30.09.2013/77

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 30.09.2013
Toplantı Sayısı : 77
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Aynur AKAY’ nın Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. firması tarafından 05.10.2013 tarihinde İstanbul’ da düzenlenmiş olan “6.DEHB Enstitüsü” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.000,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
2 Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Ziya KURUÜZÜM’ ün Sanofi firması tarafından 10.09.2013 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Viral Hepatit Medikal Eğitimi” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından 3.000,00 TL. (KDV Dahil) ödenecek tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Pfizer İlaçları Ltd. Şti. firması tarafından 15.08.2013 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “AS Adboard” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 6.254,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Pfizer İlaçları Ltd. Şti. firması tarafından 22.04.2013 tarihinde Kazakistan’ da yapılan “Innavation in the diagnosis and treatment of rheumatic diseases” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.656,83 EURO (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
5- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Pfizer İlaçları Ltd. Şti. firması tarafından 12.09.2013 tarihinde İzmir’ de yapılan “Ulusal Romatoloji Uydu Sempozyumu” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.127,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
6- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Merck Sharp&Dohme İlaçları firması tarafından 13.09.2013 tarihinde İzmir’ de yapılan “Ulusal Romatoloji Uydu Sempozyumu” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.310,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
7- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Pfizer İlaçları firması tarafından 25.09.2013 tarihinde İstanbul’ da yapılan “Tartışarak Aşıyoruz” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.691,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
8- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Pfizer İlaçları firması tarafından 19.09.2013 tarihinde İstanbul’ da yapılan “Tütünle Mücadele Danışma Kurulu” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 6.254,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
9- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Pfizer İlaçları firması tarafından 17.09.2013 tarihinde İzmir’ de yapılan “Tartışarak Aşıyoruz” konulu görevlendirmeye konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.127,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
10- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Pfizer İlaçları firması tarafından 24.09.2013 tarihinde İzmir’ de yapılan “İnnovair Lansman Toplantısı” görevlendirmeye konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.127,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
11-Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Kürşad KUTLUK’ un Boehringer Ingelheim İlaç firması tarafından 27.10.2013 tarihinde Antalya’ da yapılan “Uyku Sempozyumuna” konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
12- Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Ogün SERCAN’ ın 18 ay sürecek TÜBİTAK projesinde danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 10.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması..
13- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oktay ERGENE’ nin Astra Zeneca firması tarafından 05.10.2013 tarihinde Eskişehir’ de düzenlenecek olan “9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Brilinta Uydu Sempozyumunda AKS Hastasına Müdahale ve Uygun Antibiyotik Seçimi” konulu sempozyuma konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
14- Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Vildan AVKAN OĞUZ’ un Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd.Şti. tarafından 09.10.2013 tarihinde İzmir’ de yapılacak olan “MSD Invanz ROADSHOW” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
15- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Kürşad KUTLUK’ un Boehringer Ingelheim İlaç tarafından 10.10.2013 tarihinde Eskişehir’ de yapılacak olan “AF’ ye Bağlı İnmeden Koruma Konsensüs Raporu Danışma Kurulu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
16-31.01.2013 tarih ve 57/1 toplantı/sayılı kararında yer alan “KARAR 2: İDARİ” 3.Maddesi ekteki şekilde uygulanması hususu.