30.10.2007/854

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 30.10.2007
Toplantı Sayısı : 854

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Bilge Bilgen’in TÜBİTAK 2219 yurtdışı doktora sonrası burs kapsamında Berlin Teknik Üniversitesi, üretim yönetimi bölümünde doktora sonrası araştırma yapmak üzere 01.11.2007-01.05.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Berlin/Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 3. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. H.Murat Tanarslan’ın 11.Enternasyonel Yapı İnceleme, Değerlendirme Onarım ve Bakım Konferansına bildiri ile katılmak üzere 14.11.2007-18.11.2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Mühendislik Fakültesi Döner Sermayesi Bilimsel Araştırma payından (350 $ karşılığı 462.00.-YTL) karşılanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Hüseyin Gül’ün, Queen’s Üniversitesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 12.11.2007-09.05.2008 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Belfast/İrlanda’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 5. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un GEN ilaç firmasının 27.10.2007 tarihinde Nevşehir-Kapadokya’da düzenleyeceği “Motor Komplikasyonlara Genel Tedavi Yaklaşımları” konusunda eğitici eğitimi vermek üzere konuşmacı ve danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 6. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un Novartis ilaç firmasının 30.10.2007 tarihinde Antalya’da düzenleyeceği “Parkinson Tedavisinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler” konusunda eğitici eğitimi vermek üzere konuşmacı ve danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
  Toplantıda Bulunanlar
  Prof.Dr. Emin ALICI
  Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN
  Prof.Dr. Adil ESEN
  Prof.Dr. Ferda AYSAN
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Prof.Dr. Polat SOYER
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
  Prof.Dr. Hüseyin ELMALI
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
  Prof.Dr. Hakan ABACIOĞLU
  Prof.Dr. İlknur CÖCEN
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL

Üniversite Yönetim Kurulu 30.10.2007 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Bilge Bilgen’in TÜBİTAK 2219 yurtdışı doktora sonrası burs kapsamında Berlin Teknik Üniversitesi, üretim yönetimi bölümünde doktora sonrası araştırma yapmak üzere 01.11.2007-01.05.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Berlin/Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. H.Murat Tanarslan’ın 11.Enternasyonel Yapı İnceleme, Değerlendirme Onarım ve Bakım Konferansına bildiri ile katılmak üzere 14.11.2007-18.11.2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Mühendislik Fakültesi Döner Sermayesi Bilimsel Araştırma payından (350 $ karşılığı 462.00.-YTL) karşılanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Hüseyin Gül’ün, Queen’s Üniversitesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 12.11.2007-09.05.2008 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Belfast/İrlanda’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un GEN ilaç firmasının 27.10.2007 tarihinde Nevşehir-Kapadokya’da düzenleyeceği “Motor Komplikasyonlara Genel Tedavi Yaklaşımları” konusunda eğitici eğitimi vermek üzere konuşmacı ve danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un Novartis ilaç firmasının 30.10.2007 tarihinde Antalya’da düzenleyeceği “Parkinson Tedavisinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler” konusunda eğitici eğitimi vermek üzere konuşmacı ve danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.