29.09.2015/1222

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 29.09.2015
Toplantı Sayısı : 1222

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hasan Bahadır Saatlı hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Recep Emre Okyay hakkındaki raporlar.
 4. Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Elçin Bora hakkındaki raporlar.
 5. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özge Ertekin hakkındaki raporlar.
 6. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Birgül Balcı hakkındaki raporlar.
 7. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yusuf Kıldiş hakkındaki raporlar.
 8. Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hilal Koçdor hakkındaki raporlar.
 9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sevinç Güler Özçalık hakkındaki raporlar.
 10. Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Suat Türkoguz hakkındaki raporlar.
 11. İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bülent Çelikel hakkındaki raporlar.
 12. Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Müjdat Avcı hakkındaki raporlar.
 13. Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ahmet Vefa Orhon hakkındaki raporlar.
 14. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tuncay Küme hakkındaki raporlar.
 15. Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Cem Kıncal hakkındaki raporlar.
 16. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Makedonya uyruklu Yrd.Doç.Dr. Sali Saliji’nin, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (yardımcı doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 17. Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim/Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında doktora eğitimine devam eden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Ayşe Yeşiloğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesi.
 18. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında doktora eğitimine devam eden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden Arş.Gör. İsmail Erken’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesi.
 19. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 20. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
  EFES MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU YERİNE
 21. Efes Meslek Yüksekokulu’nun Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında iş ve hizmet konularında faaliyetlerde bulunabilmesi ve bu amaçla hazırlanan taslak döner sermaye bütçesi.
 22. 24.08.2015 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen Rektörlük uzman kadrosuna Deniz Kuru’nun 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 23. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Emine Filiz Yiğit’in, Türkiye Radyo Televizyonu Kurumu İzmir Genel Müdürlüğü Çok Sesli Müzik Çocuk Korosunda Piyano Eşlikçisi olarak mesai saatleri dışında asli görevini aksatmamak kaydıyla 16.09.2015-16.09.2017 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 24. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. İsmail Sarı’nın, Kanada Toronto Western Hospital’da araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.12.2015-01.12.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 25. Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Damla Tanınmış’ın, Birleşik Krallık Canterbury Kent Üniversitesi’nde Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında staj faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 28.09.2015-14.12.2015 tarihleri arasındaki yolluklu, yevmiyeli görevlendirilmesini takiben, Kent Üniversitesi’nde incelemeler ve araştırmalar yapmak üzere 15.12.2015-03.01.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uzatılması.
 26. İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Efe Çağlar Çağlı’nın, ABD/Boston Bentley Üniversitesi’nde araştırma ve incelemeler yapmak üzere, 28.09.2015-29.09.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 27. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapmakta olan Muhammet Damar’ın, “2.Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi”ne katılmak üzere, 08.10.2015-10.10.2015 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile), yevmiyeli, 200 TL katılım ücretli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kalemlerinden karşılanmak üzere Erzurum’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 28. Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokulların 2015-2016 öğretim yılı güz yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan Güzel Sanat Dalları, Beden Eğitimi ve Spor ile Türk Dili derslerini vermek üzere güz yarıyılının başladığı tarihten itibaren Ortak Zorunlu Dersler Bölümü okutmanları ile Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şerif Ali Bozkaplan, Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Özlem Fedai’nin 3843 Sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 29. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapmakta olan Büşra Kahraman Ağır’ın, Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) tarafından düzenlenen “ÜSİMP Ar-Ge Inovasyon Karnesi” tanıtım toplantısına katılmak üzere, 01.10.2015 tarihinde yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli, olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.  
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Halil KÖSE Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN Prof.Dr. M.Refik MAS
Doç.Dr. Halil AYDIN Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. D.Ali DEVECİ
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Gürcan KONAK
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK
 

Üniversite Yönetim Kurulu 29.09.2015 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Recep Yaparel, Prof.Dr. Yasemin Arbak, Prof.Dr. M.Refik Mas ve Prof.Dr. Ayşe Filibeli görevli/mazeretli olduklarından toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Süleyman Başlar, Prof.Dr. A.Güldem Cerit, Prof.Dr. Ercüment Yalçın ve Prof.Dr. Osman Avşar Kurgun görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Doç.Dr. Halil Aydın, Prof.Dr. D.Ali Deveci, Prof.Dr. Gürcan Konak ile Prof.Dr. Alp Timur toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 7., 8., 9, 10., 11., 12., 13., 14., 15., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. ve 29. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi. 

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hasan Bahadır Saatlı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hasan Bahadır Saatlı hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3- Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Recep Emre Okyay ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Recep Emre Okyay hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Tıp Fakültesi Genetik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Elçin Bora ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Elçin Bora hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özge Ertekin ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Özge Ertekin hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Birgül Balcı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Birgül Balcı hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yusuf Kıldiş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Yusuf Kıldiş hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Yusuf Kıldiş’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hilal Koçdor ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hilal Koçdor hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Hilal Koçdor’un profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sevinç Güler Özçalık ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Sevinç Güler Özçalık hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 10- Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Suat Türkoguz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Suat Türkoguz hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 11- İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bülent Çelikel ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Bülent Çelikel hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 12- Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Müjdat Avcı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Konunun incelenmek üzere gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ahmet Vefa Orhon ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ahmet Vefa Orhon hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 14- Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tuncay Küme ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Tuncay Küme hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 15- Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Cem Kıncal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Cem Kıncal hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 16- Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Makedonya uyruklu Yrd.Doç.Dr. Sali Saliji’nin, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar 9.949,82 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (yardımcı doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim/Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında doktora eğitimine devam eden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Ayşe Yeşiloğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında doktora eğitimine devam eden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden Arş.Gör. İsmail Erken’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolarda aktarma yapılmasına ve bu kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolarda aktarma yapılmasına ve bu kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi. 
EFES MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU YERİNE
KARAR 21- Efes Meslek Yüksekokulu’nun Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında iş ve hizmet konularında faaliyetlerde bulunmasının uygunluğuna ve bu amaçla hazırlanan taslak döner sermaye bütçesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Rektörlük uzman kadrosuna Deniz Kuru’nun 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Emine Filiz Yiğit’in, Türkiye Radyo Televizyonu Kurumu İzmir Genel Müdürlüğü Çok Sesli Müzik Çocuk Korosunda Piyano Eşlikçisi olarak mesai saatleri dışında asli görevini aksatmamak kaydıyla 16.09.2015-16.09.2017 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. İsmail Sarı’nın, Kanada Toronto Western Hospital’da araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.12.2015-01.12.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Damla Tanınmış’ın, Birleşik Krallık Canterbury Kent Üniversitesi’nde Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında staj faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 28.09.2015-14.12.2015 tarihleri arasındaki yolluklu, yevmiyeli görevlendirilmesini takiben, Kent Üniversitesi’nde incelemeler ve araştırmalar yapmak üzere 15.12.2015-03.01.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Efe Çağlar Çağlı’nın, ABD/Boston Bentley Üniversitesi’nde araştırma ve incelemeler yapmak üzere, 28.09.2015-29.09.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapmakta olan Muhammet Damar’ın, “2.Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi”ne katılmak üzere, 08.10.2015-10.10.2015 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile), yevmiyeli, 200 TL katılım ücretli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-03-01-01-908 ve 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-05-09-03-908 nolu harcama kalemlerinden karşılanmak üzere Erzurum’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokulların 2015-2016 öğretim yılı güz yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan Güzel Sanat Dalları, Beden Eğitimi ve Spor ile Türk Dili derslerini vermek üzere güz yarıyılının başladığı tarihten itibaren Ortak Zorunlu Dersler Bölümü okutmanları ile Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şerif Ali Bozkaplan, Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Özlem Fedai’nin 3843 Sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ

Adı-Soyadı

Birimi

Ders Saati

Prof.Dr. Şerif Ali Bozkaplan

İzmir Meslek Y.Ok.

10

Doç.Dr. Özlem Fedai

İzmir Meslek Y.Ok.

6

Okt. Abdurrahman Günay

İ.İ.B. Fakültesi

10

Okt. Rabia Eryılmaz

Mühendislik Fakültesi

8

Okt. Gülece Bilen

İlahiyat Fakültesi

6

Okt. Aliye Aydın

Edebiyat Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

8

2

Okt.Dr. Bilal Öngül

Fen Fakültesi

4

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

Adı-Soyadı

Birimi

Ders Saati

Okt. Ahmet Kütahyalı

İ.İ.B. Fakültesi

6

Okt. İsmail Aydın

İ.İ.B. Fakültesi

1

Okt. Z.Hayat Atak

İ.İ.B.Fakültesi

2

Okt. M.Emin Karagöz

Mühendislik Fakültesi

2

Okt. Tuğrul Yüksel

Mühendislik Fakültesi

2

Okt. Sefa İlter Yelbuğa

Mühendislik Fakültesi

2

Okt. Sedat Yapıcuoğlu

İ.İ.B.Fakültesi

1

GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ

Adı-Soyadı

Birimi

Ders Saati

Okt. Ayşe Asparuk

İ.İ.B. Fakültesi

3

Okt. Yeşim Ercümenciler

İ.İ.B. Fakültesi

4

Okt. Nejla Yavuz

Edebiyat Fakültesi

2

Okt. Ozan Haner

Mühendislik Fakültesi

2

Okt. Ahmet Alınca

Edebiyat Fakültesi

2

KARAR 29- Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapmakta olan Büşra Kahraman Ağır’ın, Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) tarafından düzenlenen “ÜSİMP Ar-Ge Inovasyon Karnesi” tanıtım toplantısına katılmak üzere, 01.10.2015 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-03-01-01-902 nolu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.