30.01.2001/269

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARI

Toplantı Tarihi : 30.01.2001
Toplantı Sayısı : 269

GÜNDEM             :

1-    Geçen toplantı tutanağı.

2-    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş’a Onursal Doktor ünvanı verilmesine ilişkin komisyon oluşturulması.

3-    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş’a Onursal Doktor ünvanı verilmesi ile ilgili komisyon raporu.

4-    Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı Gitar Sanat Dalı lisans kademesine öğrenci alınması.

5-    İzmir Meslek Yüksekokulu’nda ikinci öğretim tüm programlarına öğrenci alınmaması.

6-    Buca Eğitim Fakültesi’nin “ÖSS SÖZ” puanı ile öğrenci alınan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ile Coğrafya Öğretmenliği programlarına “ÖSS EA” puanı ile öğrenci alınması için puan türlerinde değişiklik yapılması teklifi.

7-    Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hemşirelik Yüksekokulu’nun Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ile ilgili koşullarında değişiklik yapılması teklifi.

8-    Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik (İngilizce) Bölümünde %30 İngilizce eğitim yapılması.

9-    Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Hemşirelik Yüksekokulu’nun giriş koşullarına bir madde eklenmesi teklifi.

10- 2001-2002 öğretim yılında Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjanlarının tespiti.

11- “Gelişim ve Öğrenme” ile “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerinin doktora öğrencilerine verilmesi konusunun görüşülmesi.

12- Ülkemizi yurt dışında temsil eden milli sporcu öğrencilerimizin yarışmalar veya  yarışmalara yönelik kamp sürelerinde katılamadıkları final ve bütünleme sınavları için telafi sınav hakkı verilmesi ile ilgili olarak Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması teklifi.

13-Devlet Konservatuvarı Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması teklifi.

14- Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimler (Lise Devresi)-Lisans Devresi Öğretim Süreleri ve Kabul-Kayıt Şartları Yönergesinde değişiklik teklifi.

15-  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğretim planında değişiklik yapılması teklifi.

16- Tıp Fakültesi 4.sınıf 2.yarıyıl öğretim planında değişiklik yapılması teklifinin görüşülmesi.

Toplantıda Bulunanlar :
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Hüseyin ALKAN                                                                   
Prof.Dr. Melda SUR
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. A.Şebnem ÖZKAN
Prof.     Yüksel USLAY
Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN
Prof.      Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Sadık ACAR
Prof.Dr. Muharrem ÇELEBİ
Prof.Dr. Hasan NERAD
Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN
Prof.Dr. Feza AKGÜR
Prof.Dr. Ergün AYBARS
Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
Prof.Dr. Erdoğan FIRAT
Prof.Dr. Reşide KABADAYI
Prof.Dr. Cahit HELVACI
Prof.Dr. Oğuz ADANIR
Prof.Dr. Nur OLGUN
Prof.Dr. Gül GÜNER
Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER
Doç.Dr. Güldem CERİT
Prof.Dr. Müfit BAYRAŞA
Prof.Dr. Z.Candan ALGUN
Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN
Prof.Dr. Mustafa DEMİRSOY
Prof.Dr. Osman KARAOĞLAN
Yrd.Doç.Dr. M. Ali YAVUZ
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

Toplantıda Bulunmayanlar:

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU 
Prof.Dr. M.Nuri TÜREYEN 
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Üniversite Senatosu 30.01.2001 Salı günü saat 13.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı  başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin  katılmasıyla toplandı.

Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez görevli, Prof.Dr. Nedim Çakır izinli olmaları nedeniyle toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Melda Sur ile Müdür Vekili Prof.Dr. Osman Karaoğlan katıldı.

Prof.Dr. Ünal Narmanlıoğlu mazeretli, Prof.Dr. Mehmet Nuri Türeyen ve Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu’nun  23.01.2001 tarih ve 2/1 sayılı kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf R.Denktaş’a Uluslararası İlişkiler alanında “Onursal Doktor” (Dr.h.c) ünvanının verilmesine ilişkin önerisi okundu.

Görüşmeler sonunda;

Üniversitemiz Senatosu’nun 19.02.1985 tarih ve 71/3 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan “Üniversitemizde Fahri Doktor Ünvanı Verilmesinde Uygulanacak Esaslar”ın 3.maddesine göre aşağıda isimleri yer alan Öğretim Üyelerinden beş kişilik komisyonun kurulmasına oybirliği ile karar verildi.

Prof.Dr. Alp TİMUR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Ergün AYBARS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr. Mehmet Ali YAVUZ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

KARAR 3 Üniversitemiz Senatosu’nun 30.01.2001 tarih ve 269/2 sayılı kararı ile oluşturulan beş kişilik Komisyonca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf R.Denktaş’a  “Uluslararası İlişkiler” alanında “Onursal Doktor” ünvanı verilmesi ile ilgili hazırlanan rapor okundu.

Görüşmeler sonunda;

-Giriştiği siyasal ve hukuki çabalar yanında, ortaya koyduğu eserler ve yayınları ile yalnız Kıbrıs halkı açısından değil, Türkiye’de ve tüm uluslararası  camiada haklı bir saygınlık kazanmış, barış yolunda bir dava adamı niteliğini 20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla taşıyan liderlerden biri olması,

-Verdiği mücadelelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla somutlaşması ve

-Kıbrıs Türkünün haklı davasındaki üstün çabaları ve katkılarıyla, bunun uluslararası camiadaki olumlu etkilerine dayanarak,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf R.Denktaş’a “Uluslararası İlişkiler” alanında Üniversitemiz tarafından “Onursal Doktor” (Dr.h.c) ünvanı verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4 Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı bünyesinde mevcut Gitar Sanat Dalına lisans kademesine 2001-2002 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmasına ilişkin Konservatuvar Müdürlüğü’nün teklifi incelendi.Gitar Sanat Dalına üç yıl önce lise devresine öğrenci alındığı ve bu öğrencilerin önümüzdeki yıl lisans devresine başlayabilecekleri Konservatuvar Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Görüşmeler sonunda;

Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı bünyesinde mevcut Gitar Sanat Dalının lisans kademesine, 2001-2002 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmasının uygunluğuna ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile 7/h maddesi uyarınca konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile ÖSYM Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5 İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde ikinci öğretim programlarına 2001-2002 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmamasına ilişkin Yüksekokul Müdürlüğü’nün teklifi incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Emeklilik ve istifa ile ayrılan öğretim elemanlarının yerine çalışma koşullarının cazip olmaması nedeniyle yeterli öğretim elemanının bulunmaması; öğrenciler tarafından yatırılan öğrenim ücretlerinin öğretim elemanlarına ödenmesi gereken ders ücretlerini dahi karşılayamaması; Yüksekokula sürekli mali yük getirmesi ve gündüz sürdürülen normal örgün öğretim programını da olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle İzmir Meslek Yüksekokulu’nun tüm ikinci öğretim programlarına 2001-2002 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmamasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile ÖSYM Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6 Buca Eğitim Fakültesi’nin “ÖSS-SÖZ” puan türü ile öğrenci alınan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ile Coğrafya Öğretmenliği programlarına 2001-2002  öğretim yılından itibaren “EA” puan türü ile öğrenci alınmasına ilişkin Dekanlığın teklifi incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Bu öğretim programları içinde yer alan ders içeriklerinin, “EA” puan türü içinde yer alan konulara daha yakın olması nedeniyle Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim  Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ile Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Coğrafya Öğretmenliği programlarına 2001-2002 öğretim yılından itibaren “EA” puan türü ile öğrenci alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile ÖSYM Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7 Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hemşirelik Yüksekokulu’nun Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ile ilgili ÖSYM Kılavuzunda yer alan  koşullarında değişiklik yapılması hakkındaki teklifleri okundu. Söz konusu değişikliğin Yabancı Dil Hazırlık Öğretimi Yönetmeliğine göre Üniversitemizin aynı statüde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan tüm programlarında  yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Görüşmeler sonunda;

a) Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokullarda ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunan tüm programlar ile ilk defa Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı açılması teklif edilen diğer programlarla ilgili olarak ÖSYM kılavuzunda yer alan koşullar hanesinde bulunan 15.ve 16.maddelerin değiştirilerek yerine;

15. Maddenin yerine;

“Bir yıl süreli “İngilizce Hazırlık Programı” uygulanır. Bu süre öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Öğretim yılı başından verilen İngilizce Yeterlik Sınavını başaranlar veya Üniversitenin eşdeğerliğini kabul ettiği Hazırlık Öğretimi Yönetmeliği’nde belirtilen geçerli sınavların birinden istenilen düzeyde başarılı olduğunu kanıtlayanlar hazırlık programından muaf tutulurlar ve doğrudan birinci sınıfa alınırlar.”

16. Maddenin yerine;

“Bu programın hazırlık sınıfında 55-69 arası not alan öğrenciler birinci sınıfa veya İngilizce destek programına devam etme hususunda seçme hakkına sahiptirler. 54 ve 54’ün altında not alan öğrenciler İngilizce destek programına alınırlar. Birinci sınıfa devam ettirilen öğrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açılacak yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmaları gerekir.”

ifadelerini içeren yeni maddelerin konulmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8 Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesindeki tamamen yabancı dilde (İngilizce) öğretim verilen İstatistik Bölümünde 2001-2002 öğretim yılından itibaren %30 İngilizce eğitim yapılmasına ilişkin Dekanlığın teklifi incelendi.

Görüşmeler sonunda;

İstatistik Bilim Dalında yetişmiş öğretim üyesinin çok sınırlı olması ve öğretim üyesi ihtiyacı olan bu bölümde çok iyi düzeyde İngilizce bilinmesi koşulunun da ek olarak aranmasıyla az sayıda bulunan yetişmiş elemanların öğretim üyesi olarak bölümde görev almalarını olumsuz yönde etkilediğinden, Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nde 2001-2002 öğretim yılından itibaren öğretim dilinin %30 İngilizce olarak değiştirilmesinin uygunluğuna, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve ÖSYM Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Hemşirelik Yüksekokulu’nun giriş koşullarına bir madde eklenmesine ilişkin teklif incelendi.

Görüşmeler sonunda;

a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’na alınacak öğrenciler için; Hacettepe Üniversitesi’nin ilgili programında da yer aldığı üzere “Kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleğin uluslar arası standartlarda yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel özürü olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir”  (2000 ÖSYS Klavuzundaki koşulların 87.maddesi) koşulunun,

b) Hemşirelik Yüksekokuluna alınacak öğrenciler için; “Kontenjanın %20’sinin Sağlık Meslek Lisesi çıkışlı adaylara ayrılması” koşulunun,

eklenmesinin uygunluğuna, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve ÖSYM Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 10 Üniversitemize 2001-2002 öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanlarına ilişkin teklifler incelendi.

Görüşmeler sonunda;

a) Fen-Edebiyat Fakültesi;

-Arkeoloji Bölümü’nde Klasik Arkeoloji Programı açılarak 1 (bir) yıl süreli zorunlu  yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı konulmasına ve 2001-2002 öğretim yılından itibaren “SÖZ” puanı ile 20 öğrenci alınmasına,

-Dilbilim Bölümü’ne 1 (bir) yıl süreli zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı konularak öğretim dili %30 İngilizce olacak şekilde 2001-2002 öğretim yılından itibaren “DİL” puanı ile 20 öğrenci alınmasına,

b) Eğitimin özelliği gereği laboratuvarların her öğrenciye göre hazırlanmasının gerekmesi ve simulatör cihazı başında bire bir öğretim verilmesi nedeniyle  Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Güverte Bölümü kontenjanının 30’a indirilmesine oyçokluğu (3 hayır- 32 evet) ile ,

c) Öğretim üyesi ve fiziksel imkanlarının sınırlı olması nedeniyle Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanının 25’e indirilmesine oyçokluğu (6 hayır- 29 evet) ile  

d) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü kontenjanının 30’a indirilmesi önerisinin oyçokluğu (11 evet- 24 hayır) ile reddine,

e) Üniversitemizin diğer programlarına 2001-2002 öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanlarının Fakülte ve Yüksekokullar tarafından önerilen ekteki şekilde kabulüne,

f) Kontenjan önerilerinde gerekli olduğunda değişiklik yapılması hususunda Rektörlük Makamına yetki verilmesine  oybirliği ile karar verildi.

KARAR 11 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından doktora öğrencilerinin almaları uygun görülen “Gelişim ve Öğrenme (3+0) ve “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (3+2)” derslerinin ne şekilde verileceği konusu incelendi. Enstitü Müdürlüklerinin bu konuya ilişkin önerileri değerlendirildi.

Görüşmeler sonunda;

a) “Gelişim ve Öğrenme (3+0)” ile “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (3+2)” derslerinin 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora öğretimine devam eden öğrencilere zorunlu ders olarak, diğer doktora öğrencilerine ise seçimlik ders olarak verilmesine,

b) Söz konusu derslerin 2000-2001 öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren Enstitülerde açılmasına ve öğrencilerin bu derslerden başarılı olma koşulunun aranmamasına,

c) Yeterliğini vererek 2000-2001 öğretim yılı güz döneminde teze kayıtlanan öğrenciler ile halen tez çalışmasına devam eden diğer öğrencilerin bu derslerden muaf tutulmasına,

d) 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesine göre doktora öğrenimine devam eden öğrencilerin bu dersleri almadan tez sınavına giremeyeceklerine,

oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 12 Ülkemizi yurtdışında temsil eden milli sporcu öğrencilerimizin yarışmalar veya yarışmalara yönelik kamp sürelerinde katılamadıkları final ve bütünleme sınavları için telafi sınav hakkı verilmesi konusu ele alındı.

Görüşmeler sonunda;

Ülkemizi yurtdışında temsil eden milli sporcu öğrencilerimizin yarışmalar veya yarışmalara yönelik kamp sürelerinde katılamadıkları final ve bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmesine; Üniversitemiz Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nde bu konuda gerekli değişikliğin yapılmasına ve buna paralel olarak Fakülte ve Yüksekokulların Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında da gerekli değişikliklerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 13 Devlet Konservatuvarı Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili Müdürlüğün, 28.04.2000 tarih ve 4032 sayılı yazısı ile 16.11.2000 tarih ve 7/2 sayılı Konservatuvar Kurulu kararı incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Devlet Konservatuvarı Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 14 Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimler (Lise Devresi)-Lisans Devresi Öğrenim Süreleri ve Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili 16.11.2000 tarih ve 7/3 sayılı Konservatuvar Kurulu kararı incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimler (Lise Devresi)-Lisans Devresi Öğrenim Süreleri ve Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi’nin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 15 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğretim planlarında değişiklik yapılmasına ilişkin Müdürlüğün, 11.01.2001 tarih ve 81 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2001-2002 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 16 Tıp Fakültesi’nin 2000-2001 öğretim yılı 4.sınıf bahar yarıyılı öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Tıp Fakültesi’nin 2000-2001 öğretim yılından itibaren 4.sınıf bahar yarıyılı öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.