30.12.2008/902

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 30.12.2008
Toplantı Sayısı : 902

GÜNDEM         :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Cem Terzi’nin 26.12.2008 tarihinde Ankara Üniversitesi’nde yapılan Doçentlik Bilim Sınavına rahatsızlığı nedeniyle katılamayacağından Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilme isteği.
 3. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Lalecan İşcanlı’nın, 31.01.2009 tarihinden itibaren 31.01.2010 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan İbrahim Yüksel’in, 09.02.2009 tarihinden itibaren 09.09.2010 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalından Prof.Dr. Murat Celiloğlu’nun kısmi statüdeki görev süresinin 10.03.2009 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 6. Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. M.Uğur Mungan’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.03.2009 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 7. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Kamile Tosun’un TÜBİTAK-2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı kapsamında California Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nde doktora sonrası araştırma yapmak üzere 18 Nisan-25 Ekim 2009 tarihleri arasında (yol dahil), yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak ABD’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Okutman Kemal Bulut’un Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere 23.12.2008-21.03.2009 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Sürekli Eğitim Merkezi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen faaliyetler ile ilgili olarak almış olduğu 28.11.2008 tarih ve 15 sayılı Merkez Yönetim Kurulu Kararı.
 10. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Sema Güneri’nin (kısmi statü) sorumlu, Doç.Dr. Nezihi Barış’ın yardımcı araştırıcı olduğu P04103 protokol, 08/14-01 etik kurul no’lu klinik çalışmanın 5.284,00.-YTL bedelle Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payının yasal kesintilerden sonra dağıtılması.
 11. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün, 2008 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinde yer alan ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle 150.01.03 “Kağıt Ürünler” harcama kaleminden 950,00.-YTL’nin 740.04.02 “Sıvı Yakıtlar” harcama kalemine aktarılması.
 12. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün 2008 Mali Yılı Döner Sermaye bütçesinde yer alan 770.01 “Öğretim Üyesi Katkı Payı Giderleri” harcama kaleminden 50.000,00.-YTL tutarın 740.31.06 “Diğer Hizmet Alımları” harcama kalemine aktarılması.
 13. Devlet Konservtauvarı’nda Döner Sermaye iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 29.12.2008 tarih ve 34 sayılı kararı.
 14. Yabancı Diller Yüksekokulu’nca 13 Ekim 2008-5 Haziran 2009 tarihleri arasında düzenlenen İngilizce Hazırlık Kursunda hazırlık kursunda görev alan Yardımcı Doçentler için brüt 32,28.-YTL, Okutmanlar için brüt 26,34.-YTL ders saati ücreti ödenmesi ve 13 Ekim 2008-31 Aralık 2008 tarihleri arasında bu kurstan elde edilen 23.314,81.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yapılması.
 15. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri (Hastane) biriminin 2009 Mali yılı içinde katkı payı dağıtım ilkelerinde uyulacak esasların 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanması.
 16. Akademik kadro aktarması..
 17. Akademik kadro aktarılması.
 18. İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Şükrü Keyifli’nin, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir Tire Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce düzenlenecek olan İmam Hatipler için Hazırlayıcı Eğitim Kursunda 29.12.2008-06.02.2009 tarihleri arasında “Yaygın ve Yetişkin Din Eğitimi Bilgisi” konularında danışmanlık yapmak ve seminerler vermek üzere, haftada 1 gün (Pazartesi) yolluksuz, yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. N.Sefa Kuralay’ın NESNE Endüstriyel ve Mekanik Tasarım Ltd.Şti.’nde “S.A.C. Tipi Fren Komplesinin Ağır Ticari Araç Aplikasyonu, Montojı ve Test Tasarımı” konusunda 24 Aralık 2008-30 Kasım 2009 tarihleri arasında danışmanlık hizmetinde bulunmak üzere, bölümündeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla ayda bir gün (Cumartesi) olmak üzere 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in GlaxoSmithKline firması tarafından 30.12.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Bipolar Bozukluk ve Depresif Yöntem” konulu seminerde konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.858,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 21. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 30.12.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Sigaraya Son Hayata Merhaba” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.160,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 22. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 25.12.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Diyabetik Hipertansif Hastalarda Hedef Değerler” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.160,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 23. Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın, 29.12.2008 tarih ve 352 sayılı kararı. 
  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Yrd.Doç.Dr. Mehmet FIRINCI
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. Fevzi DEMİR
  Raportör Prof.Dr. Cem TERZİ

   

Üniversite Yönetim Kurulu 30.12.2008 Salı günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ferda Aysan raporlu olması nedeniyle Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fırıncı toplantıya katıldı.
Prof.Dr. Rifat Sami Aksoy görevli olduğundan toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 19., 20., 21., 22., 23. ve 24. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Cem Terzi’nin 26.12.2008 tarihinde Ankara Üniversitesi’nde yapılan Doçentlik Bilim Sınavına rahatsızlığı nedeniyle katılamayacağından Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Lalecan İşcanlı’nın, 31.01.2009 tarihinden itibaren 31.01.2010 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan İbrahim Yüksel’in, 09.02.2009 tarihinden itibaren 09.09.2010 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalından Prof.Dr. Murat Celiloğlu’nun kısmi statüdeki görev süresinin 10.03.2009 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. M.Uğur Mungan’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.03.2009 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Kamile Tosun’un TÜBİTAK-2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı kapsamında California Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nde doktora sonrası araştırma yapmak üzere 18 Nisan-25 Ekim 2009 tarihleri arasında (yol dahil), yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak ABD’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanlığı’ndan Okutman Kemal Bulut’un Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere 23.12.2008-21.03.2009 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Sürekli Eğitim Merkezi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen faaliyetler ile ilgili olarak almış olduğu 28.11.2008 tarih ve 15 sayılı Merkez Yönetim Kurulu Kararında belirlendiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- a) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Doç.Dr. Nezihi Barış’ın yardımcı araştırıcı olduğu P04103 protokol, 08/14-01 etik kurul no’lu “Akut Kroner Sendromlu Yüksek Riskli Gönüllülerde Simvastatin Monoterapisine Karşılık, Vytorinin (Ezetimib/Simvastatin Tablet) Klinik Faydasını ve Güvenirliliğini Belirlemeye Yönelik Çok Merkezli, Çift Kör, Randomize Çalışma”nın 5.284,00.-YTL bedelle Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payının yasal kesintilerden sonra dağıtılmasına,
b) 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapmakta olan Kardiyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Sema Güneri’nin Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek almasının mümkün olmadığına ve durumun ilgiliye bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Fen Bilimleri Enstitüsü’nün, 2008 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinde yer alan ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle 150.01.03 “Kağıt Ürünler” harcama kaleminden 950,00.-YTL’nin 740.04.02 “Sıvı Yakıtlar” harcama kalemine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün 2008 Mali Yılı Döner Sermaye bütçesinde yer alan 770.01 “Öğretim Üyesi Katkı Payı Giderleri” harcama kaleminden 50.000,00.-YTL tutarın 740.31.06 “Diğer Hizmet Alımları” harcama kalemine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Devlet Konservtauvarı’nda Döner Sermaye iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 29.12.2008 tarih ve 34 no’lu kararının aynen kabulüne ve söz konusu kararlar doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Yabancı Diller Yüksekokulu’nca 13 Ekim 2008-5 Haziran 2009 tarihleri arasında düzenlenen İngilizce Hazırlık Kursunda hazırlık kursunda görev alan Yardımcı Doçentler için brüt 32,28.-YTL, Okutmanlar için brüt 26,34.-YTL ders saati ücreti ödenmesine ve 13 Ekim 2008-31 Aralık 2008 tarihleri arasında bu kurstan elde edilen 23.314,81.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının 25.09.2008 tarih ve 26/5 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen oranlar dahilinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri (Hastane) biriminin 2009 Mali yılı içinde katkı payı dağıtım ilkelerinde uyulacak esasların 01.01.2009 tarihinden itibaren ekteki şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Şükrü Keyifli’nin, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir Tire Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce düzenlenecek olan İmam Hatipler için Hazırlayıcı Eğitim Kursunda 29.12.2008-06.02.2009 tarihleri arasında “Yaygın ve Yetişkin Din Eğitimi Bilgisi” konularında danışmanlık yapmak ve seminerler vermek üzere, haftada 1 gün (Pazartesi) yolluksuz, yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. N.Sefa Kuralay’ın NESNE Endüstriyel ve Mekanik Tasarım Ltd.Şti.’nde “S.A.C. Tipi Fren Komplesinin Ağır Ticari Araç Aplikasyonu, Montojı ve Test Tasarımı” konusunda 24 Aralık 2008-30 Kasım 2009 tarihleri arasında danışmanlık hizmetinde bulunmak üzere, bölümündeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla ayda bir gün (Cumartesi) olmak üzere 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in GlaxoSmithKline firması tarafından 30.12.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Bipolar Bozukluk ve Depresif Yöntem” konulu seminerde konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.858,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 30.12.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Sigaraya Son Hayata Merhaba” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.160,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 25.12.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Diyabetik Hipertansif Hastalarda Hedef Değerler” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.160,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- A- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Recep Kök, Yrd.Doç.Dr. Nevzat Şimşek ve Yrd.Doç.Dr. Ethem Duygulu’nun editörlüğünü yaptığı “Organiza Sanayi Bölgelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri” isimli kitabın basılmasına,
a) Basılacak miktarın 200 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın numarasının 09.1600.0000.000/BY.08.066.450 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 200 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Mütercim Tercümanlık Bölümü’nün hazırladığı bilimsel araştırma niteliğindeki “Çeviri: İnceleme, Araştırma ve Eleştiri” isimli kitabın basımına,
a) Basılacak miktarın 250 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın numarasının 09.0700.0000.130/BY.08.003.449 olarak tespitine,
d) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 250 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.