31.10.2000/543

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 31.10.2000 
Toplantı Sayısı :
 543

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. İlkay Şimşek’in, Yurtkur 68.Olağan Genel Kurul toplantısına katılmak üzere 18-19 Kasım 2000 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masraflarının Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.200 no’lu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 3. Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Ender Bilge’nin Amerika-Arizona State University School of Music öğretim üyelerinden Prof.Frank Koonce’nin daveti üzerine araştırma yapmak üzere 01 Aralık 2000 – 19 Temmuz 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden, Prof.Dr. Ö.Baybars Tek’in Konya Ticaret Odası Yönetici Eğitim Merkezi’nin düzenlediği 6. Dönem Eğitim Seminerlerinde 29-31 Ekim 2000 tarihleri arasında (yol hariç) “Stratejik Pazarlama Yönetimi” konusunda iki saatlik seminer vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ve Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 2/e maddesi uyarınca Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı kapsamında yolluksuz, yevmiyesiz, olarak görevlendirilmesi ve verilecek seminer için Konya Ticaret Odası Yönetici Eğitim Merkezi tarafından Döner Sermaye Saymanlığına 15.000.000.-TL yatırılması.
 5. Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Kamile Açıkgöz’ün 02 Kasım 2000 tarihinden itibaren yalnızca haftanın Cuma günleri 15.00-19.00 saatleri arasında on seans olarak Özel Çakabey Öğretim Kurumları’ndaki aktif öğrenme, uygulama ve araştırma çalışmalarını yürütmek üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi çerçevesinde görevlendirilmesi ve yürütülecek bu çalışmalar için Özel Çakabey Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığına, Fakülte adına açık bulunan Ziraat Bankası Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Bürosu 30423/333-9 no’lu hesabına 80.000.000.-TL yatırılması.
 6. İşletme Fakültesi’nden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 1998 yılında “2547 Sayılı Kanunun değişik 33.maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanmak Suretiyle Doktora Eğitimi için “yapılan sınavı kazanan ve 14.08.1998 tarihinden bu yana doktora eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Müşerref Yetim’in 14.01.2001 tarihinden itibaren 7 (yedi) ay süre ile maaşlı, maaş transferli, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil omak üzere The University of Texas Austin’deki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılması.
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapmakta olan Uzm. M.Burak Aydın ve Uzm.Yaşar Sarcan’ın 30.12.2000 tarihinden itibaren 30.12.2001 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 8. Rektörlük uzman kadrosunda olup Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görev yapan Uzm.Şadan Yılmaz’ın 17.12.2000 tarihinden itibaren 17.12.2001 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan, Uzman Aysu Eroğlu’nun 30.12.2000 tarihinden itibaren 30.12.2001 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapan Uzm.Dr. Güzel Yücel Gier’in 16.12.2000 tarihinden itibaren 16.12.2002 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Sinan Kıvrak’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 12. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Milliyet Gazetesi’nin eğitime katkı amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği “İndirimli Gazete Satış” kampanyası bünyesinde satış standı açılması talebi.
 13. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile Gedik Sondaj Mühendislik Müşavirlik İnş.San.Tic. arasında imzalanan “Marmaris Barajı Projesi Kapsamında Jeoteknik Rapor ve Sondajlı Etüd konulu protokol ile İzmir İli Özel İdare Müdürlüğü arasında imzalanan “Zemin – Geoteknik Etüd yapılması” konulu protokolün Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi zemin etüdü ve geoteknik raporunun tanzimi için Prof.Dr. Arif Ş. Kayalar ile Yrd.Doç.Dr. Gürkan Özden’in yetkilendirilip görevlendirilmesi.
 14. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği II. öğretim öğrencilerinin 3843 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesi içinde olmak kaydı ile öğrenimlerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren örgün öğretim öğrencileri ile birlikte devam etmeleri.
 15. Devlet Konservatuvarı’ndan Yrd.Doç. Çiğdem Sevgener’in Fransa’nın Fresnes Ulusal Müzik Okulu’nun Madame Hasmik Surmelıan sınıfında, ileri seviyede piyano ve şan eşlikçiliği uzmanlığı eğitimi almak, araştırma, inceleme ve mesleki bilgilerini arttırmak üzere 01.11.2000-01.10.2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 1993 yılında kullanılmak üzere Resim Dalına tahsis edilen kontenjanla 19.01.1994 tarihinden bu yana lisansüstü eğitim yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen, Arş.Gör. A.Feyzi Korur’un doktora tez çalışmaları ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 05.11.2000 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yurtiçi maaşlı ve dönüş yolluklu, yurtiçi maaşı Fakülte Bütçesinden, dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 17. Akademik kadro aktarması.
 18. 1999 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize tahsis edilen ve 2000 yılına aktarılması uygun görülen kontenjanlardan Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalına tahsis edilen 1 (bir) adet kontenjanın, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölge Planlama Anabilim Dalına tahsis edilen 1 (bir) adet kontenjanın, Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Yöneylem Araştırması Anabilim Dalına tahsis edilen 1 (bir) adet kontenjanın ve aynı Fakültenin Dil Bilim Bölümü Genel Dil Bilim Anabilim Dalına tahsis edilen 1 (bir) adet kontenjanın, 2001 yılında kullanılmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca aktarılması.
 19. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 29 Eylül 2000 tarih ve 56 no’lu kararı uyarınca 2001 yılı muayene ücreti ile Üniversitemiz Sosyal Hizmetler Birimi 2001 mali yılı bütçesinin tespit edilmesi.

Toplantıda Bulunanlar :
Prof.Dr. Emin ALICI 
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN 
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN 
Prof.Dr. Hüseyin ALKAN 
Prof.Dr. Faruk KALKAN 
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ 
Prof.Dr. Alp TİMUR 
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL 
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ 
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR 
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN 
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN 
Prof.Dr. Fevzi DEMİR 
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN 
Raportör İsmail Hakkı KARATAŞ

Üniversite Yönetim Kurulu 31.10.2000 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı. Prof.Dr. Halil Köse görevli olduğu için yerine Dekan Vekili Prof.Dr. Yıldırım Ertutar toplantıya katıldı. Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 14., 15., 16., 17., 18. ve 19. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. İlkay Şimşek’in, Yurtkur 68.Olağan Genel Kurul toplantısına katılmak üzere 18-19 Kasım 2000 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masraflarının Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.200 no’lu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da görevlendirilmesi konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. İlkay Şimşek’in, Yurtkur 68.Olağan Genel Kurul toplantısına katılmak üzere 18-19 Kasım 2000 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masraflarının Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.200 no’lu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 3- Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Ender Bilge’nin Amerika-Arizona State University School of Music öğretim üyelerinden Prof.Frank Koonce’nin daveti üzerine araştırma yapmak üzere 01 Aralık 2000 – 19 Temmuz 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 18.10.2000 tarih ve 7150 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Ender Bilge’nin Amerika-Arizona State University School of Music öğretim üyelerinden Prof.Frank Koonce’nin daveti üzerine araştırma yapmak üzere 01 Aralık 2000 – 19 Temmuz 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden, Prof.Dr. Ö.Baybars Tek’in Konya Ticaret Odası Yönetici Eğitim Merkezi’nin düzenlediği 6. Dönem Eğitim Seminerlerinde 29-31 Ekim 2000 tarihleri arasında (yol hariç) “Stratejik Pazarlama Yönetimi” konusunda iki saatlik seminer vermek üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yolluksuz, yevmiyesiz, olarak görevlendirilmesi ve verilecek seminer için Konya Ticaret Odası Yönetici Eğitim Merkezi tarafından Döner Sermaye Saymanlığına 15.000.000.-TL yatırılmasına ilişkin Dekanlığın, 25.10.2000 tarih ve 7333 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden, Prof.Dr. Ö.Baybars Tek’in Konya Ticaret Odası Yönetici Eğitim Merkezi’nin düzenlediği 6. Dönem Eğitim Seminerlerinde 29-31 Ekim 2000 tarihleri arasında (yol hariç) “Stratejik Pazarlama Yönetimi” konusunda iki saatlik seminer vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ve Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 2/e maddesi uyarınca Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı kapsamında yolluksuz, yevmiyesiz, olarak görevlendirilmesi ve verilecek seminer için Konya Ticaret Odası Yönetici Eğitim Merkezi tarafından Döner Sermaye Saymanlığına 15.000.000.-TL yatırılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Kamile Açıkgöz’ün 02 Kasım 2000 tarihinden itibaren yalnızca haftanın Cuma günleri 15.00-19.00 saatleri arasında on seans olarak Özel Çakabey Öğretim Kurumları’ndaki aktif öğrenme, uygulama ve araştırma çalışmalarını yürütmek üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi çerçevesinde görevlendirilmesi ve yürütülecek bu çalışmalar için Özel Çakabey Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığına, Fakülte adına açık bulunan Ziraat Bankası Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Bürosu 30423/333-9 no’lu hesabına 80.000.000.-TL yatırılmasına ilişkin Dekanlığın, 24.10.2000 tarih ve 7309 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Kamile Açıkgöz’ün 02 Kasım 2000 tarihinden itibaren yalnızca haftanın Cuma günleri 15.00-19.00 saatleri arasında on seans olarak Özel Çakabey Öğretim Kurumları’ndaki aktif öğrenme, uygulama ve araştırma çalışmalarını yürütmek üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 2/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi ve yürütülecek bu çalışmalar için Özel Çakabey Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığına, Fakülte adına açık bulunan Ziraat Bankası Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Bürosu 30423/333-9 no’lu hesabına 80.000.000.-TL yatırılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 6- İşletme Fakültesi’nden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 1998 yılında “2547 Sayılı Kanunun değişik 33.maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanmak Suretiyle Doktora Eğitimi için “yapılan sınavı kazanan ve 14.08.1998 tarihinden bu yana doktora eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Müşerref Yetim’in 14.01.2001 tarihinden itibaren 7 (yedi) ay süre ile maaşlı, maaş transferli, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil omak üzere The University of Texas Austin’deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 24.10.2000 tarih ve 2713 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi’nden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 1998 yılında “2547 Sayılı Kanunun değişik 33.maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanmak Suretiyle Doktora Eğitimi için “yapılan sınavı kazanan ve 14.08.1998 tarihinden bu yana doktora eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Müşerref Yetim’in 14.01.2001 tarihinden itibaren 7 (yedi) ay süre ile maaşlı, maaş transferli, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil omak üzere The University of Texas Austin’deki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 7- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapmakta olan Uzm. M.Burak Aydın ve Uzm.Yaşar Sarcan’ın 30.12.2000 tarihinden itibaren 30.12.2001 tarihine kadar 1 yıl süre ile yeniden atanmalarına ilişkin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 18.10.2000 tarih ve 565 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapmakta olan Uzm. M.Burak Aydın ve Uzm.Yaşar Sarcan’ın 30.12.2000 tarihinden itibaren 30.12.2001 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 8- Rektörlük uzman kadrosunda olup Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görev yapan Uzm.Şadan Yılmaz’ın 17.12.2000 tarihinden itibaren 17.12.2001 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden atanmasına ilişkin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın 25.10.2000 tarih ve 4431 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük uzman kadrosunda olup Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görev yapan Uzm.Şadan Yılmaz’ın 17.12.2000 tarihinden itibaren 17.12.2001 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 9- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan, Uzman Aysu Eroğlu’nun 30.12.2000 tarihinden itibaren 30.12.2001 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle yeniden atanmasına ilişkin Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın, 24.10.2000 tarih ve 10934 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan, Uzman Aysu Eroğlu’nun 30.12.2000 tarihinden itibaren 30.12.2001 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 10- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapan Uzm.Dr. Güzel Yücel Gier’in 16.12.2000 tarihinden itibaren 16.12.2002 tarihine kadar 2 yıl süre ile yeniden atanmasına ilişkin Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürlüğü’nün, 18.10.2000 tarih ve 1758 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapan Uzm.Dr. Güzel Yücel Gier’in 16.12.2000 tarihinden itibaren 16.12.2002 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 11- Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Sinan Kıvrak’ın atanması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Sinan Kıvrak’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 12- Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Milliyet Gazetesi’nin eğitime katkı amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği “İndirimli Gazete Satış” kampanyası bünyesinde satış standı açılması talebine ilişkin İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 27.10.2000 tarih ve 4694 sayılı yazısı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ilgili yasalar çerçevesinde Milliyet Gazetesi’nin eğitime katkı amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği “İndirimli Gazete Satış” kampanyası bünyesinde Rektörlüğümüzce belirlenecek bir yerde satış standı açılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 13- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile Gedik Sondaj Mühendislik Müşavirlik İnş.San.Tic. arasında imzalanan “Marmaris Barajı Projesi Kapsamında Jeoteknik Rapor ve Sondajlı Etüd konulu protokol ile İzmir İli Özel İdare Müdürlüğü arasında imzalanan “Zemin – Geoteknik Etüd yapılması” konulu protokolün Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi zemin etüdü ve geoteknik raporunun tanzimi için Prof.Dr. Arif Ş. Kayalar ile Yrd.Doç.Dr. Gürkan Özden’in yetkilendirilip görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 23.10.2000 tarih ve 8227 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile Gedik Sondaj Mühendislik Müşavirlik İnş.San.Tic. arasında imzalanan “Marmaris Barajı Projesi Kapsamında Jeoteknik Rapor ve Sondajlı Etüd konulu protokol ile İzmir İli Özel İdare Müdürlüğü arasında imzalanan “Zemin – Geoteknik Etüd yapılması” konulu protokolün Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi zemin etüdü ve geoteknik raporunun tanzimi için Prof.Dr. Arif Ş. Kayalar ile Yrd.Doç.Dr. Gürkan Özden’in yetkilendirilip görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 14- Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü II. öğretim öğrencilerinin 3843 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesi içinde olmak kaydı ile öğrenimlerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren örgün öğretim öğrencileri ile birlikte devam etmeleri konusuna ilişkin Dekanlığın, 30.10.2000 tarih ve 8413 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü II. Öğretim 4.sınıfta öğrenim gören toplam 37 öğrencinin 3843 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesi içinde olmak kaydı ile öğrenimlerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren örgün öğretim öğrencileri ile birlikte devam etmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 15- Devlet Konservatuvarı’ndan Yrd.Doç. Çiğdem Sevgener’in Fransa’nın Fresnes Ulusal Müzik Okulu’nun Madame Hasmik Surmelıan sınıfında, ileri seviyede piyano ve şan eşlikçiliği uzmanlığı eğitimi almak, araştırma, inceleme ve mesleki bilgilerini arttırmak üzere 01.11.2000-01.10.2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görevlendirilmesine ilişkin Müdürlüğün, 27.10.2000 tarih ve 3760 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Devlet Konservatuvarı’ndan Yrd.Doç. Çiğdem Sevgener’in Fransa’nın Fresnes Ulusal Müzik Okulu’nun Madame Hasmik Surmelıan sınıfında, ileri seviyede piyano ve şan eşlikçiliği uzmanlığı eğitimi almak, araştırma, inceleme ve mesleki bilgilerini arttırmak üzere 01.11.2000-01.10.2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 16- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 1993 yılında kullanılmak üzere Resim Dalına tahsis edilen kontenjanla 19.01.1994 tarihinden bu yana lisansüstü eğitim yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen, Arş.Gör. A.Feyzi Korur’un doktora tez çalışmaları ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 05.11.2000 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yurtiçi maaşlı ve dönüş yolluklu, yurtiçi maaşı Fakülte Bütçesinden, dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 30.10.2000 tarih ve 5073 sayılı yazısı ile ekleri okundu.
Görüşmeler sonunda;
Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 1993 yılında kullanılmak üzere Resim Dalına tahsis edilen kontenjanla 19.01.1994 tarihinden bu yana lisansüstü eğitim yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen, Arş.Gör. A.Feyzi Korur’un doktora tez çalışmaları ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 05.11.2000 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yurtiçi maaşlı ve dönüş yolluklu, yurtiçi maaşı Fakülte Bütçesinden, dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEBT 1.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalına aktarılması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEBT 1.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 18- 1999 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize tahsis edilen ve 2000 yılına aktarılması uygun görülen kontenjanlardan Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalına tahsis edilen 1 (bir) adet kontenjanın, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölge Planlama Anabilim Dalına tahsis edilen 1 (bir) adet kontenjanın, Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Yöneylem Araştırması Anabilim Dalına tahsis edilen 1 (bir) adet kontenjanın ve aynı Fakültenin Dil Bilim Bölümü Genel Dil Bilim Anabilim Dalına tahsis edilen 1 (bir) adet kontenjanın, 2001 yılında kullanılmak üzere aktarılması konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
1999 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize tahsis edilen ve 2000 yılına aktarılması uygun görülen kontenjanlardan Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalına tahsis edilen 1 (bir) adet kontenjanın, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölge Planlama Anabilim Dalına tahsis edilen 1 (bir) adet kontenjanın, Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Yöneylem Araştırması Anabilim Dalına tahsis edilen 1 (bir) adet kontenjanın ve aynı Fakültenin Dil Bilim Bölümü Genel Dil Bilim Anabilim Dalına tahsis edilen 1 (bir) adet kontenjanın, 2001 yılında kullanılmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca aktarılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 19- Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 29 Eylül 2000 tarih ve 56 no’lu kararı uyarınca 2001 yılı muayene ücreti ile Üniversitemiz Sosyal Hizmetler Birimi 2001 mali yılı bütçesinin tespit edilmesine ilişkin Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim Saymanlığı’nın 30.10.2000 tarih ve 5637 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda; 
a) Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 29 Eylül 2000 tarih ve 56 no’lu kararı uyarınca 2001 yılı muayene ücretinin 200.000.-(ikiyüzbin)TL olarak, 
b) 2547 Sayılı Kanununun 3843 Sayılı Kanunla değişik 46.maddesi ve Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetine öğrenci katkısı ile diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlerin kullanım ve harcanmasına ilişkin esas ve usullerin 20.maddesi uyarınca Üniversitemiz Sosyal Hizmetler Birimi 2001 Mali Yılı Bütçesinin 12.000.000.000.000.-(onikitrilyon)TL olarak tespit edilmesine, oybirliği ile karar verildi.