30.11.2015/163

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
 
 
Toplantı Tarihi:30.11.2015
Toplantı Sayısı:163
 
 
 
GÜNDEM:
1- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Serkan ÖZAKBAŞ’ ın Novartis Sağlık Gıda Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından 14.12.2015 tarihinde İstanbul’ da yapılacak olan “Multipl Skleroz Hastalığı ve Tedavileri” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.250,00TL(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Nöroloji Anabilim Dalı’ nın 30.11.2015 tarih ve 954 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2 Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Novartis tarafından 28.11.2015 tarihinde İstanbul’ da yapılacak olan “Glikopiromyum” danışmanlık toplantısında danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00 TL.(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ nın 30.11.2015 tarih ve 1092 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
3- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Balahan MAKAY’ ın Novartis Firması tarafından 16.08.2015 tarihinde İzmir’de yapılmış olan “Medikal Danışma Kurulu” toplantısına danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00TL.(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ‘ nın 27.11.2015 tarih ve 2305 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
4 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’ nın Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. Firması tarafından 11.12.2015 tarihinde İzmir ‘de yapılacak olan “Novoropid ile İntesifikasyon” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.150,00TL.(KDV Hariç)tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 24.11.2015 tarih ve 352 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
5- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik Demir Sanofi Firması tarafından 16/12/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Tip 2 diyabette hekim gözünden hastanın tedaviye uyumu” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00TL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Endokrinoloji Bilim Dalı’nın 24/11/2015 tarih ve 350 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
 
Toplantıya Katılanlar                               
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN       
Prof.Dr.Can KARACA                                                                                           
Prof.Dr.Tülay CANDA
Prof.Dr.Murat DUMAN
E.Galip GÜRSOY
 
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 30/11/2015 Pazartesi günü saat 10.00’ da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
 
KARAR 1- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Serkan ÖZAKBAŞ’ ın Novartis Sağlık Gıda Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından 14.12.2015 tarihinde İstanbul’ da yapılacak olan “Multipl Skleroz Hastalığı ve Tedavileri” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.250,00TL(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 2- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Novartis tarafından 28.11.2015 tarihinde İstanbul’ da yapılacak olan “Glikopiromyum” danışmanlık toplantısında danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00 TL.(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
  
KARAR 3- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Balahan MAKAY’ ın Novartis Firması tarafından 16.08.2015 tarihinde İzmir’de yapılmış olan “Medikal Danışma Kurulu” toplantısına danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00TL.(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 4– Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’ nın Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. Firması tarafından 11.12.2015 tarihinde İzmir ‘de yapılacak olan “Novoropid ile İntesifikasyon” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.150,00TL.(KDV Hariç)tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 5- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik Demir Sanofi Firması tarafından 16/12/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Tip 2 diyabette hekim gözünden hastanın tedaviye uyumu” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00TL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.