29.11.2016/1278

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  29.11.2016
Toplantı Sayısı : 1278

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Seval Çatal hakkındaki raporlar.
 3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı (doçent) olarak görev yapmakta olan Hollanda uyruklu Doç.Dr. Ralph Leo Johan Meuwissen’in, 01.01.2017 tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nde 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı (doçent) olarak atanması.
 4. Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Ümit Akay’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 5. Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden Arş.Gör. Derya Meriç’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil ve Moda Tasarımı Sanatta Yeterlik programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 6. Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Hatice Şaşmaz’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 7. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Burhan Kayıran’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 8. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Hatice Akpınar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 9. 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde lisansüstü eğitim yapmakta iken, 674 Sayılı KHK’nin Ek 30.maddesi kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünce geri çağırılan Arş.Gör. İrfan Davut Çam’ın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 29.09.2016 tarihli ve 60239 sayılı yazısı doğrultusunda Üniversitenin uygun görmesi üzerine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi ve ÖYP kapsamında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Öğretmenliği doktora programında eğitimine devam etmek üzere naklen atanması.
 10. Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Begüm Kara Gülay’ın, Türk Eğitim Vakfı (TEV)-SINGA Singapur’da karşılıksız doktora bursu kapsamında Ulusal Singapur Üniversitesi’nde İstatistik ve Uygulamalı Olasılık Bölümü’nde doktorası ile ilgili araştırma ve inceleme yapmak üzere, 09.01.2017-09.01.2018 tarihleri arasında 1 yıl süre ile (yol hariç), yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı ve burslu olarak (tüm eğitim masrafları ve aylık giderlerinin burs kapsamında Singapur Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanması suretiyle) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör.Dr. Berivan Çeçen’in 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında ABD/Boston Harvard Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalara katılmak üzere Üniversite Yönetim Kurulu’nun, 14.06.2016 tarih ve 1259/14 sayılı kararı ile uygun görülen görevlendirilmesine ait tarihlerin vize işlemlerinin gecikmesi nedeniyle, 10.12.2016-10.12.2017 olarak düzeltilmesi.
 12. Denizcilik Fakültesi Döner Sermaye 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 65.572 TL tutarın aktarılması.
 13. Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 56.000 TL tutarın aktarılması.
 14. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Dilek Kumlutaş’ın, yürütücüsü olduğu Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF) Klima Sistemi Tasarım Doğrulama Sürecinin Ar-Ge Niteliğinin Arttırılması konulu projenin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 15. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. N.Sefa Kuralay’ın yürütücüsü olduğu Treyler Araçlarında Fren ile Dümenleme konulu projenin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 16. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Murat Topaç’ın yürütücüsü olduğu Treyler Araçlarında Fren ile Dümenleme konulu projenin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 17. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Murat Topaç’ın yürütücüsü olduğu Merkez ve Kuzey Avrupa Intermodal Taşımacılığa Uygun        Yük Güvenliği, Stabilitesi ve Kapasitesi Arttırılmış Yeni Nesil Modüler Rulo Saç Taşıyıcı Treyler konulu projenin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 18. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Tayfun Çiçek’in yürütücüsü olduğu Eş Zamanlı Gıda Kireci ve Karbondioksit Üretimi Çıktılarının Alg Üretiminde Kullanımı konulu projenin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 19. Fen Fakültesi’nden Doç.Dr. Selma Gürler’in yürütücüsü olduğu Yüksek Güç Yoğunluğuna Sahip Kardan Mili Mafsallarında İstavroz Komplesinin Eksenel Yönde Sabitlenmesinde Alternatif Yöntem Tasarımı ve Prototip Üretimi (TÜBİTAK-TEYDEB) konulu projenin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 20. Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapmakta olan Yrd.Doç.Dr. Kökten Ulaş Birant’ın yürütücüsü olduğu ve daha önce uygun bulunmayan Tekstil Kesim Sürecinde Web Tabanlı Kurumsal Kaynak Planlama ve Yönetim Yazılımı Geliştirilmesi (TÜBİTAK-TEYDEB -31500222) konulu projenin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında yeniden değerlendirilmesi talebi.
 21. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. C.Okay Aksoy’un yürütücüsü olduğu ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun 25.10.2016 tarih ve 1273/14 sayılı kararı ile uygun bulunmayan Vahap Özaltay Meydanı ve Çevresi Kesintisiz Karayolu Ulaşımının Sağlanması Amacıyla Tünel Metodolojisinin ve Modelinin Ortaya Konması Ar-Ge Projesi konulu projenin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında yeniden değerlendirilmesi talebi.
 22. 667 KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencilerinden tüm derslerini alan, gerekli not ortalamasını sağlayan, staj zorunluluğunu başarı ile tamamlayan ve yaz okulu/bütünleme sınavından başarılı olan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılması.
 23. Üniversitemiz yerleşkelerine giriş yapmakta olan ve ruhsatında engelli yazan araçlardan HGS ücretinin alınmaması konusu.
Toplantıda Bulunanlar 
Prof.Dr. Adnan KASMAN
Prof.Dr. Türkay BARAN
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK
Prof.Dr. Hale ÖREN
Prof.Dr. Talat AKASLAN
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Kubilay AYSEVENER
Prof.Dr. Şennur SOMALI
Prof.      A. Mümtaz SAĞLAM
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Prof.Dr. Metin KOZAK
Prof.Dr. Gürkan ERSOY
Prof.Dr. Oğuz DİCLE
Prof.Dr. Erkan DEREBEK
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Ahmet Cevdet ORAL
 

Üniversite Yönetim Kurulu 29.11.2016 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 23.  maddenin ilave edilmesine karar verilerek görüşülmelere geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Mühendislik Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Seval Çatal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Seval Çatal hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Seval Çatal’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı (doçent) olarak görev yapmakta olan Hollanda uyruklu Doç.Dr. Ralph Leo Johan Meuwissen’in, 01.01.2017 tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar 17.666,49 TL brüt ücretle İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nde 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı (doçent) olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Ümit Akay’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden Arş.Gör. Derya Meriç’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil ve Moda Tasarımı Sanatta Yeterlik programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Hatice Şaşmaz’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Burhan Kayıran’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Hatice Akpınar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde lisansüstü eğitim yapmakta iken, 674 Sayılı KHK’nin Ek 30.maddesi kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünce geri çağırılan Arş.Gör. İrfan Davut Çam’ın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 29.09.2016 tarihli ve 60239 sayılı yazısı doğrultusunda Üniversitesinin uygun görmesi üzerine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi ve ÖYP kapsamında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Öğretmenliği doktora programında eğitimine devam etmek üzere naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Begüm Kara Gülay’ın, Türk Eğitim Vakfı (TEV)-SINGA Singapur’da karşılıksız doktora bursu kapsamında Ulusal Singapur Üniversitesi’nde İstatistik ve Uygulamalı Olasılık Bölümü’nde doktorası ile ilgili araştırma ve inceleme yapmak üzere, 09.01.2017-09.01.2018 tarihleri arasında 1 yıl süre ile (yol hariç), yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı ve burslu olarak (tüm eğitim masrafları ve aylık giderlerinin burs kapsamında Singapur Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanması suretiyle) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör.Dr. Berivan Çeçen’in 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında ABD/Boston Harvard Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalara katılmak üzere Üniversite Yönetim Kurulu’nun, 14.06.2016 tarih ve 1259/14 sayılı kararı ile uygun görülen görevlendirilmesine ait tarihlerin vize işlemlerinin gecikmesi nedeniyle, 10.12.2016-10.12.2017 olarak düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Denizcilik Fakültesi Döner Sermaye 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 65.572 TL tutarın Fakülte Yönetim Kurulu’nun 14.11.2016 tarih ve 34/5 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 56.000 TL tutarın Fakülte Yönetim Kurulu’nun 23.11.2016 tarih ve 47/50 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Dilek Kumlutaş’ın, yürütücüsü olduğu Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF) Klima Sistemi Tasarım Doğrulama Sürecinin Ar-Ge Niteliğinin Arttırılması konulu projenin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. N.Sefa Kuralay’ın yürütücüsü olduğu Treyler Araçlarında Fren ile Dümenleme konulu projenin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Murat Topaç’ın yürütücüsü olduğu Treyler Araçlarında Fren ile Dümenleme konulu projenin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Murat Topaç’ın yürütücüsü olduğu Merkez ve Kuzey Avrupa Intermodal Taşımacılığa Uygun       Yük Güvenliği, Stabilitesi ve Kapasitesi Arttırılmış Yeni Nesil Modüler Rulo Saç Taşıyıcı Treyler konulu projenin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Tayfun Çiçek’in yürütücüsü olduğu Eş Zamanlı Gıda Kireci ve Karbondioksit Üretimi Çıktılarının Alg Üretiminde Kullanımı konulu projenin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Fen Fakültesi’nden Doç.Dr. Selma Gürler’in yürütücüsü olduğu Yüksek Güç Yoğunluğuna Sahip Kardan Mili Mafsallarında İstavroz Komplesinin Eksenel Yönde Sabitlenmesinde Alternatif Yöntem Tasarımı ve Prototip Üretimi (TÜBİTAK-TEYDEB) konulu projenin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapmakta olan Yrd.Doç.Dr. Kökten Ulaş Birant’ın yürütücüsü olduğu ve daha önce uygun bulunmayan Tekstil Kesim Sürecinde Web Tabanlı Kurumsal Kaynak Planlama ve Yönetim Yazılımı Geliştirilmesi (TÜBİTAK-TEYDEB-31500222) konulu projenin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. C.Okay Aksoy’un yürütücüsü olduğu ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun 25.10.2016 tarih ve 1273/14 sayılı kararı ile uygun bulunmayan Vahap Özaltay Meydanı ve Çevresi Kesintisiz Karayolu Ulaşımının Sağlanması Amacıyla Tünel Metodolojisinin ve Modelinin Ortaya Konması Ar-Ge Projesi konulu projenin yeniden değerlendirilmesinde; 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin 5.maddesi uyarınca AR-GE ve yenilik sayılmayan faaliyetler kapsamına girmesi nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- 667 KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencilerinden tüm derslerini alan, gerekli not ortalamasını sağlayan, staj zorunluluğunu başarı ile tamamlayan ve yaz okulu/bütünleme sınavından başarılı olan  öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Üniversitemiz yerleşkelerine giriş yapmakta olan ve ruhsatında engelli yazan araçlardan HGS ücretinin alınmamasına oybirliği ile karar verildi.