30.10.2001/592

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 30.10.2001
Toplantı Sayısı : 592

GÜNDEM :

 

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Hakan Koca’nın Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 3. Gamze Erdoğan’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 4. Özge Erlaçin’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 5. Fulya Tantaş’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 6. Mustafa Kemal Aksoğan’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 7. Fulya Karagöz’ün Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 8. Zeynep İlkin’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 9. Elif Arzu Şerifaki’nin Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 10. Rektörlük İdari ve Mali İşler Dairesinde Şube Müdürü olarak görev yapmakta iken 15.10.1999 tarihinde emekli olan Aydın Elçin’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süreyle 2547 sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 11. A.Işınsu Atalay’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süreyle 2547 sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 12. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden, 1993 yılında kullanılmak üzere Resim Dalına tahsis edilen kontenjanla 19.01.1994 tarihinden bu yana lisansüstü eğitim yapmak üzere Amerika Birleşik Devletlerinde görevlendirilen Araş.Gör. Ahmet Feyzi Korur’un 05.11.2001-15.03.2002 tarihleri arasında doktora tezini tamamlamak üzere yurtiçi ve yurtdışı maaşsız ve dönüş yolluklu (uçak), dönüş yolluğu Rektörlük bütçesinden karşılanarak The Ohio State University’deki görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 13. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalına tahsis edilen 2001 yılı kontenjanının bu alanda eğitim yapacak araştırma görevlisi bulunmadığından İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalında 2002 yılında kullanılmak üzere 2547 sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca aktarılması.
 14. Akademik kadro aktarması.
 15. Denizli Belediye Başkanı Ali Aygören ile Av. Halil Güney’in Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden görüş istemi.
 16. Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sevilay Eroğlu’nun 15 Ekim-16 Kasım 2001 ve 20 Ekim-18 Kasım 2001 tarihleri arasında TESMER İzmir Şubesi tarafından düzenlenecek olan Staja Başlama ve Değerleme kursunda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve öğretim üyesine ödenecek olan ücretin %25’inin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 17. İşletme Fakültesi’nden Doç.Dr. Mustafa Tanyeri ve Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Kökkılıç Eraltuğ’un 08.10.2001-11.01.2002 tarihleri arasında BİMER’de “İşletme Yönetimi Eğitim Programı”nda; Doç.Dr. İge Tavmergen ve Yrd.Doç.Dr. Asuman Soner’in 08.10.2001-25.01.2002 tarihleri arasında BİMER’de “Turizm ve Otel Yönetimi Eğitim Programı”nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve öğretim üyelerine ödenecek net toplam ücretin %10’unun Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 18. Buca Eğitim Fakültesi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına bağlı olarak görev yapmakta olan memur ve personele, Döner Sermaye İşletmesinin 2001 Mali Yılı faaliyetlerine dolaylı katkıları nedeniyle kişi başına net 100.000.000.-TL (yüzmilyon) katkı payı ödenmesi.
 19. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 30.10.2001 tarih ve 173 sayılı kararı.
 20. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Vedat Pazarlıoğlu’nun Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (KOSGEB) İzmir Küçük İşletmeleri Geliştirme Merkez Müdürlüğünün eğitim programı çerçevesinde 2001 yılı 3.Dönem eğitim programında 25-26 Ekim 2001 tarihlerinde eğitim semineri vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 21. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Recep Kök’ün Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (KOSGEB) İzmir Küçük İşletmeleri Geliştirme Merkez Müdürlüğünün eğitim programı çerçevesinde 2001 yılı 3.Dönem eğitim programında 30-31 Ekim 2001 tarihlerinde eğitim semineri vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 22. Ceyhan Çelikoğlu’nun Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 23. Rektörlüğümüzdeki boş ve serbest profesör kadrolarından Tıp, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen-Edebiyat, Buca Eğitim, Mimarlık, Hukuk, İlahiyat ve Güzel Sanatlar Fakültelerine aktarma yapılması.
 24. Rektörlüğümüz kadrosunda olup, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında görev yapmakta olan Uzm. Dr. Yüksel Mengüş’ün, “37.Ulusal Nöroloji” konulu mesleki kursa katılmak üzere 31 Ekim – 04 Kasım 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.210 no’lu harcama kaleminden karşılanarak Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

Toplantıda Bulunanlar

 

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

     

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

     

Prof.Dr. Hüseyin ALKAN

     

Prof. Cengiz ÇEKİL

     

Prof.Dr. Nilgün MORALI

     

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

     

Prof.Dr. Alp TİMUR

       

Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL

     

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

       

Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ

     

Prof.Dr. Halil KÖSE

       

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

     

Prof.Dr. Fevzi DEMİR

       

Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN

     

Prof.Dr. Özcan DORA

       

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

     

Üniversite Yönetim Kurulu 30.10.2001 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Sedef Gidener görevli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 10., 11., 20., 21., 22. ve 24. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Hakan Koca’nın Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile açıktan atanmasına ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Hakan Koca’nın Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Gamze Erdoğan’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile açıktan atanmasına ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Gamze Erdoğan’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Özge Erlaçin’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile açıktan atanmasına ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Özge Erlaçin’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Fulya Tantaş’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile açıktan atanmasına ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Fulya Tantaş’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Mustafa Kemal Aksoğan’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile açıktan atanmasına ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mustafa Kemal Aksoğan’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Fulya Karagöz’ün Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile açıktan atanmasına ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Fulya Karagöz’ün Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Zeynep İlkin’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile açıktan atanmasına ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Zeynep İlkin’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Elif Arzu Şerifaki’nin Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile açıktan atanmasına ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Elif Arzu Şerifaki’nin Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Rektörlük İdari ve Mali İşler Dairesinde Şube Müdürü olarak görev yapmakta iken 15.10.1999 tarihinde emekli olan Aydın Elçin’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süreyle atanmasına ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük İdari ve Mali İşler Dairesinde Şube Müdürü olarak görev yapmakta iken 15.10.1999 tarihinde emekli olan Aydın Elçin’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süreyle 2547 sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Işınsu Atalay’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile açıktan atanmasına ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Işınsu Atalay’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden, 1993 yılında kullanılmak üzere Resim Dalına tahsis edilen kontenjanla 19.01.1994 tarihinden bu yana lisansüstü eğitim yapmak üzere Amerika Birleşik Devletlerinde görevlendirilen Araş.Gör. Ahmet Feyzi Korur’un 05.11.2001-15.03.2002 tarihleri arasında doktora tezini tamamlamak üzere yurtiçi ve yurtdışı maaşsız ve dönüş yolluklu (uçak), dönüş yolluğu Rektörlük bütçesinden karşılanarak The Ohio State University’deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dekanlığın25.10.2001 tarih ve 6114 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Güzel Sanatlar Fakültesi’nden, 1993 yılında kullanılmak üzere Resim Dalına tahsis edilen kontenjanla 19.01.1994 tarihinden bu yana lisansüstü eğitim yapmak üzere Amerika Birleşik Devletlerinde görevlendirilen Araş.Gör. Ahmet Feyzi Korur’un 05.11.2001-15.03.2002 tarihleri arasında doktora tezini tamamlamak üzere yurtiçi ve yurtdışı maaşsız ve dönüş yolluklu (uçak), dönüş yolluğu Rektörlük bütçesinden karşılanarak The Ohio State University’deki görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalına tahsis edilen 2001 yılı kontenjanının bu alanda eğitim yapacak araştırma görevlisi bulunmadığından İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalında 2002 yılında kullanılmak üzere aktarılmasına ilişkin Dekanlığın 12.10.2001 tarih ve 7125 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalına tahsis edilen 2001 yılı kontenjanının bu alanda eğitim yapacak araştırma görevlisi bulunmadığından İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalında 2002 yılında kullanılmak üzere 2547 sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılması konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Yardımcı Doçent kadrosunun Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 3.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Maden İşletme Anabilim Dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Denizli Belediye Başkanı Ali Aygören ile Av. Halil Güney’in Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden görüş istemine ilişkin Dekanlığın 25.10.2001 tarih ve 2598 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
a)
 Denizli Belediye Başkanı Ali Aygören’in Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Ziya Akıncı’dan,
b) Av.Halil Güney’in Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Huriye Kubilay’dan,
Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla görüş istemlerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sevilay Eroğlu’nun 15 Ekim-16 Kasım 2001 ve 20 Ekim-18 Kasım 2001 tarihleri arasında TESMER İzmir Şubesi tarafından düzenlenecek olan Staja Başlama ve Değerleme kursunda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve öğretim üyesine ödenecek olan ücretin %25’inin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ilişkin Dekanlığın 25.10.2001 tarih ve 2598 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sevilay Eroğlu’nun 15 Ekim-16 Kasım 2001 ve 20 Ekim-18 Kasım 2001 tarihleri arasında TESMER İzmir Şubesi tarafından düzenlenecek olan Staja Başlama ve Değerleme kursunda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve öğretim üyesine ödenecek olan ücretin %25’inin Döner Sermaye İşletmesinin Ziraat Bankası DEÜ Tıp Fakültesi Bürosunda bulunan 60642 nolu hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- İşletme Fakültesi’nden Doç.Dr. Mustafa Tanyeri ve Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Kökkılıç Eraltuğ’un 08.10.2001-11.01.2002 tarihleri arasında BİMER’de “İşletme Yönetimi Eğitim Programı”nda; Doç.Dr. İge Tavmergen ve Yrd.Doç.Dr. Asuman Soner’in 08.10.2001-25.01.2002 tarihleri arasında BİMER’de “Turizm ve Otel Yönetimi Eğitim Programı”nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri ve öğretim üyelerine ödenecek net toplam ücretin %10’unun Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ilişkin Dekanlığın 23.10.2001 tarih ve 3096 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi’nden Doç.Dr. Mustafa Tanyeri ve Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Kökkılıç Eraltuğ’un 08.10.2001-11.01.2002 tarihleri arasında BİMER’de “İşletme Yönetimi Eğitim Programı”nda; Doç.Dr. İge Tavmergen ve Yrd.Doç.Dr. Asuman Soner’in 08.10.2001-25.01.2002 tarihleri arasında BİMER’de “Turizm ve Otel Yönetimi Eğitim Programı”nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve öğretim üyelerine ödenecek net toplam ücretin %10’unun Döner Sermaye Saymanlığının 1506/60721 nolu hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Buca Eğitim Fakültesi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına bağlı olarak görev yapmakta olan memur ve personele, Döner Sermaye İşletmesinin 2001 Mali Yılı faaliyetlerine dolaylı katkıları nedeniyle kişi başına net 100.000.000.-TL (yüzmilyon) katkı payı ödenmesine ilişkin Dekanlığın 19.10.2001 tarih ve 6771 sayılı yazısı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına bağlı olarak görev yapmakta olan memur ve personele, Döner Sermaye İşletmesinin 2001 Mali Yılı faaliyetlerine dolaylı katkıları nedeniyle kişi başına net 100.000.000.-TL (yüzmilyon) katkı payı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 30.10.2001 tarih ve 173 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
A)
 İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.doç.Dr. Ali İhsan Doğan tarafından hazırlanan “Temel/Ticari Bilgiler, İşletme Yükümlülükleri, Ticari Defterler ve Belgeler” isimli kitabın kendi olanakları ile basılmasının uygunluğuna,
B) Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 3, Sayı: 1-2001 tarihli sayısının basımına,

a) Basılacak miktarın 300 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no : 09.8888.5300.000/BY.01.016.263 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi , Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve basımı ile ilgili kağıt ve malzemenin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından sağlanması koşulu ile bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 300 adet olarak gerçekleştirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

KARAR 20- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Vedat Pazarlıoğlu’nun Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (KOSGEB) İzmir Küçük İşletmeleri Geliştirme Merkez Müdürlüğünün eğitim programı çerçevesinde 2001 yılı 3.Dönem eğitim programında 25-26 Ekim 2001 tarihlerinde eğitim semineri vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın 30.10.2001 tarih ve 7030 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Vedat Pazarlıoğlu’nun Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (KOSGEB) İzmir Küçük İşletmeleri Geliştirme Merkez Müdürlüğünün eğitim programı çerçevesinde 2001 yılı 3.Dönem eğitim programında 25-26 Ekim 2001 tarihlerinde eğitim semineri vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Recep Kök’ün Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (KOSGEB) İzmir Küçük İşletmeleri Geliştirme Merkez Müdürlüğünün eğitim programı çerçevesinde 2001 yılı 3.Dönem eğitim programında 30-31 Ekim 2001 tarihlerinde eğitim semineri vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın 30.10.2001 tarih ve 7031 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Recep Kök’ün Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (KOSGEB) İzmir Küçük İşletmeleri Geliştirme Merkez Müdürlüğünün eğitim programı çerçevesinde 2001 yılı 3.Dönem eğitim programında 30-31 Ekim 2001 tarihlerinde eğitim semineri vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Ceyhan Çelikoğlu’nun Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile yeniden atanmasına ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Ceyhan Çelikoğlu’nun Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Rektörlüğümüzdeki boş ve serbest profesör kadrolarından Tıp, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen-Edebiyat, Buca Eğitim, Mimarlık, Hukuk, İlahiyat ve Güzel Sanatlar Fakültelerine aktarma yapılması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Radyodiagnostik anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2 adet) Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2 adet) Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Patoloji anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Nükleer Tıp anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2 adet) Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Halk Sağlığı anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Farmakoloji anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi İç Hastalıkları anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2 adet) Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Genel Cerrahi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Yazılımı anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Mühendislik Fakültesi Elektrik Makinaları anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Mühendislik Fakültesi Mekanik (Makine) anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Mühendislik Fakültesi Yapı anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Dilbilim anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Mimarlık Fakültesi Şehircilik anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Mimarlık Fakültesi Bölge Planlama anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun İlahiyat Fakültesi Kelam anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil anasanat dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik anasanat dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi Resim anasanat dalına,
aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Rektörlüğümüz kadrosunda olup, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında görev yapmakta olan Uzm. Dr. Yüksel Mengüş’ün, “37.Ulusal Nöroloji” konulu mesleki kursa katılmak üzere 31 Ekim – 04 Kasım 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.210 no’lu harcama kaleminden karşılanarak Antalya’da görevlendirilmesine ilişkin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın, 26.10.2001 tarih ve 6265 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlüğümüz kadrosunda olup, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında görev yapmakta olan Uzm. Dr. Yüksel Mengüş’ün, “37.Ulusal Nöroloji” konulu mesleki kursa katılmak üzere 31 Ekim – 04 Kasım 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.210 no’lu harcama kaleminden karşılanarak Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.