29.11.2011/1039

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 29.11.2011
Toplantı Sayısı : 1039    

GÜNDEM        :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Halil İbrahim Gençbüyür’ün, 16.12.2011 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca sürekli atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Fatma Yılmaz’ın 29.12.2011 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca sürekli atanması.
 4. Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. İdil (Cerit) Yavuz’un Amerika Birleşik Devletleri Pittsburg Üniversitesi’ndeki doktora eğitimine devam etmek üzere görev süresinin 15.02.2012 tarihinden itibaren 6 ay süre ile maaşlı, maaş transferli, öğrenim, kırtasiye ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere masrafların Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılması.
 5. Tıp Fakültesi’ne Azerbaycan uyruklu Uzm.Dr.Turab Janbakhishov’un görevine başladığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca atanması.
 6. Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Özge Bolaman’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 7. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Öğr.Gör. Alp Varol tarafından Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Profilm Film ve Ses Prodüksiyon Hizmetleri Ltd.Şti’ne yapılacak olan “Ses Kaydı” işinden elde edilecek 1.100 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 8. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Uzm.Dr. Levent Berber tarafından Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Ödemiş Belediyesi’ne yapılacak olan “Ödemiş Nurlanıyor” adlı kısa metrajlı tanıtım filmi çekimi işinden elde edilecek 9.000 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve yasal kesintilerden sonra katkı payı dağıtımının yapılması.
 9. Buca Eğitim Fakültesi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2011-2012 eğitim-öğretim yılı içerisinde açılan 2011/F ve 2010/A Pedagojik Formasyon Programlarından elde edilen gelirin katkı payı dağıtımı.
 10. Mimarlık Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirdiği “Dicle Kalkınma Ajansı Değerlendirme Hizmeti” isimli çalışmadan elde edilen 2.473,90 TL (KDV hariç) tutarın yasal kesintilerden sonra katkı payı dağıtımının yapılması.
 11. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen DBTE-204 kod no’lu “G Bölgesi Olarak Tanımlanan Bölgede Piri Reis Gemisinin Topladığı 2 Boyutlu Sismik Çalışma”, DBTE-200 kod no’lu “İzmir Körfezinin Gerçek Zamanlı Gözlem Sistemli Sayısal ve Sediman Taşınımı Modellemesi” ile DBTE-203 kod no’lu “Balıkçı Barınaklarının Altyapılarının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi” projelerinden elde edilen gelirlerin yasal kesintilerden sonra katkı payı dağıtımının yapılması.
 12. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Türkerler-Durmaz-İzka Adi Ortaklığı arasında imzalanan protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından 10.000 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve elde edilen gelirin yasal kesintilerden sonra katkı payı dağıtımının yapılması.
 13. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi ile EYRE Enerji Üretim Yatırım Müh.Dan.San.Tic.A.Ş. arasında imzalanan protokol gereği “İzmir Kemalpaşa yöresinde bulunan jeotermal ruhsat sahasında yapılacak gravite etüt çalışmasında ölçülecek gravite nokta koordinatlarının DGPS/GNSS cihazı ile belirlenmesi” projesinin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve bu hizmet karşılığı ilgili firma tarafından ödenecek 2.600 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 14. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Tuğba Pala’nın, 08.02.2011 tarih ve 998/26 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen; Amerika Birleşik Devletleri South Florida Üniversitesi’nde 01.04.2011-31.03.2012 tarihleri arasında doktora tezi ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak görevlendirilmesine ait tarihlerin, vize işlemlerinin uzaması ve gecikmeli olarak yurtdışına çıkması nedeniyle 23.06.2011-22.06.2012 tarihleri arası olarak değiştirilmesi.
 15. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nca 2011 Kasım ayında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen faaliyetler karşılığında elde edilen 72.915,48 TL gelirin katkı payı dağıtımı.
 16. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 01.12.2011 tarihinden itibaren aylık dönemler halinde “Modifiye Plates Kursu” açılması, kursun Arş.Gör. Melda Soysal ve Arş.Gör. Murat Tomruk tarafından verilmesi, kursiyerlerden alınacak 50 TL kurs ücretinin Döner Sermaye hesabına yatırılması.
 17. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.

   

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.      Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Zühal BAHAR
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 29.11.2011 Salı günü saat 15.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Sedef Gidener yıllık izinli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. Ceyhan Aldemir mazeretli olması nedeniyle toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Yasemin Arbak katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde, 14., 15., 16. ve 17. maddelerin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Konunun incelenmek üzere gündemden çekilmesine ve bir sonraki toplantıda görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Konunun incelenmek üzere gündemden çekilmesine ve bir sonraki toplantıda görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. İdil (Cerit) Yavuz’un Amerika Birleşik Devletleri Pittsburg Üniversitesi’ndeki doktora eğitimine devam etmek üzere görev süresinin 15.02.2012 tarihinden itibaren 6 ay süre ile maaşlı, maaş transferli, öğrenim, kırtasiye ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere masrafların Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi’ne Azerbaycan uyruklu Uzm.Dr.Turab Janbakhishov’un görevine başladığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile aylık brüt 4.000 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Özge Bolaman’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Öğr.Gör. Alp Varol tarafından Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Profilm Film ve Ses Prodüksiyon Hizmetleri Ltd.Şti’ne yapılacak olan “Ses Kaydı” işinden elde edilecek 1.100 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Uzm.Dr. Levent Berber tarafından Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Ödemiş Belediyesi’ne yapılacak olan “Ödemiş Nurlanıyor” adlı kısa metrajlı tanıtım filmi çekimi işinden elde edilecek 9.000 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve yasal kesintilerden sonra katkı payı dağıtımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Buca Eğitim Fakültesi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2011-2012 eğitim-öğretim yılı içerisinde açılan 2011/F ve 2010/A Pedagojik Formasyon Programlarından elde edilen gelirin katkı payı dağıtımının 22.11.2011 tarih ve 38/4 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Mimarlık Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirdiği “Dicle Kalkınma Ajansı Değerlendirme Hizmeti” isimli çalışmadan elde edilen 2.473,90 TL (KDV hariç) tutarın yasal kesintilerden sonra katkı payı dağıtımının Fakülte Yönetim Kurulu’nun 23.11.2011 tarih ve 45/9 sayılı kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen DBTE-204 kod no’lu “G Bölgesi Olarak Tanımlanan Bölgede Piri Reis Gemisinin Topladığı 2 Boyutlu Sismik Çalışma”, DBTE-200 kod no’lu “İzmir Körfezinin Gerçek Zamanlı Gözlem Sistemli Sayısal ve Sediman Taşınımı Modellemesi” ile DBTE-203 kod no’lu “Balıkçı Barınaklarının Altyapılarının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi” projelerinden elde edilen gelirlerin yasal kesintilerden sonra katkı payı dağıtımının Enstitü Yönetim Kurulu’nun16.11.2011 tarih ve 33/5-6 nolu kararları ile 23.11.2011 tarih ve 34/7 nolu kararı doğrultusunda yapılmasına oyçokluğu (16 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 12- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Türkerler-Durmaz-İzka Adi Ortaklığı arasında imzalanan “İzmir İli Karşıyaka İlçesi Şemikler Mahallesi 26L-4D Pafta 26032 Ada ve 1 Parsel’de kayıtlı arsada inşaatı söz konusu çok katlı işyeri türü bloklar (Park Yaşam Mavişehir Konut Projesi Alışveriş Merkezi) için gerekli temel inşaatı değerlendirmelerinin kazıklı temel ve zemin iyileştirme seçeneklerinin dikkate alınması, karar verilecek bir temel sistemi için avan proje hazırlanması, uygulama projesinin kontrolü, onayı ve çalışma sonuçlarını içeren bir sonuç raporu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Yüksek Yapı Kurulunca ön olur alınabilmesi için istenen geoteknik raporun verilmesi işi” konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından 10.000 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve elde edilen gelirin yasal kesintilerden sonra katkı payı dağıtımının Merkez Yönetim Kurulu’nun 16.11.2011 tarih ve 11/13 sayılı kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi ile EYRE Enerji Üretim Yatırım Müh.Dan.San.Tic.A.Ş. arasında imzalanan protokol gereği “İzmir Kemalpaşa yöresinde bulunan jeotermal ruhsat sahasında yapılacak gravite etüt çalışmasında ölçülecek gravite nokta koordinatlarının DGPS/GNSS cihazı ile belirlenmesi” projesinin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve bu hizmet karşılığı ilgili firma tarafından ödenecek 2.600 TL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR45 0001 0007 1106 7998 8650 15 IBAN no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Tuğba Pala’nın, 08.02.2011 tarih ve 998/26 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen; Amerika Birleşik Devletleri South Florida Üniversitesi’nde 01.04.2011-31.03.2012 tarihleri arasında doktora tezi ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak görevlendirilmesine ait tarihlerin 23.06.2011-22.06.2012 tarihleri arası olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nca 2011 Kasım ayında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen faaliyetler karşılığında elde edilen 72.915,48 TL gelirin katkı payı dağıtımının Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 25.11.2011 tarih ve 33/3 sayılı kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 01.12.2011 tarihinden itibaren aylık dönemler halinde “Modifiye Plates Kursu” açılmasına, kursun Arş.Gör. Melda Soysal ve Arş.Gör. Murat Tomruk tarafından verilmesine ve kursiyerlerden alınacak 50 TL kurs ücretinin Döner Sermaye hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolardan aktarma yapılması ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.