29.11.2011/391

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 29.11.2011
Toplantı Sayısı : 391

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi Sosyal Seçmeli Dersler Havuzuna 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren “MSİ 2060 Temel Japonca 2+0” dersinin eklenmesi.
 3. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren değişiklik yapılması.
 4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2010-2011 öğretim yılında uygulanan İşletme Bölümü öğretim planının 8.yarıyılında yer alan “ISL 4006 Uluslararası Pazarlama 2+0” dersinin kredisinin (3+0) olarak değiştirilmesi.
 5. Devlet Konservatuvarı’nın 2011-2012 öğretim yılı İlköğretim ve Lise Devresi Akademik Takviminde değişiklik yapılması.
 6. İşletme Fakültesi’nin Çift Anadal Programlarına ait öğretim planlarının onaylanması.
 7. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün lisansüstü programlarına ait öğretim planlarında yer alan Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı derslerinin tatil aylarında da açılması.
 8. Hemşirelik Fakültesi Uygulama Yönergesi’nin onaylanması.
 9. Edebiyat Fakültesi bünyesinde “Karşılaştırmalı Edebiyat” adı altında yeni bir bölüm kurulması.
 10. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2012-2013 eğitim öğretim yılında “Nükleer Tıp Teknikleri Programı” açılması.
 11. Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması.
 12. Tıp Fakültesi’nin 28.11.2011 tarih ve 20/3 sayılı Fakülte Kurulu kararı doğrultusunda, 24.05.2011 tarih ve 386/10 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilen Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması önerisi.

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
  Prof.Dr. Alp TİMUR
   
  Prof.Dr. Halil KÖSE
   
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
   
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
   
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
   
  Prof.Dr. Serdar KURT
   
  Prof.      Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Zühal BAHAR
   
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Ufuk SEMERCİOĞLU
   
  Prof.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER
   
  Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
   
  Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Osman KARADENİZ
   
  Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
   
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
   
  Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
   
  Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Prof.Dr.h.c. İbrahim ATALAY
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Prof.       Abdullah Mümtaz SAĞLAM
   
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
   
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
   
  Prof.Dr. Utku UTKULU
   
  Prof.       Ayhan Kerim GÜRERK
   
  Prof.Dr. Mehtap MALKOÇ
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. A.Orhan MAĞDEN
   
  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   
 

Üniversite Senatosu 29.11.2011 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ceyhan Aldemir mazereti, Doç.Dr. Kemal Arı görevi nedeniyle Dekan Vekili Prof.Dr. Yasamin Arbak ile Müdür Vekili Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu toplantıya katıldı.
Prof.Dr. Murat Tuncay mazeretli, Prof.Dr. Ahmet Münir Kınay rahatsız olduğu için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 12. maddenin ilave edilmesine karar verilerek  maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Mühendislik Fakültesi Sosyal Seçmeli Dersler Havuzuna “MSİ 2060 Temel Japonca 2+0” dersinin eklenmesine ve Fakülte Kurulu’nun 14.09.2011 tarih ve 07/03 sayılı kararı doğrultusunda 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında Enstitü Kurulu’nun 14.10.2011 tarih ve 04/03,04,05 sayılı kararları doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2010-2011 öğretim yılında uygulanan İşletme Bölümü öğretim planının 8.yarıyılında yer alan “ISL 4006 Uluslararası Pazarlama 2+0” dersinin kredisinin, Fakülte Kurulunun 14.10.2011 tarih ve 03/04 sayılı kararı doğrultusunda (3+0) olarak değiştirilmesine ve 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmasınaoybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Devlet Konservatuvarı’nın 2011-2012 öğretim yılı İlköğretim ve Lise Devresi Akademik Takviminin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

I. Yarıyıl Dersler

Yarıyılsonu Sınavı

Bütünleme Sınavı

II. Yarıyıl Dersler

Yarıyılsonu Sınavı

Bütünleme Sınavı

Devlet Konser. (İlköğretim + LİSE)

19.09.11-20.01.12

DERSLER YILLIK

06.02.12-08.06.12

21.05.12-08.06.12

13.08.12-18.08.12

KARAR 6- İşletme Fakültesi’nin Çift Anadal Programlarına ait öğretim planlarının Fakülte Kurulu’nun 05.09.2011 tarih ve 11/03 sayılı kararı doğrultusunda onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Üniversitelerimize bağlı enstitülerin lisansüstü programlarında yer alan Uzmanlık Alanı dersinin yarıyıl ve yaz tatillerinde de verilmesine ve açıklama olarak öğretim planlarında gösterilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Hemşirelik Fakültesi Uygulama Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Edebiyat Fakültesi bünyesinde “Karşılaştırmalı Edebiyat” adı altında yeni bir bölüm kurulmasının uygunluğuna ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oyçokluğu (32 Evet – 14 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 10- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2012-2013 eğitim öğretim yılında “Nükleer Tıp Teknikleri Programı” açılmasına uygunluğuna ve 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- 24.05.2011 tarih ve 386/10 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilen Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarında değişiklik yapılmasına ilişkin Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın önerisinin reddine oybirliği ile karar verildi.