31.07.2012/403

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 31.07.2012
Toplantı Sayısı : 403

GÜNDEM           :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik.
 3. Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında “Kentsel Koruma Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı” ve “Kentsel Koruma Planlaması Örgün Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılarak % 30 İngilizce eğitim verilmesi.
 4. Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında “Şehir ve Bölge Planlama Tezsiz Örgün Yüksek Lisans Programı” açılarak % 30 İngilizce eğitim verilmesi.
 5. Hemşirelik Fakültesi’nin 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
 6. Denizcilik Fakültesi’nin 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
 7. İlahiyat Fakültesi’nin 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
 8. Edebiyat Fakültesi’nin 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
 9. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nun 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
 10. Üniversitemiz bünyesinde Nanoteknoloji Enstitüsü kurulması.
 11. Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı (TUCRIN) Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması.
 12. Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ile Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ortaklaşa açılacak olan “İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Doktora Programı”na ilişkin protokol.
 13. Tıp Fakültesi’nin 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
 
Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Utku UTKULU
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
 
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
 
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
 
Yrd.Doç.Dr. Muhittin AYGÜN
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
Prof.Dr. Zühal BAHAR
 
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Ömer DUMLU
 
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Ufuk SEMERCİOĞLU
 
Prof.Dr. Okan TUNA
 
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
 
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
 
Prof.Dr. Murat TUNCAY
 
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
 
Prof.Dr. Osman KARADENİZ
 
Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
 
Prof.Dr. A.Emel GÖKSU
 
Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
 
Prof.Dr. Kemal ARI
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
 
Doç.Dr. Halil AYDIN
 
Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
 
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
 
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
 
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
 
Prof.Dr. Mehtap MALKOÇ
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Orhan MAĞDEN
 
Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Okt. Sultan BAŞARAN
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 
 
 

 

Üniversite Senatosu 31.07.2012 Salı günü saat 10.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Serdar Kurt görevli, Prof.Dr. Mehmet Şeker, Prof.Dr. h.c.İbrahim Atalay ve Yrd.Doç.Dr. Kadim Öztürk izinli oldukları için Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Muhittin Aygün, Müdür Vekilleri Prof.Dr. Rıza Savaş, Doç.Dr. Halil Aydın ve Okt. Sultan Başaran toplantıya katıldı.
Prof.Dr. Yıldırım Ertutar, Prof.Abdullah Mümtaz Sağlam, Prof.Dr. Mehmet Ali Özcan ve Prof.Dr. Utku Utkulu görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 13. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yayımı tarihinden itibaren uygulanmak üzere ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında “Kentsel Koruma Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı” ve “Kentsel Koruma Planlaması Örgün Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılarak % 30 İngilizce eğitim verilmesine, öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 25.05.2012 tarih ve 4/6-7 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında “Şehir ve Bölge Planlama Tezsiz Örgün Yüksek Lisans Programı” açılarak % 30 İngilizce eğitim verilmesi, öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 4.5.2012 tarih ve 2/15 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 5- Hemşirelik Fakültesi’nin öğretim planında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 3.7.2012 tarih 13/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.               
KARAR 6- Denizcilik Fakültesi’nin bölümlerine ait öğretim planlarında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin Fakülte Kurulu’nun 18.07.2012 tarih 2/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.              
KARAR 7- İlahiyat Fakültesi’nin öğretim planında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin Fakülte Kurulu’nun 13.07.2012 tarih 11/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.               
KARAR 8- Edebiyat Fakültesi’nin programlarına ait öğretim planlarında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin Fakülte Kurulu’nun 24.02.2012 tarih ve 24/1-2 sayılı, 17.2.2012 tarih ve 23/1-2-3 sayılı, 07.03.2012 tarih ve 25/1 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.        
KARAR 9- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nun bölümlerine ait öğretim planlarında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin Yüksekokul Kurulu’nun 13.07.2012 tarih ve 60/1-2 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 10- Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı Nanoteknoloji Enstitüsü kurulmasının kabulüne ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.      
KARAR 11- Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı (TUCRIN) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen Merkezin kurulabilmesi için konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Fen Bilimleri Enstitüsü ile Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ortaklaşa açılacak olan “İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Doktora Programı”na ilişkin protokolün ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Tıp Fakültesi’nin öğretim planında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin Fakülte Kurulu’nun 16.07.2012 tarih ve 16/5 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.