönetimi” adlı kitabı kendi olanakları ile bastırmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.