30.04.2013/413

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 30.04.2013
Toplantı Sayısı : 413
 

GÜNDEM         :

 1. Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. İsmet Özgenç’in 21.04.2013 tarihinde görev süresinin dolması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu’na yeniden üye seçimi yapılması.
 2. 2013-2014 Öğretim yılında Ön Kayıt Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrenci başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar.
 3. 2013-2014 Öğretim yılında Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları ve meslek yüksek okullarına intibak kontenjanları.
 4. 2013-2014 Öğretim yılında Devlet Konservatuarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’ne alınacak öğrenci nakil kontenjan, sınav, başvuru ve kayıt tarihleri.
 5. 2013-2014 Öğretim yılında Devlet Konservatuarı Müzik ve Bale Ortaokulu’na alınacak öğrenci kontenjan, sınav, başvuru ve kayıt tarihleri.
 6. 2013-2014 Öğretim yılında Devlet Konservatuarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’ne alınacak öğrenci kontenjan, sınav, başvuru ve kayıt tarihleri.
 7. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümüne % 30 İngilizce eğitim verilmek üzere 2013-2014 öğretim yılından itibaren 35 öğrenci alınması. 
 8. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere Uyku ve Bilinç Durumları Anabilim Dalı kurulması ve bu Anabilim Dalına bağlı 2013-2014 öğretim yılından itibaren “Temel Uyku ve Bilinç durumları Yüksek Lisans Programı” ile “ Klinik Uyku ve Bilinç Durumları Yüksek Lisans Programı” açılması.
 9. Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde Çift Anadal Programı ile Yandal Programı açılması ve öğretim planları.
 10. Mühendislik Fakültesi öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 11. Fen Fakültesi öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 12. Dokuz Eylül Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik.
 13. Dokuz Eylül Üniversitesi Yaz Öğretimi Uygulama Esasları.
 14. 2013-2014 Öğretim yılı Akademik Takvimi.
 15. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin Seçimi, Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi Ve İzlenmesine İlişkin Yönerge’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 16. Üniversite Senatosu’nun 18.08.2009 tarih ve 354/12 sayılı kararı ile kabul edilen Dokuz Eylül Üniversitesi Konukevi İşletmesi Uygulama Esasları’nın yürürlükten kaldırılması.

 

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

 

Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN

Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN

 

Prof.Dr. Halil KÖSE

Prof.Dr. İsmail SÖKMEN

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

Prof.Dr. Murat TUNCAY

 

Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR

Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR

 

Prof.Dr. A.Güldem CERİT

Prof.Dr. Atila AKKOÇLU

 

Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR

Prof.Dr. Mehmet ŞEKER

 

Prof.Dr. Serdar KURT

   

Prof.      Halil YOLERİ

   

Prof.Dr. Zühal BAHAR

   

Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ

   

Prof.Dr. Öcal USTA

   

Prof.Dr. Ömer DUMLU

   

Prof.Dr. Yasemin ARBAK

   

Prof.Dr. Atilla ORBAY

 

 

Prof.Dr. Ercüment YALÇIN

   

Prof.Dr. Tülay CANDA

   

Prof.Dr. Ufuk SEMERCİOĞLU

   

Prof.Dr. Hakkı KİŞİ

   

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

   

Prof.Dr. Besti ÜSTÜN

   

Prof.Dr. Melda SUR

   

Prof.Dr. Hüsnü ERKAN

   

Prof.Dr. Osman KARADENİZ

   

Prof.Dr. Mustafa TANYERİ

   

Prof.Dr. Emel GÖKSU

   

Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU

   

Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL

   

Doç.Dr. Ali Günay BALIM

   

Yrd.Doç.Dr. Güleser DEMİR

   

Prof.Dr.M.Fırat KUTLUK

   

Doç.Dr. Koray ATİLA

   

Prof.Dr. Nur OLGUN

   

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

   

Prof.Dr. Utku UTKULU

   

Yrd.Doç.Dr. Nejat KUN

   

Prof. Ayhan Kerim GÜRERK

   

Prof.Dr. Sema SAVCI

   

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

   

Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN

   

Doç.Dr. Tonay İNCEBOZ

   

Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN

   

Prof.Dr. Atalay ARKAN

   

Prof.Dr. Sacit ÖZER

   

Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK

   

Raportör Prof.Dr. Can KARACA

 
 

 

Üniversite Senatosu 30.04.2013 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören, Prof.Dr. İsmail Sökmen, Prof.Dr. A.Murat Tuncay, Prof.Dr. Yıldırım Ertutar, Prof.Dr. Atila Akkoçlu, Prof.Dr. Mehmet Şeker, mazeretli/görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Kemal Arı, Prof.Dr.h.c.İbrahim Atalay, Prof.Dr. Ayşe Okur, Prof.Dr. Orhan Mağden görevli/mazeretli oldukları için toplantıya Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu, Doç.Dr. Ali Günay Balım, Yrd.Doç.Dr. Güleser Demir ile Doç.Dr. Tonay İnceboz toplantıya katıldılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversite Yönetim Kurulu’nun boşalan üyeliğine Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi’nden Porf.Dr. Ayşe Filibeli, 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7. Maddesi uyarınca oybirliği ile seçildi.
KARAR 3- 2013-2014 öğretim yılında Üniversitemize ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemiyle alınacak öğrencilerle ilgili kurs, sınav ve kayıt tarihleri ile koşullarının birimlerden teklif edildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- 2013-2014 öğretim yılında lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına intibakları için ayrılacak kontenjanların ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- 2013-2014 öğretim yılında Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesine alınacak öğrencilerin nakil geçiş kontenjan, sınav, başvuru ve kayıt tarihlerinin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

SANAT DALLARI

6. SINIF NAKİL KONTENJANI

7. SINIF NAKİL KONTENJANI

8. SINIF NAKİL KONTENJANI

10. SINIF NAKİL KONTENJANI

PİYANO

2

1

1

1

ARP

1

GİTAR

1

KEMAN

2

FLÜT

1

KLARNET

1

TROMPET

1

KORNO

1

VURMALI ÇALGILAR

1

1

1

Ön Kayıt Tarihleri                            : 01-07 Ağustos 2013
Yetenek Sınavı Tarihleri                 : 19-23 Ağustos 2013
Kesin Kayıt Tarihleri                       : 09-13 Eylül 2013

KARAR 6- 2013-2014 öğretim yılında Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokuluna alınacak öğrencilerin kontenjan, sınav, başvuru ve kayıt tarihlerinin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

SANAT DALLARI

5. SINIF KONTENJANI

PİYANO

2

ARP

2

GİTAR

3

KEMAN

2

VİYOLA

1

VİYOLONSEL

2

KONTRBAS

2

FLÜT

1

OBUA

1

KLARNET

1

FAGOT

1

TROMPET

1

TROMBON

1

KORNO

2

VURMALI ÇALGILAR

1

BALE

5

Ön Kayıt Tarihleri                            : 17-21 Haziran 2013
Yetenek Sınavı Tarihleri                 : 24-25 Haziran 2013
Kesin Kayıt Tarihleri                       : 09-13 Eylül 2013

KARAR 7-  2013-2014 öğretim yılında Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesine alınacak öğrencilerin kontenjan, sınav, başvuru ve kayıt tarihlerinin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

SANAT DALLARI

9. SINIF KONTENJANI

PİYANO

4

GİTAR

1

KEMAN

7

VİYOLA

2

VİYOLONSEL

4

FLÜT

2

KLARNET

1

TROMBON

1

VURMALI ÇALGILAR

1

BALE

8

Ön Kayıt Tarihleri                            : 01-07 Ağustos 2013
Yetenek Sınavı Tarihleri                 : 19-23 Ağustos 2013
Kesin Kayıt Tarihleri                       : 09-13 Eylül 2013

KARAR 8- Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümüne % 30 İngilizce eğitim verilmek üzere 2013-2014 öğretim yılından itibaren 35 öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.               
KARAR 9- Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere Uyku ve Bilinç Durumları Anabilim Dalı kurulması ve bu Anabilim Dalına bağlı 2013-2014 öğretim yılından itibaren “Temel Uyku ve Bilinç Durumları Yüksek Lisans Programı” ile “Klinik Uyku ve Bilinç Durumları Yüksek Lisans Programı” açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.       
KARAR 10- Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde Çift Anadal Programı ile Yandal Programı açılması ve öğretim planlarının onaylanmasına ve Fakülte Kurulu’nun 20.03.2013 tarih ve 03/05 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Mühendislik Fakültesi öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 20.03.2013 tarih ve 03/03, 03/04, 03/06 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Fen Fakültesi öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 20.03.2013 tarih ve 197/02, 197/03 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Dokuz Eylül Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik’in aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/02/1999 tarihli ve 23622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür
KARAR 14- Dokuz Eylül Üniversitesi Yaz Öğretimi Uygulama Esasları’nın ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Üniversitemiz 2013-2014 öğretim yılı Akademik Takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin Seçimi, Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi Ve İzlenmesine İlişkin Yönerge’nin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Üniversite Senatosu’nun 18.08.2009 tarih ve 354/12 sayılı kararı ile kabul edilen Dokuz Eylül Üniversitesi Konukevi İşletmesi Uygulama Esasları’nın yürürlükten kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.