29.12.2009/948

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 29.12.2009
Toplantı Sayısı : 948

GÜNDEM      :

 1. Geçen  toplantı tutanağı.
 2. Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Esergül Balcı Bucak hakkındaki raporlar.
 3. Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Okan Tuna hakkındaki raporlar.
 4. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 26.12.2009 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Leader Uzman Paneli”nde katılımcı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 USD (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 5. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. M.Ali Özcan’ın, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic.A.Ş. tarafından 29.12.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “Aprospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, multi-center phase III study of deferasirox in patients with low/INT-1 myelodisplastic syndromes and transfusonal iron overload” isimli uluslar arası klinik araştırmanın fizibilite toplantısına katılmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 USD (KDV hariç) tutarı karşılığı Türk Lirasının Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 6. Tıp Fakültesi’nden Öğr.Gör.Uzm.Dr. Ziya Kuruüzüm’ün sorumlu araştırıcı olduğu Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. tarafından desteklenen ML22364 protokol ve 20-04-2009/215 Etik Kurul numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgi firma tarafından ayaktan gönüllülerde rutinde uygulanan işlemler için hasta başı 9.368,70 TL ve hasta başı honararium bedeli olarak 2.500 TL olmak üzere toplam 94.949,60 TL (Toplam hedeflenen hasta sayısı : 8) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
 7. İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Berna Kırkulak’ın, “Temel Finans Matematiği” konusunda eğitim semineri vermek üzere 28.12.2009 – 20.01.2010 tarihleri arasında, hafta sonları (toplam 10 saat) İzmir İli Özel Karacan Dershanesi’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, bu hizmet karşılığı ilgili dershane tarafından 500 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 8. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Birimi’nin 2009 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi’nin 30.000.000 TL’lik Ek Gelir ve Gider Bütçesi.
 9. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Birimi’nin 2009 Mali Yılı gider bütçesinde ödenek aktarması yapılması.
 10. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Görsev Yener’in İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından 07-08 Ocak 2010 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan “Beyin Dinamiği Araştırma Merkezi”nde konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili Üniversite tarafından ödenecek 2.800 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 11. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Dündar Özalp Karabay’ın Sanofi Aventis İlaç Ltd.Şti. tarafından 01.10.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenmiş olan “PAH endikasyonu farkındalığı ve tedavisi protokolü” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 750 Euro (KDV hariç) tutarın (günlük kur üzerinden TL hesabına) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 12. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Birimi’nde doğum için uygulanan öğretim üyesi katkı paylarının 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmesi.
 13. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 28.12.2009 tarih ve 375 sayılı kararı.
  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ 
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
Üniversite Yönetim Kurulu 29.12.2009 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ceyhan Aldemir rahatsız olduğu için Dekan Vekili Prof.Dr. Yasemin Arbak toplantıya katıldı.
Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 8., 9., 10., 11., 12. ve 13. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Esergül Balcı Bucak ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Esergül Balcı Bucak hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Esergül Balcı Bucak’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Okan Tuna ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Okan Tuna hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Okan Tuna’nın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 26.12.2009 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Leader Uzman Paneli”nde katılımcı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 USD (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. M.Ali Özcan’ın, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic.A.Ş. tarafından 29.12.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “Aprospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, multi-center phase III study of deferasirox in patients with low/INT-1 myelodisplastic syndromes and transfusonal iron overload” isimli uluslar arası klinik araştırmanın fizibilite toplantısına katılmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 USD (KDV hariç) tutarı karşılığı Türk Lirasının Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Tıp Fakültesi’nden Öğr.Gör.Uzm.Dr. Ziya Kuruüzüm’ün sorumlu araştırıcı olduğu Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. tarafından desteklenen ML22364 protokol ve 20-04-2009/215 Etik Kurul numaralı “Kronik Delta Hepatitin Tedavisinde Peginterferon-Alfa-2a artı Tenofovirin Etkililiğinin, Peginterferon-alfa-2a artı Plasebonun Etkililiğiyle Karşılaştırıldığı, Çift Kör, Randomize, Çok Merkezli Faz III çalışma”nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine, verilen hizmet karşılığında ilgi firma tarafından ayaktan gönüllülerde rutinde uygulanan işlemler için hasta başı 9.368,70 TL ve hasta başı honararium bedeli olarak 2.500 TL olmak üzere toplam 94.949,60 TL (Toplam hedeflenen hasta sayısı : 8) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Berna Kırkulak’ın, “Temel Finans Matematiği” konusunda eğitim semineri vermek üzere 28.12.2009 – 20.01.2010 tarihleri arasında, hafta sonları (toplam 10 saat) İzmir İli Özel Karacan Dershanesi’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, bu hizmet karşılığı ilgili dershane tarafından 500 TL (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5009 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Birimi’nin 2009 Mali Yılı Döner Sermaye Ek Gelir ve Gider Bütçesinin 30.000.000 TL olmak üzere ekteki şekilde oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Birimi’nin 2009 Mali Yılı gider bütçesinde ekte yer alan ödenek aktarma cetvelindeki kalemler arasında aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Görsev Yener’in İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından 07-08 Ocak 2010 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan “Beyin Dinamiği Araştırma Merkezi”nde konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili Üniversite tarafından ödenecek 2.800 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Dündar Özalp Karabay’ın Sanofi Aventis İlaç Ltd.Şti. tarafından 01.10.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenmiş olan “PAH endikasyonu farkındalığı ve tedavisi protokolü” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 750 Euro (KDV hariç) tutarın (günlük kur üzerinden TL hesabına) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Birimi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere doğum, müdahaleli doğum ve sezaryen fiyatlarının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi.

Sıra No

Çalışmanın Adı

1

Normal Doğum            : 185 x 5,3 = 980,50 TL (3/4 K.Doğum + ¼ Anestezi)

2

Müdahaleli Doğum : 185 x 5,3 = 980,50 TL (3/4 K.Doğum + ¼ Anestezi)

3

Sezaryen                      : 304 x 3,3 = 1.003,20 TL (3/4 K.Doğum + ¼ Anestezi)

KARAR 13- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Süren Sarıoğlu’nun “Öğrettin-Öğrenmedim Öğrendik-Öğrendim” adlı kitabının kendi imkanları ile dışarıda özel olarak basılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.