29.12.2005/769

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 29.12.2005
Toplantı Sayısı : 769

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Yeşim Karadibak’ın 04.04.2006 tarihinden itibaren 04.04.2007 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Tanju Beycur’un 01.05.2006 tarihinden itibaren 01.05.2007 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Lale Kulaksız’ın 15.04.2006 tarihinden itibaren 15.04.2007 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Başak Bingöl Çakırlı’nın 04.02.2006 tarihinden itibaren 04.02.2007 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Dr. Yavuz Doğan’ın 20.03.2006 tarihinden itibaren 20.03.2007 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Dr. Elvan Ok’un 05.04.2006 tarihinden itibaren 05.04.2007 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Dr. Cüneyt Ayrık’ın 23.01.2006 tarihinden itibaren 23.01.2007 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde cüppe dikim ve satışlarından elde edilen 4.217,66.-YTL brüt gelirden KDV ve diğer yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmın katkı payı dağıtımının yapılması.
 10. Üniversitemiz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın sorumlu araştırıcı, Farmakoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Sedef Gidener, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Can Sevinç ve Aylin Gülcü’nün yardımcı araştırıcı olduğu Glaxo Smith Kline İlaçları San.ve Tic.A.Ş. tarafından desteklenen FFA20002 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 11. Üniversitemiz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın sorumlu araştırıcı, Farmakoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Sedef Gidener, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Can Sevinç ve Aylin Gülcü’nün yardımcı araştırıcı olduğu Glaxo Smith Kline İlaçları San.ve Tic.A.Ş. tarafından desteklenen FFA20003 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 12. Üniversitemiz Hastanesi Nefroloji Anabilim Dalından Doç.Dr. Caner Çavdar’ın sorumlu araştırıcı, Prof.Dr. Taner Çamsarı ve Ümmühan Danış’ın yardımcı araştırıcı olduğu, Biogenerix A.G. tarafından desteklenen XM01-07 (64341) protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 13. Üniversitemiz Hastanesi Onkoloji Anabilim Dalından Doç.Dr. Uğur Yılmaz’ın sorumlu araştırıcı, Dr. Ahmet Alacacıoğlu’nun yardımcı araştırıcı olduğu, Merck KGaA tarafından desteklenen EMR 62 2002-013 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 14. Üniversitemiz Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un sorumlu araştırıcı, Doç.Dr. Vesile Öztürk, Berril Öztürk ve Fatma Uzunel’in yardımcı araştırıcı olduğu, Novartis Ürünleri tarafından desteklenen CELC200A2305 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 15. Üniversitemiz Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalından Doç.Dr. Ayşegül Özerdem’in sorumlu araştırıcı, Prof.Dr. Zeliha Tunca (kısmi statüde), Prof.Dr. Tunç Alkın ve Dr. Selçuk Şimşek’in yardımcı araştırıcı olduğu, Lundbeck İlaç Ltd.Şti. tarafından desteklenen 10796 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 16. Üniversitemiz Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalından Doç.Dr. Ayşegül Özerdem’in sorumlu araştırıcı, Prof.Dr. Zeliha Tunca (kısmi statüde), Dr. Şehnaz Neslihan Gürz ve Dr. Deniz Özbay’ın yardımcı araştırıcı olduğu Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından desteklenen A7501007 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 17. Üniversitemiz Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalından Doç.Dr. Ayşegül Özerdem’in sorumlu araştırıcı, Zeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından desteklenen 05/16-06 etik kurul numaralı PMSS çalışmasının Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 18. Üniversitemiz Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Ömer Kozan’ın (kısmi statüde) sorumlu araştırıcı, Doç.Dr. Özer Badak’ın yardımcı araştırıcı olduğu Aventis Pharma San.ve Tic.Ltd.Şti tarafından desteklenen DFI6032 (AVE7688A/20002) protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 19. Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Sancakdar’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590 YTL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 20. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde görev yapmakta olan Güvenlik Görevlisi Zeynel Abidin Bektaş ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 33/b maddesi uyarınca “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası teklifi.
 21. Akademik kadro aktarması.
 22. Uygulama Hastanesi Başhekimliği’nden Dr. Serhat Deyimli hakkında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca açılan soruşturma neticesinde, ilgili hakkında soruşturmacının yönetmeliğin 9/h maddesi uyarınca “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası ile tecziyesi teklifi.
 23. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 29.12.2005 tarih ve 282 sayılı kararı.
 24. Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 29.12.2005 tarih ve 5 nolu kararı.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN
Prof.Dr.A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
Prof.Dr. Şeref ERTAŞ
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Prof.Dr. Hüseyin ELMALI
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ
Doç.Dr. Müjgan ŞALK
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL


Üniversite Yönetim Kurulu 29.12.2005 Perşembe günü saat 09.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı’nın başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Cüneyt Güzeliş görevli olduğu için toplantıya Dekan Vekili Doç.Dr. Müjgan Şalk katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 21., 22., 23. ve 24. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Yeşim Karadibak’ın 04.04.2006 tarihinden itibaren 04.04.2007 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Tanju Beycur’un 01.05.2006 tarihinden itibaren 01.05.2007 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Lale Kulaksız’ın 15.04.2006 tarihinden itibaren 15.04.2007 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Başak Bingöl Çakırlı’nın 04.02.2006 tarihinden itibaren 04.02.2007 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Dr.Yavuz Doğan’ın 20.03.2006 tarihinden itibaren 20.03.2007 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Dr. Elvan Ok’un 05.04.2006 tarihinden itibaren 05.04.2007 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Dr. Cüneyt Ayrık’ın 23.01.2006 tarihinden itibaren 23.01.2007 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Güzel Sanatlar Fakültesi’nde cüppe dikim ve satışlarından elde edilen 4.217,66.-YTL brüt gelirden KDV ve diğer yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmın katkı payı dağıtımının 16.12.2005 tarih ve 34/4 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Üniversitemiz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın sorumlu araştırıcı, Farmakoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Sedef Gidener, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Can Sevinç ve Aylin Gülcü’nün yardımcı araştırıcı olduğu Glaxo Smith Kline İlaçları San.ve Tic.A.Ş. tarafından desteklenen FFA20002 protokol numaralı ve 05/15-04 etik numaralı “Sürekli semptomatik astımı bulunan ve düşük dozlu ICS Tedavisine devam eden Adolesan ve yetişkin hastalarda (≥12 yaş), 8 hafta boyunca günde bir kez sabahları uygulanan 100 mcg, 200 mcg, 300 mcg, 400 mcg, GW685698X İnhasasyon tozu ve DISKUS inhalasyon tozu ile verilen Flutikazon Propiyonat 250 mcg BID’nın etkinliğini ve güvenilirliğini Plaseboya kıyasla değerlendirmeye yönelik Randomize, çift kör, Palasebo kontrollü, paralel gruplu, çok merkezli çalışma”nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Üniversitemiz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın sorumlu araştırıcı, Farmakoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Sedef Gidener, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Can Sevinç ve Aylin Gülcü’nün yardımcı araştırıcı olduğu Glaxo Smith Kline İlaçları San.ve Tic.A.Ş. tarafından desteklenen FFA20003 protokol numaralı ve 05/15-04 etik numaralı “Sürekli semptomatik astımı bulunan ve orta dozlu ICS Tedavisine devam eden Adolesan ve yetişkin hastalarda (≥12 yaş), 8 hafta boyunca günde bir kez sabahları uygulanan 200 mcg, 400 mcg, 600 mcg, ve 800 mcg GW685698X İnhasasyon tozu ve DISKUS inhalasyon tozu ile verilen Flutikazon Propiyonat 500 mcg BID’nın etkinliğini ve güvenilirliğini plaseboya kıyasla değerlendirmeye yönelik randomize, çift kör, palasebo kontrollü, paralel gruplu, çok merkezli çalışma”nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Üniversitemiz Hastanesi Nefroloji Anabilim Dalından Doç.Dr. Caner Çavdar’ın sorumlu araştırıcı, Prof.Dr. Taner Çamsarı ve Ümmühan Danış’ın yardımcı araştırıcı olduğu, Biogenerix A.G. tarafından desteklenen XM01-07 (64341) protokol numaralı ve 05/21-32 etik kurul numaralı “Epoetin beta ile idame evresi tedavisinde olan ve diyaliz uygulanmakta olan anemik kronik böbrek yetmezliği hastalarında, Epoetin beta ile karşılaştırılan, intravenöz XM01-07(64341) uygulamasının etkinliği ve güvenliği, çok uluslu, çok merkezli, rasgeleleştirilmiş, kontrollü, çift-kör, karşılaştırmalı, paralel grup bir Faz III” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemiz Hastanesi Onkoloji Anabilim Dalından Doç.Dr. Uğur Yılmaz’ın sorumlu araştırıcı, Dr. Ahmet Alacacıoğlu’nun yardımcı araştırıcı olduğu, Merck KGaA tarafından desteklenen EMR 62 2002-013 protokol numaralı ve 05/05-03 etik kurul numaralı “CRYSTAL Epidermal büyüme faktör reseptörü-açığa çıkaran metastatik kolorektal kanser için birinci sıradaki tedavi olarak, 5-FU/FA artı irinotecanı 5-FU/FA artı irinotecan artı cetuximab ile karşılaştıran, açık, rasgeleleştirilmiş, kontrollü, çok-merkezli, faz III” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Üniversitemiz Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un sorumlu araştırıcı, Doç.Dr. Vesile Öztürk, Berril Öztürk ve Fatma Uzunel’in yardımcı araştırıcı olduğu, Novartis Ürünleri tarafından desteklenen CELC200A2305 protokol numaralı ve 05/18-77 etik kurul numaralı “Levodopa ihtiyacı bulunan Parkinson hastalarında günde üç kez 100 mcg sabit dozda Stalevo®’nun, günde üç kez hemen salınımlı carbidopa/levodopa 25/100 mg’a karşı etkisinin değerlendirilmesi için, 39 haftalık randomize, çift kör, paralel grup, çok merkezli bir çalışma”nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Üniversitemiz Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalından Doç.Dr. Ayşegül Özerdem’in sorumlu araştırıcı, Prof.Dr. Zeliha Tunca (kısmi statüde), Prof.Dr. Tunç Alkın ve Dr. Selçuk Şimşek’in yardımcı araştırıcı olduğu, Lundbeck İlaç Ltd.Şti. tarafından desteklenen 10796 protokol numaralı ve 05/03-50 etik kurul numaralı “Majör-“Temel” depresif bozukluğu olan hastalar üzerinde Escitalopram’ın etkisi ile citolopram’ın etkisini karşılaştıran çift kör; randomize, çok merkezli ve sabit dozlu bir çalışma adlı faz 4” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- a) Üniversitemiz Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalından Doç.Dr. Ayşegül Özerdem’in sorumlu araştırıcı, Dr. Şehnaz Neslihan Gürz ve Dr. Deniz Özbay’ın yardımcı araştırıcı olduğu Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından desteklenen A7501007 protokol numaralı ve 05/14-08, 15/08/2005 etik kurul numaralı “Akut Manili Hastaların Tedavisinde Asenapin ve Olanzapinin Güvenilirliğini Değerlendiren Çift-Kör, 40 hafta süreli bir devam çalışması’nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına,
b) 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapmakta olan Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Zeliha Tunca’nın Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek almasının mümkün olmadığına ve durumun ilgiliye bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Üniversitemiz Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalından Doç.Dr. Ayşegül Özerdem’in sorumlu araştırıcı, Zeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından desteklenen 05/16-06 etik kurul numaralı “Bipolar Mani Akut Ataklarında Ketiapin Tedavisinin Güvenlilik, Etkinlik ve Yaşam Kalitesi Yönünden İzlemi” konulu PMSS çalışmasının Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Üniversitemiz Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Doç.Dr. Özer Badak’ın yardımcı araştırıcı olduğu Aventis Pharma San.ve Tic.Ltd.Şti tarafından desteklenen DFI6032 (AVE7688A/20002) protokol numaralı 05/22-15 etik kurul numaralı “Hafif ya da orta dereceli hipertansiyonu olan hastalarda 12 aylık tedavi için günde bir defa 100 mg. Losartan potasyumu kalibratör olarak kullanan, günde bir defa 2.5, 10,35 ve 50 mg. AVE7688’in etkinliğini ve güvenliliğini değerlendiren çift-kör, randomize, paralel gruplu, doz sınırlarını belirleyen çok merkezli” klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına,
b) 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapmakta olan Kardiyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Ömer Kozan’ın Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek almasının mümkün olmadığına ve durumun ilgiliye bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Sancakdar’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590 YTL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesi 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Güvenlik Görevlisi Zeynel Abidin Bektaş hakkında “25.10.2005 Salı günü 16.00 – 08.00 saatleri arasında nöbetine gelmemesi” nedeniyle, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca açılan soruşturma neticesinde; izinsiz mazeretsiz görevine gelmediği tespit edildiğinden ilgilinin fiilinin Yönetmeliğin 8/b maddesi uyarınca “aylıktan kesme” cezasını gerektirdiği, ancak daha önce aynı fiilden ceza aldığından 15.madde uyarınca bir derece ağır ceza olan “kademe ilerlemesinin durdurulması cezası” verilmesine ve Yönetmeliğin 33/b maddesi gereğince cezanın ilgilinin bulunduğu kademedeki ilerlemesinin 1 (bir) yıl süre ile durdurulması şeklinde uygulanmasına, oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Dr. Serhat Deyimli hakkında “Devlet memurlarına yasaklanan kazanç getirici faaliyetlerde bulunması” nedeniyle, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca açılan soruşturma neticesinde, ilgili hakkında Yönetmeliğin 9/h maddesi uyarınca “kademe ilerlemesinin durdurulması cezası” verilmesine ve Yönetmeliğin 33/b maddesi gereğince cezanın ilgilinin bulunduğu kademedeki ilerlemesinin 1 (bir) yıl süreyle durdurulması olarak uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Tıp Fakültesi Dergisi Yıl: 2005, Cilt: 19, 3.sayısının basımına,
a) Basılacak miktarın; 400 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın nosunun; 09.0100.0000.000/BY.05.068.390 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 400 adet olarak gerçekleştirilmesine,
KARAR 24- Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 29.12.2005 tarih ve 5 nolu kararının aynen kabulüne ve söz konusu kararlar doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verildi.