30.10.2019/1415

Yayınlanma Tarihi: 25-11-2019

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 30.10.2019
Toplantı Sayısı : 1415

GÜNDEM         :                                          

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Abdullah Seçgin hakkındaki raporlar.
 3. Mühendislik Fakültesi Mineroloji-Petrografi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Emrah Yalçın Ersoy hakkındaki raporlar.
 4. Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Seda Ayvazoğlu hakkındaki raporlar.
 5. Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç. Başak Han hakkındaki raporlar.
 6. Fen Fakültesi’nde sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı (doktor öğretim üyesi) olarak görev yapmakta olan Azerbaycan uyruklu Doç.Dr. Fidan Nuriyeva’nın, 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı (doçent( olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ve 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 7. Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Zübeyde Doğan Altun’un, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “OKÖ 2001 Anne-Çocuk Beslenmesi (2+0)” dersini vermek üzere 23.09.2019 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Hukuk Fakültesi’nden Dr.Öğr.Üyesi Serkan Meraklı’nın, TMMOB Mimarlar Odasının Muğla Şubesinde düzenleyeceği Bilirkişilik Temel Eğitiminde eğitmen olarak 1-3 Kasım 2019 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 15.449,57 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 10. Denizcilik Fakültesi 2019 Mali Yılı döner sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 419.400 TL tutarında hazırlanan ek bütçe talebi.
 11. Buca Eğitim Fakültesi Döner Sermaye 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinde harcama kalemleri arasında 70.000 TL tutarında ödenek aktarması yapılması.
 12. Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinde harcama kalemleri arasında 145.000 TL tutarında ödenek aktarması yapılması.
 13. Akademik kadro aktarması.
 14. Akademik kadro aktarması.
 15. Veteriner Fakültesi’nin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı haftalık ders programı. (Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu yerine)
Toplantıda Bulunanlar   Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU Rektör V. Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU   
Üyeler Prof.Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ
Prof.Dr. Ercan AKPINAR    
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ   
Prof.Dr. Remzi YAĞCI    
Prof.Dr. Aylin ALIN          
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA      
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER   
Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ       
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ  
Prof.Dr. Osman BİLEN   
Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN       
Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN   
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK   
Prof.Dr. Metin KOZAK    
Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ     
Doç.Dr. Başak BAYKARA   
Prof.Dr. Orhan ÖZBEY   
Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN   
Prof.Dr. Zeynep ARIKAN   
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU  

Üniversite Yönetim Kurulu 30.10.2019 Çarşamba günü saat 16.00’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Vekili Prof.Dr. Uğur Malayoğlu başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat Celiloğlu görevli/mazeretli olması nedeniyle yerine Doç.Dr. Başak Baykara toplantıya katıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Murat Celiloğlu ve Prof.Dr. Semih Küçükgüçlü görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 15. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Mühendislik Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Abdullah Seçgin ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Abdullah Seçgin  hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Abdullah Seçgin’in profesör kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

Not: Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç.Dr. Başak Baykara görüşmeler ve oylama sırasında salonda bulunmadı.

KARAR 3- Mühendislik Fakültesi Mineroloji-Petrografi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Emrah Yalçın Ersoy ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Emrah Yalçın Ersoy hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Emrah Yalçın Ersoy’un profesör kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.
Not: Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç.Dr. Başak Baykara görüşmeler ve oylama sırasında salonda bulunmadı.

KARAR 4- Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Seda Ayvazoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Seda Ayvazoğlu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Seda Ayvazoğlu’nun doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 5- Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç. Başak Han ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç. Başak Han hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç. Başak Han’ın doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 6- Fen Fakültesi’nde sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı (doktor öğretim üyesi) olarak görev yapmakta olan Azerbaycan uyruklu Doç.Dr. Fidan Nuriyeva’nın, 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar aylık 9.890,70 TL brüt ücret ödenmek üzere sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı (doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ve 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7- Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Zübeyde Doğan Altun’un, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz  döneminde yer alan “OKÖ 2001 Anne-Çocuk Beslenmesi (2+0)” dersini vermek üzere 23.09.2019 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 8- Hukuk Fakültesi’nden Dr.Öğr.Üyesi Serkan Meraklı’nın, TMMOB Mimarlar Odasının Muğla Şubesinde düzenleyeceği  Bilirkişilik Temel Eğitiminde eğitmen olarak 1-3 Kasım 2019 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 9- Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 15.449,57 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 10- Denizcilik Fakültesi 2018 Mali Yılı Döner Sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 419.400 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifinin Fakülte Yönetim Kurulu’nun 21.10.2019 tarih ve 39/4 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 11- Buca Eğitim Fakültesi Döner Sermaye 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 70.000 TL tutarında ödeneğin Fakülte Yönetim Kurulu’nun 08.10.2019 tarih ve 42/14 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 12- Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 145.000 TL tutarında ödeneğin Merkez Yönetim Kurulunun 11.10.2019 tarih ve 16/1 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 13- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 14- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 15- Veteriner Fakültesi’nin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı haftalık ders programının Dekanlığın 30.10.2019 tarihli ve E87560 sayılı yazısının ekinde yer aldığı şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi. (Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu yerine)