31.05.2016/1257

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  31.05.2016
Toplantı Sayısı : 1257

GÜNDEM       :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapan Pınar Aslan’ın 15.08.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Tülay Öcal’ın 19.06.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Seyhan Sayar’ın 25.07.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Ayşe Büber Kılınç’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 6. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Avusturya uyruklu Markus Berger’in 14.09.2016 tarihinden itibaren 15.09.2017 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 7. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Mühendis kadrosunda olup, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan Vekili olarak görev yapmakta olan Veysel Altunkeyik’in Daire Başkanı kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 52/a maddesi uyarınca atanması.
 8. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Vekili olarak görev yapmakta olan Cemile Gören’in Daire Başkanı kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 52/a maddesi uyarınca atanması.
 9. TÜBİTAK Teknoloji Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nca (Teydep) desteklenen projelerin, 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi.
 10. Akademik kadro aktarması.
 11. Efes Meslek Yüksekokulu Okutman kadrosunda görev yapmakta olan Okt.Erdem Özcan’ın, 09.06.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 32. maddesi uyarınca uzatılması. (Efes Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine)
 12. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Erdal Çelik’in, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’na bağlı Öncelikli Teknoloji Alanları Destekleme Grubunda Yürütme Komitesi Üyeliği yapmak üzere, 08.04.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile bölümündeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Fen Fakültesi’nden Prof.Dr. Melek Merdivan’ın TÜBİTAK 2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında, Avustralya Monash Üniversitesi’nde araştırmalarda bulunmak üzere 24.04.2016-26.06.2016 tarihleri arasında yapılan görevlendirilmesinin, ilgilinin 13.05.2016 tarihinde görevine erken başlaması nedeniyle, görevlendirilmesini 13.05-26.06.2016 tarihleri arasındaki bölümünün iptal edilmesi.
 14. Denizcilik Fakültesi’nden Prof.Dr. Ender Asyalı’nın, Amerika Birleşik Devletleri Maine Maritime Academy’de araştırma ve inceleme yapmak üzere 15.08.2015-14.06.2016 tarihleri arasında yapılan görevlendirilmesinin, ilgilinin 18.05.2016 tarihinde görevine erken başlaması nedeniyle görevlendirilmesinin 18.05.2016-14.06.2016 tarihleri arasındaki bölümün iptal edilmesi.
 15. Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Beste Hamiye Beyaztaş’ın, ABD Pensilvanya/Bethlehem Lehigh Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmek üzere, 01.10.2015-01.10.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak yapılan görevlendirilmesinin, yolluklu (uçak ile), yevmiyeli (15 günlük), maaşlı, masrafların ÖYP Bütçesinin 38-13-00-01-09-4-2-20-8-03-3-03-01 nolu ödeneğinden karşılanması suretiyle düzeltilmesi ve ayrıca 02.05.2016 tarihinde görevine erken başlaması nedeniyle görevlendirmesinin 02.05.2016-01.10.2016 tarihleri arasındaki bölümünün iptal edilmesi.
 16. Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi’nde uzman olarak görev yapmakta olan İdil Arıtman’ın, Steigenberger Hotel Maslak’da düzenlenecek olan 6. APMAS Kongresine katılmak üzere 01-03 Haziran 2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca İstanbul’da görevlendirilmesi.
 17. Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi’nde uzman olarak görev yapmakta olan Hilmiye Deniz Ertuğrul Uygun’un, 08-09 Haziran 2016 tarihlerinde (yol hariç) Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Protein Kromatografisi ve Yeni Nesil Polimerik Sistemler Yaz Okulu’nda araştırma ve incelemeler yapmak üzere, yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli ve masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca Ankara’da görevlendirilmesi.
 18. Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Okutman olarak görev yapmakta olan Bahar Aydın ve Dr. Ruken Öztopalan’ın, IMACFAC 2016 1.Uluslararası Evlilik, Çift ve Aile Danışmanlığı Kongresi’nde bildiri sunmak üzere, 01-04 Haziran 2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca Özdere/İzmir’de görevlendirilmesi.
 19. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Sakal’ın, Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 15.07.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Aytaç Gören’in, Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi DEPARK Alfa Binasında “Solar Şarj ve Yük Kontrol Kartı” isimli araştırma-geliştirme projesi ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulan Destekotomasyon Enerji Elektronik Makine San.ve Tic.Ltd.Şti.’ne, bölümündeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7.maddesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve İdari Personelin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esaslarının 6.maddesi uyarınca ortak ve yönetici olması.
 21. Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Döner Sermaye İşletmesi 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 240.000 TL tutarın aktarılması.
 22. Üniversite Yayın Komisyonu’nun 30.05.2016 tarih ve 572 sayılı kararı.
 23. Efes Meslek Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan Öğr.Gör. İhsan Bilir’in 17.06.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca uzatılması. (Efes Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine)
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Halil KÖSE Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.Dr. Recep YAPAREL Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.      Nesrin ÖNLÜ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Gamze ÇAPA KAYA
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Semra MARMARA

 

Üniversite Yönetim Kurulu 31.05.2016 Salı günü saat 15.30’da Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Halil Köse başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. İsmail Sökmen ve Prof.Dr. M.Refik Mas görevli/mazeretli olması nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof. Halil Yoleri görevli/mazeretli olması nedeniyle Dekan Vekili Prof. Nesrin Önlü toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. ve 23. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapan Pınar Aslan’ın 15.08.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Tülay Öcal’ın 19.06.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Seyhan Sayar’ın 25.07.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Ayşe Büber Kılınç’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Avusturya uyruklu Markus Berger’in 14.09.2016 tarihinden itibaren 15.09.2017 tarihine kadar 7.254,68 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Mühendis kadrosunda olup, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan Vekili olarak görev yapmakta olan Veysel Altunkeyik’in Daire Başkanı kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 52/a maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Vekili olarak görev yapmakta olan Cemile Gören’in Daire Başkanı kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 52/a maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- TÜBİTAK Teknoloji Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nca (TEYDEP) desteklenen projelerin, 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere akademik kadro aktarması yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Efes Meslek Yüksekokulu Okutman kadrosunda görev yapmakta olan Okt.Erdem Özcan’ın, 09.06.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 32. maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. (Efes Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine)
KARAR 12- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Erdal Çelik’in, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’na bağlı Öncelikli Teknoloji Alanları Destekleme Grubunda Yürütme Komitesi Üyeliği yapmak üzere, 08.04.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile bölümündeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Fen Fakültesi’nden Prof.Dr. Melek Merdivan’ın TÜBİTAK 2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında, Avustralya Monash Üniversitesi’nde araştırmalarda bulunmak üzere 24.04.2016-26.06.2016 tarihleri arasında yapılan görevlendirilmesinin, ilgilinin 13.05.2016 tarihinde görevine erken başlaması nedeniyle, görevlendirilmesinin 13.05.2016-26.06.2016 tarihleri arasındaki bölümünün iptal edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Denizcilik Fakültesi’nden Prof.Dr. Ender Asyalı’nın, Amerika Birleşik Devletleri Maine Maritime Academy’de araştırma ve inceleme yapmak üzere 15.08.2015-14.06.2016 tarihleri arasında yapılan görevlendirilmesinin, ilgilinin 18.05.2016 tarihinde görevine erken başlaması nedeniyle görevlendirilmesinin 18.05.2016-14.06.2016 tarihleri arasındaki bölümünün iptal edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Beste Hamiye Beyaztaş’ın, ABD Pensilvanya/Bethlehem Lehigh Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmek üzere, 01.10.2015-01.10.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak yapılan görevlendirilmesinin, yolluklu (uçak ile), yevmiyeli (15 günlük), maaşlı, masrafların ÖYP Bütçesinin 38-13-00-01-09-4-2-20-8-03-3-03-01 nolu ödeneğinden karşılanması suretiyle düzeltilmesine ve ayrıca 02.05.2016 tarihinde görevine erken başlaması nedeniyle görevlendirmesinin 02.05.2016-01.10.2016 tarihleri arasındaki bölümünün iptal edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi’nde uzman olarak görev yapmakta olan İdil Arıtman’ın, Steigenberger Hotel Maslak’da düzenlenecek olan 6. APMAS Kongresine katılmak üzere 01-03 Haziran 2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-3-1-01 (902) nolu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca İstanbul’da görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi’nde uzman olarak görev yapmakta olan Hilmiye Deniz Ertuğrul Uygun’un, 08-09 Haziran 2016 tarihlerinde (yol hariç) Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Protein Kromatografisi ve Yeni Nesil Polimerik Sistemler Yaz Okulu’nda araştırma ve incelemeler yapmak üzere, yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli ve masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-3-1-01 (902) nolu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca Ankara’da görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Okutman olarak görev yapmakta olan Bahar Aydın ve Dr. Ruken Öztopalan’ın, IMACFAC 2016 1.Uluslararası Evlilik, Çift ve Aile Danışmanlığı Kongresi’nde bildiri sunmak üzere, 01-04 Haziran 2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-3-1-01 (902) nolu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca Özdere/İzmir’de görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Sakal’ın, Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 15.07.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Aytaç Gören’in, Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi DEPARK Alfa Binasında “Solar Şarj ve Yük Kontrol Kartı” isimli araştırma-geliştirme projesi ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulan Destekotomasyon Enerji Elektronik Makine San.ve Tic.Ltd.Şti.’ne, bölümündeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7.maddesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve İdari Personelin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esaslarının 6.maddesi uyarınca ortak ve yönetici olmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Döner Sermaye İşletmesi 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 240.000 TL’nın Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun, 27.05.2016 tarih ve 16/3 sayılı kararında belirtildiği şekilde aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- A-Denizcilik Fakültesi Dergisinin 2016 Yılı 8.1 Sayısının 250 adet Üniversitemiz Matbaasında basımının gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın numarasının; 09.7777.1003.000/BY.016.033.838 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B-Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün “I.Uluslararası Evlilik, Çift ve Aile Danışmanlığı Kongresi” özet kitapçığının 200 adet Üniversitemiz Matbaasında basımının gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın numarasının; 09.8888.5400.000/DR.016.014.839 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
C-Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Yedi:Sanat ve Tasarım ve Bilim Dergisinin Temmuz 2016, 16.Sayısının 500 adet Üniversitemiz Matbaasında basımının gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın numarasının; 09.1200.0000.000/BY.016.038.840 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine, oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Efes Meslek Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan Öğr.Gör. İhsan Bilir’in 17.06.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. (Efes meslek yüksekokulu yönetim kurulu yerine)