29.11.2005/765

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 29.11.2005
Toplantı Sayısı : 765

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi Üretim Metalurjisi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Erdal Çelik hakkındaki raporlar.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Hasan Altıok’un 17.12.2005 tarihinden itibaren 17.12.2006 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan İngiliz uyruklu Okut.Helen Margaret Moran’ın 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 5. Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr. Atay Atabey’in kısmi statüdeki görev süresinin 15.03.2006 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 6. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr. Ömer Kozan’ın kısmi statüdeki görev süresinin 16.02.2006 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 7. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Araş.Gör. M.Rıfat Kahyaoğlu’nun Üniversite Senatosu’nun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü uyarınca Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesi.
 8. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Deniz Dölgen’in ÇEVMER’in Kuşadası Belde Danışmanlık Projesi ile ilgili laboratuar araştırmaları yapmak üzere 24-26 Kasım 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin ÇEVMER payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca İstanbul’da görevlendirilmesi.
 9. Fen Bilimleri Enstitüsü kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Araş.Gör. Ali Bülbül’ün Jeokimya laboratuarlarının çalışmaları olan yer altı suyu kimyası ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 30.11.2005-03.12.2005 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Jeoloji Mühendisliği payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca Ankara’da görevlendirilmesi.
 10. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hakan Elçi’nin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Muğla ve Denizli’de jeolojik inceleme ve araştırmalar yapmak üzere 02-04 Aralık 2005 / 09-11 Aralık 2005 / 16-18 Aralık 2005 / 23-25 Aralık 2005 / 30-31 Aralık 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz-yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Muğla ve Denizli’de görevlendirilmesi.
 11. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü daktilograf kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Meslek Yüksekokulu’nda görev yapmakta iken hakkında disiplin soruşturması açılan Cahit Bilici’nin soruşturma neticesinde Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 33/b maddesi uyarınca “1 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası ile cezalandırılması teklifi.
 12. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü daktilograf kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Meslek Yüksekokulu’nda görev yapmakta iken hakkında 2. disiplin soruşturması açılan Cahit Bilici’nin soruşturma neticesinde Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 33/b maddesi uyarınca “1 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası ile cezalandırılması teklifi.
 13. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Gönül Budak ile Yrd.Doç.Dr. Serkan Odaman’ın HSC Küresel Danışmanlık Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. ile imzalanan protokol gereği 03.12.2005-18.02.2006 tarihleri arasında “İnsan Kaynakları Yönetimi” konusunda danışmanlık yapmak üzere, mesai saatleri dışında Fakültedeki görevlerini aksatmamak kaydıyla Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri, bu hizmet karşılığı ilgili firma tarafından 2006 Şubat ayı içerisinde KDV dahil 550,00.-YTL’nin Döner Sermaye Saymanlığına yatırılması.
 14. Buca Eğitim Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 13 Haziran – 5 Ağustos 2005 tarihleri arasında düzenlenen “Uzun Süreli Geliştirme ve Yetiştirme (Hobi) kursları”ndan elde edilen gelirin katkı payı dağıtımının yapılması.
 15. Buca Eğitim Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2005-2006 öğretim yılında her ders için ayrı sınıf olacak şekilde KPSS kursu açılması.
 16. Buca Eğitim Fakültesi 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında Fakülte-Okul işbirliği programında görevli uygulama öğretmenleri için açılan derslerin şube sayıları.
 17. Kadriye Sonugelen’in Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 18. Kezban Kaynak’ın Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 19. Nevin Akdeniz’in Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 20. Belma Beker’in Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 21. Oğuz Adatepe’nin Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 22. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. İlgi Karapınar Kapdan’ın “TÜRKAK Laboratuar Akreditasyonu Eğitim Semineri”ne katılmak üzere 01-02 Aralık 2005 tarihlerinde (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Çevre Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Ankara’da görevlendirilmesi.
 23. Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Yusuf Karakoç’un 10 Kasım 2005 tarih ve 25989 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile TRT Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması nedeniyle TRT Kurumu Yönetim Kurulu toplantılarına 15 günde bir katılmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, aylıklı olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca Ankara’da görevlendirilmesi.
 24. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 29.11.2005 tarih ve 279 sayılı kararı.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN
Prof.Dr.A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Prof.Dr. Hüseyin ELMALI
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL

Üniversite Yönetim Kurulu 29.11.2005 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı’nın başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Şeref Ertaş rahatsız olduğu için toplantıya Dekan Vekili Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. ve 24. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Mühendislik Fakültesi Üretim Metalurjisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Erdal Çelik ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Erdal Çelik hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Hasan Altıok’un 17.12.2005 tarihinden itibaren 17.12.2006 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan İngiliz uyruklu Okut.Helen Margaret Moran’ın 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 0,60 katı (1.908.69.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr. Atay Atabey’in kısmi statüdeki görev süresinin 15.03.2006 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr. Ömer Kozan’ın kısmi statüdeki görev süresinin 16.02.2006 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Araş.Gör. M.Rıfat Kahyaoğlu’nun Üniversite Senatosu’nun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü uyarınca Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Deniz Dölgen’in ÇEVMER’in Kuşadası Belde Danışmanlık Projesi ile ilgili laboratuar araştırmaları yapmak üzere 24-26 Kasım 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin ÇEVMER payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca İstanbul’da görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Fen Bilimleri Enstitüsü kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Araş.Gör. Ali Bülbül’ün Jeokimya laboratuarlarının çalışmaları olan yer altı suyu kimyası ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 30.11.2005-03.12.2005 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Jeoloji Mühendisliği payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca Ankara’da görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hakan Elçi’nin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Muğla ve Denizli’de jeolojik inceleme ve araştırmalar yapmak üzere 02-04 Aralık 2005 / 09-11 Aralık 2005 / 16-18 Aralık 2005 / 23-25 Aralık 2005 / 30-31 Aralık 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz-yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Muğla ve Denizli’de görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü daktilograf kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Meslek Yüksekokulu’nda görev yapmakta iken hakkında disiplin soruşturması açılan Cahit Bilici’nin soruşturma neticesinde Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 33/b maddesi uyarınca “1 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası teklifinin suç teşkil eden fiil ile cezanın birebir uyumlu olması nedeniyle aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü daktilograf kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Meslek Yüksekokulu’nda görev yapmakta iken hakkında 2. disiplin soruşturması açılan Cahit Bilici’nin soruşturma neticesinde Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 33/b maddesi uyarınca “1 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası teklifinin suç teşkil eden fiil ile cezanın birebir uyumlu olması nedeniyle aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Gönül Budak ile Yrd.Doç.Dr. Serkan Odaman’ın HSC Küresel Danışmanlık Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. ile imzalanan protokol gereği 03.12.2005-18.02.2006 tarihleri arasında “İnsan Kaynakları Yönetimi” konusunda seminer vermek üzere, mesai saatleri dışında Fakültedeki görevlerini aksatmamak kaydıyla Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine, bu hizmet karşılığı ilgili firma tarafından 2006 Şubat ayı içerisinde KDV dahil 550,00.-YTL’nin Döner Sermaye Saymanlığına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Buca Eğitim Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 13 Haziran – 5 Ağustos 2005 tarihleri arasında düzenlenen “Uzun Süreli Geliştirme ve Yetiştirme (Hobi) kursları”ndan elde edilen gelirin, 26.09.2005 tarih ve 28/25 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda katkı payı dağıtımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Buca Eğitim Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2005-2006 öğretim yılında her ders için ayrı sınıf olacak şekilde KPSS kursu açılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Buca Eğitim Fakültesi 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim Fakülte-Okul İşbirliği Programında görevli uygulama öğretmenleri için açılan derslerin şube sayılarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Kadriye Sonugelen’in Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Kezban Kaynak’ın Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Nevin Akdeniz’in Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Belma Beker’in Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Oğuz Adatepe’nin Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. İlgi Karapınar Kapdan’ın “TÜRKAK Laboratuar Akreditasyonu Eğitim Semineri”ne katılmak üzere 01-02 Aralık 2005 tarihlerinde (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Çevre Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Ankara’da görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Yusuf Karakoç’un 10 Kasım 2005 tarih ve 25989 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile TRT Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması nedeniyle TRT Kurumu Yönetim Kurulu toplantılarına 15 günde bir katılmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca Ankara’da görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- A-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Saime Oral’ın hazırlamış olduğu, “Otel İşletmeciliği ve Verimlilik Analizleri” adlı kitabı kendi olanakları ile bastırmasının uygunluğuna,
B- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Gazanfer Aksakoğlu tarafından hazırlanan “Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri” adlı kitabın basımına,
a) Basılacak miktarın 1000 adet olarak gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın nosu 09.0100.0000.000/DK.05.067.388 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 1000 adet olarak gerçekleştirilmesine,
C- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Utku Utkulu tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Dış Ticareti ve Değişen Mukayeseli Üstünlükleri” adlı kitabın basımına,
a) Basılacak miktarın 100 adet olarak gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın nosu 09.1600.0000.000/DK.05.055.389 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 100 adet olarak gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.