29.12.2015/1235

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 29.12.2015
Toplantı Sayısı : 1235

GÜNDEM          :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Fen Fakültesi İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sedat Çapar hakkındaki raporlar.
 3. Fen Fakültesi Anorganik Kimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Senem Karahan hakkındaki raporlar.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapan Ersan Bellitaş’ın, 10.02.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapan Şirvan Bektaş Kartal’ın, 21.02.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanması.
 6. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Mehmet Erguvan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 7. Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Zehra Gökçe Döner’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesi.
 8. İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nde ABD uyruklu Prof.Dr. Brian I.Carr’ın, 15.03.2016 tarihinden itibaren 15.03.2018 tarihine kadar yabancı uyruklu misafir (ziyaretçi) öğretim üyesi olarak ücret ödenmeksizin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 954.071,58 TL tutarın aktarılması.
 10. İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.980 TL (birdokuzyüzseksenlira) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 11. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 338,98 TL (üçyüzotuzsekizliradoksansekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 12. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 67.953,70 TL (altmışyedibindokuzyüzelliüçlirayetmişkuruş) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 13. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen Formasyon kursu gelirlerinden 3.551,34 TL’nin (üçbinbeşyüzellibirliraotuzdörtkuruş) (KDV hariç) 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 594.224,64 TL (beşyüzdoksandörtbinikiyüzyirmidörtliraaltmışdörtkuruş) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 112.648,86 TL (yüzonikibinaltıyüzkırksekizlirasensenaltıkuruş) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 46.578,70 TL (kırkaltıbinbeşyüzyetmişsekizlirayetmişkuruş) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.07.2015 tarihli yazısı ile Yabancı Diller Yüksekokulu’nda sözleşmeli öğretim elemanı olarak 4.082 TL brüt ücretle çalıştırılması uygun bulunan ABD uyruklu Dr.Rebecca Lynn Akın’ın, ücretinin Müdürlükçe sehven bildirilmesi nedeniyle ücretin yeniden belirlenmesi.
 18. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 5.500 TL (beşbinbeşyüzlira) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 19. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Mustafa ALP
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK
 

Üniversite Yönetim Kurulu 29.12.2015 Salı günü saat 14.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Süleyman Başlar görevli/mazeretli olduğundan yerine Dekan Vekili Doç.Dr. Halil Aydın toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 3., 17., 18. ve 19. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Fen Fakültesi İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sedat Çapar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Sedat Çapar hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3- Fen Fakültesi Anorganik Kimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Senem Karahan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Senem Karahan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapan Ersan Bellitaş’ın, 10.02.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapan Şirvan Bektaş Kartal’ın, 21.02.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Mehmet Erguvan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Zehra Gökçe Döner’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nde ABD uyruklu Prof.Dr. Brian I.Carr’ın, 15.03.2016 tarihinden itibaren 15.03.2018 tarihine kadar yabancı uyruklu misafir (ziyaretçi) öğretim üyesi olarak ücret ödenmeksizin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 954.071,58 TL’nın Fakülte Yönetim Kurulu’nun 23.12.2015 tarih ve 54/17 sayılı kararında belirtildiği şekilde harcama kalemleri arasında aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.980 TL (birdokuzyüzseksenlira) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 338,98 TL (üçyüzotuzsekizliradoksansekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 67.953,70 TL (altmışyedibindokuzyüzelliüçlirayetmişkuruş) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen Formasyon kursu gelirlerinden 3.551,34 TL’nin (üçbinbeşyüzellibirliraotuzdörtkuruş) (KDV hariç) 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 594.224,64 TL (beşyüzdoksandörtbinikiyüzyirmidörtliraaltmışdörtkuruş) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 112.648,86 TL (yüzonikibinaltıyüzkırksekizlirasensenaltıkuruş) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 46.578,70 TL (kırkaltıbinbeşyüzyetmişsekizlirayetmişkuruş) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Yabancı Diller Yüksekokulu’nda sözleşmeli öğretim elemanı olarak 4.082 TL brüt ücretle çalıştırılması uygun bulunan ABD uyruklu Dr.Rebecca Lynn Akın’ın, mağduriyetinin önlenmesi amacı ile brüt ücretinin 5.409,56 TL olarak yeniden belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 5.500 TL (beşbinbeşyüzlira) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Üniversitemiz birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.