30.11.2010/989

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 30.11.2010
Toplantı Sayısı : 989

GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sabahattin Altunyurt hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Serkan Özakbaş hakkındaki raporlar.
 4. Tıp Fakültesi Tıbbi Pataloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Emine Burçin Tuna hakkındaki raporlar.
 5. Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Safiye Aktaş hakkındaki raporlar.
 6. Mimarlık Fakültesi Şehircilik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kemal Mert Çubukçu hakkındaki raporlar.
 7. Mühendislik Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Zeki Kıral hakkındaki raporlar.
 8. İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bilal Sezer hakkındaki raporlar.
 9. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aynur Kontaş hakkındaki raporlar.
 10. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Muhammet Duman hakkındaki raporlar.
 11. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bahar Kuvaki Balkan hakkındaki raporlar.
 12. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Demet Özdamar hakkındaki raporlar.
 13. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tunç Demirbilek hakkındaki raporlar.
 14. Mühendislik Fakültesi Cevher Hazırlama Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tayfun Çiçek hakkındaki raporlar.
 15. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sevda Özkardeşler Birlik hakkındaki raporlar.
 16. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Serpil Tanrıverdi Akhisaroğlu’nun 15.12.2010-15.12.2011 tarihleri arasında Alman Kanser Araştırma Merkezi (DKFZ) “Translation Immunology Bölümünde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Heidelber-Almanya’da yolluksuz, yevmiyesiz maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Mimarlık Fakültesi ile Söke Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği “Söke Alay, Şehit Cafer Gündoğdu ve Çetin Sokaklarının Sağlıklaştırılmasına Yönelik Röleve, Restitüsyon ve Restorasyon değişikliklerinin tadilat projesi”nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilmesi ve projenin Prof.Dr. E.Eti Akyüz Levi ve Yrd.Doç.Dr. Müjgan Karatosun tarafından yürütülmesi, proje bedeli olarak 5000 TL (KDV hariç) tutarın ilgili Belediye tarafından Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 18. Mimarlık Fakültesi ile Köymen Erden Hukuk Bürosu arasında imzalanan protokol gereği “İzmir Dikili Bademler Köyü Ilıca Mevkii 16 pafta, 1870 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onanan Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Revizyon planında turizm tesis alanı olmaktan çıkarılıp zeytin koridoru olarak işaretlenmesinin şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olup olmadığı hususunda bilimsel görüş (rapor) hazırlanması” amacıyla Prof.Dr. M.Çınar Atay’ın, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve bu hizmet karşılığı ödenecek 1.250 TL (KDV hariç) tutarın onaylı protokolün işveren tebliğ tarihini takip eden ilk hafta içerisinde Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 19. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Fırat Bayraktar’ın, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ür.San.ve Tic.A.Ş. tarafından 10 Kasım 2010 tarihinde İzmir’de düzenlenmiş olan “Postprandiyal Glikoz Pikleri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 20. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ür.San.ve Tic.A.Ş. tarafından 10 Kasım 2010 tarihinde İzmir’de düzenlenmiş olan “Tip2 Diyabet Tedavisinde Güncel Gelişmeler Vildagliptin” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.500 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 21. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic.A.Ş. tarafından 23 Kasım 2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiş olan “Zentiva Tip2 Diyabet Tedavisi Danışma Kurulu Toplantısı”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 22. Üniversitemiz öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında açılan ceza soruşturmaları sonucunda son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 53/2 maddesi uyarınca üç kişilik kurula üye seçilmesi.
 23. Akademik kadro aktarması.

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Gülmira KURUOĞLU
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof. Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA

   

Üniversite Yönetim Kurulu 30.11.2010 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Rifat Sami Aksoy rahatsız olduğu için toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. Bayram Bayrakdar görevli olduğu için Dekan Vekili Prof.Dr. Gülmira Kuruoğlu toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 11., 12., 13., 14., 15., 22., ve 23. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sabahattin Altunyurt ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Sabahattin Altunyurt hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Sabahattin Altunyurt’un profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Serkan Özakbaş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Serkan Özakbaş hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Serkan Özakbaş’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Emine Burçin Tuna ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Emine Burçin Tuna hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Emine Burçin Tuna’nın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Safiye Aktaş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Safiye Aktaş hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Safiye Aktaş’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Mimarlık Fakültesi Şehircilik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kemal Mert Çubukçu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Kemal Mert Çubukçu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Mühendislik Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Zeki Kıral ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Zeki Kıral hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 8- İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bilal Sezer ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Bilal Sezer hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporlardan ikisinin olumlu, birinin olumsuz olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 9- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aynur Kontaş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Aynur Kontaş hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 10- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Muhammet Duman ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Muhammet Duman hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 11- Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bahar Kuvaki Balkan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Bahar Kuvaki Balkan hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Bahar Kuvaki Balkan’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Demet Özdamar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Demet Özdamar hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporlardan dördünün olumlu, birinin olumsuz olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Demet Özdamar’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tunç Demirbilek ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Tunç Demirbilek hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu, olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Tunç Demirbilek’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Mühendislik Fakültesi Cevher Hazırlama Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tayfun Çiçek ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Tayfun Çiçek hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 15- Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sevda Özkardeşler Birlik ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Sevda Özkardeşler Birlik hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 16- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Serpil Tanrıverdi Akhisaroğlu’nun 15.12.2010-15.12.2011 tarihleri arasında Alman Kanser Araştırma Merkezi (DKFZ) “Translation Immunology Bölümünde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Heidelber-Almanya’da yolluksuz, yevmiyesiz maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Mimarlık Fakültesi ile Söke Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği “Söke Alay, Şehit Cafer Gündoğdu ve Çetin Sokaklarının Sağlıklaştırılmasına Yönelik Röleve, Restitüsyon ve Restorasyon değişikliklerinin tadilat projesi”nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilmesine ve projenin Prof.Dr. E.Eti Akyüz Levi ve Yrd.Doç.Dr. Müjgan Karatosun tarafından yürütülmesine, proje bedeli olarak 5.000 TL (KDV hariç) tutarın (proje bedeli olarak 2.500 TL+KDV tutarın işbaşında ve onaylı protokolün işverene tebliğ tarihini takip eden ilk hafta içerisinde 2.500 TL+KDV) ilgili Belediye tarafından Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5007 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-  Mimarlık Fakültesi ile Köymen Erden Hukuk Bürosu arasında imzalanan protokol gereği “İzmir Dikili Bademler Köyü Ilıca Mevkii 16 pafta, 1870 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onanan Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Revizyon planında turizm tesis alanı olmaktan çıkarılıp zeytin koridoru olarak işaretlenmesinin şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olup olmadığı hususunda bilimsel görüş (rapor) hazırlanması” amacıyla Prof.Dr. M.Çınar Atay’ın, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve bu hizmet karşılığı ödenecek 1.250 TL (KDV hariç) tutarın onaylı protokolün işverene tebliğ tarihini takip eden ilk hafta içerisinde Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5007 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Fırat Bayraktar’ın, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ür.San.ve Tic.A.Ş. tarafından 10 Kasım 2010 tarihinde İzmir’de düzenlenmiş olan “Postprandiyal Glikoz Pikleri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ür.San.ve Tic.A.Ş. tarafından 10 Kasım 2010 tarihinde İzmir’de düzenlenmiş olan “Tip2 Diyabet Tedavisinde Güncel Gelişmeler Vildagliptin” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.500 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic.A.Ş. tarafından 23 Kasım 2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiş olan “Zentiva Tip2 Diyabet Tedavisi Danışma Kurulu Toplantısı”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- 2547 Sayılı Kanunun 53/(2)d-f maddesi uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Elemanları, Fakülte Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri hakkında açılan ceza soruşturmaları sonucunda son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere oluşturulacak 3 kişilik kurula aşağıda yer alan öğretim üyeleri oybirliği ile seçildi.
KARAR 23- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasındna akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.