29.12.2005/314

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 29.12.2005
Toplantı Sayısı : 314

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” gereğince 2006-2007 öğretim yılında Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi.
  3. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunda mevcut olan Makine Bölümüne 2006-2007 öğretim yılından itibaren öğrenci alınması ve Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı açılması ile bu bölümde aktif eğitim yapılması.
  4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.10.2005 tarihli ve 2618 sayılı yazısı ile kurulması öngörülen Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde “Pediatrik Yoğun Bakım”, “Sosyal Pediatri”, “Çocuk Acil” bilim dallarının Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 17. maddesi uyarınca görüşülmesi.
  5. İşletme Fakültesinde 2006-2007 öğretim yılından itibaren birinci sınıflardan başlamak üzere aktif eğitime geçilmesi.
  6. Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite ve Mükemmellik Merkezi’nin kurulması.
  7. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Geçici İşçi Personel Yönetmeliği taslağı.
  8. Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Planlama Çalışması Ana Amaç ve Alt Amaçları.
  9. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Polat SOYER

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Doç.Dr. Müjgan ŞALK

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU

 

Prof.Dr. M.Fırat KUTLUK

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Prof.Dr. A.Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

 

Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr.Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Senatosu 29.12.2005 Salı günü saat 10.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Polat Soyer, Prof.Dr. Nevzat Aşık, Prof.Dr. Feza Akgür ve Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Cüneyt Güzeliş görevli olduğu için toplantıya Dekan Vekili Doç.Dr. Müjgan Şalk katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 7., 8. ve 9. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 Üniversitemizin diğer programlarına 2006-2007 öğretim yılında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre alınacak öğrenci kontenjanlarının Fakülte ve Yüksekokullar tarafından önerilen ekteki şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Makine Bölümüne 2006-2007 öğretim yılından itibaren 15 (onbeş) öğrenci alınmasına, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. ve 10. maddeleri uyarınca bu bölümde yabancı dil hazırlık sınıfı açılmasına ve eğitim dilinin İngilizce olmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi ile 2809 Sayılı Kanunun 3.maddesi uyarınca Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde “Pediatrik Yoğun Bakım, Sosyal Pediatri ile Çocuk Acil Bakım Bilim Dalları”nın kurulmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 İşletme Fakültesi’nde 2006-2007 öğretim yılından itibaren 1. sınıflardan başlamak üzere aktif eğitime geçilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite ve Mükemmellik Merkezi (KALMER ) Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı “Geçici İşçi Personel Yönetmeliği” ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Planlama Çalışması Ana Amaç ve Alt Amaçları’nda yer alan “Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz”in ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ati öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2005-2006 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.