30.12.2014/1186

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 30.12.2014
Toplantı Sayısı : 1186 

GÜNDEM          :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 26.12.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için giriş sınav jürisinin tespiti.
 3. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Seçil Nergiz Karaman Engür’ün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 4. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 677.933,12 TL (Altıyüzyetmişyedibindokuzyüzotuzüçliraonikikuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 5. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 28.865,74 TL (Yirmisekizbinsekizyüzaltmışbeşlirayetmişdörtkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 6. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 90.000 TL (Doksanbinlira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 7. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 16.961,86 TL (Onaltıbindokuzyüzaltmışbirliraseksenaltıkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 8. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 9.074,07 TL (Dokuzbinyetmişdörtlirayedikuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 9. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 2.203,38 TL (İkibinikiyüzüçliraotuzsekizkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 10. Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 2.000 TL (İkibinlira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 11. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 11.500 TL tutarında ödenek aktarılması.
 12. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 13. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 14. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 15. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 16. 30.12.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için giriş sınav jürisinin tespiti.
 17. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Filiz Adıgüzel Toprak’ın, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen “İzmir Memleket Sağlık Müzesi” projesi kapsamında minyatür çalışmalarında danışman olarak, 24.12.2014-24.06.2015 tarihleri arasında 6 ay süreyle (her hafta Pazartesi günleri) Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Yrd.Doç. Gökçen Ergür’ün, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen “İzmir Memleket Sağlık Müzesi” projesi kapsamında eserlerin teşhir ve tanziminde, sergi salonunun düzenlenmesinde danışman olarak, 24.12.2014-24.06.2015 tarihleri arasında 6 ay süreyle (her hafta Pazartesi ve Cuma günleri) Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Mert Taşkın Demir’in, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen “İzmir Memleket Sağlık Müzesi” projesi kapsamında eserlerin teşhir ve tanziminde, sergi salonunun düzenlenmesinde danışman olarak, 24.12.2014-24.06.2015 tarihleri arasında 6 ay süreyle (her hafta Pazartesi ve Cuma günleri) Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Yusuf Karakoç’un Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanunun değişik 5/1-c maddesi uyarınca Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda, Genel Kurul Üyesi olarak yapılacak olan toplantılara katılmak üzere Şubat 2015 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 21. Üniversitemiz Öğretim Elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreteri hakkında açılan ceza soruşturmaları sonucunda son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurulun 2547 Sayılı Kanunun 53.maddesi uyarınca tespit edilmesi.
 22. İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 6.954,19 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.

   

  Toplantıda Bulunanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof.Dr. Recep YAPAREL
  Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
  Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
  Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
  Prof.      Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Ayşe BEŞER
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Doç.Dr. Güzin ÖZDAĞOĞLU
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. O.Avşar KURGUN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
  Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
  Prof.Dr. Asuman ALTAY
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA

   

Üniversite Yönetim Kurulu 30.12.2014 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Yasemin Arbak görevli/mazeretli olması nedeniyle Dekan Vekili Doç.Dr. Güzin Özdağoğlu toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 16., 17., 18., 19., 20., 21. ve 22. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 26.12.2014 tarihinde ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Seçil Nergiz Karaman Engür’ün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 677.933,12 TL (Altıyüzyetmişyedibindokuzyüzotuzüçliraonikikuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 28.865,74 TL (Yirmisekizbinsekizyüzaltmışbeşlirayetmişdörtkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 90.000 TL (Doksanbinlira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 16.961,86 TL (Onaltıbindokuzyüzaltmışbirliraseksenaltıkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 9.074,07 TL (Dokuzbinyetmişdörtlirayedikuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 2.203,38 TL (İkibinikiyüzüçliraotuzsekizkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 2.000 TL (İkibinlira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 11.500 TL’nin Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 23.12.2014 tarih ve 127/7 sayılı kararında belirtildiği şekilde harcama kalemleri arasında aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 30.12.2014 tarihinde ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Filiz Adıgüzel Toprak’ın, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen “İzmir Memleket Sağlık Müzesi” projesi kapsamında minyatür çalışmalarında danışman olarak, 24.12.2014-24.06.2015 tarihleri arasında 6 ay süreyle (her hafta Pazartesi günleri) Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Yrd.Doç. Gökçen Ergür’ün, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen “İzmir Memleket Sağlık Müzesi” projesi kapsamında eserlerin teşhir ve tanziminde, sergi salonunun düzenlenmesinde danışman olarak, 24.12.2014-24.06.2015 tarihleri arasında 6 ay süreyle (her hafta Pazartesi ve Cuma günleri) Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Mert Taşkın Demir’in, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen “İzmir Memleket Sağlık Müzesi” projesi kapsamında eserlerin teşhir ve tanziminde, sergi salonunun düzenlenmesinde danışman olarak, 24.12.2014-24.06.2015 tarihleri arasında 6 ay süreyle (her hafta Pazartesi ve Cuma günleri) Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Yusuf Karakoç’un Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanunun değişik 5/1-c maddesi uyarınca Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda, Genel Kurul Üyesi olarak yapılacak olan toplantılara katılmak üzere Şubat 2015 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- 2547 Sayılı Kanunun 53/2 d-f maddesi uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreteri hakkında açılan ceza soruşturmaları sonucunda son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere Üniversite Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurula aşağıda yer alan öğretim üyeleri oybirliği ile seçildi.
KARAR 22- İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 6.954,19 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.