29.07.2008/336

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 29.07.2008
Toplantı Sayısı : 336

GÜNDEM     :
  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. İstanbul Güngören’deki terör saldırısında masum vatandaşlarımızı yitirdiğimiz ve onlarca vatandaşımızın yaralanmasına neden olan bombalı saldırı ile ilgili kamuoyu duyurusu.
Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Polat SOYER
Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN
 
Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Ferda AYSAN
 
Prof.Dr. Serdar KURT
 
Prof.Dr. Semih ÇELENK
 
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
 
Prof.Dr. Hüseyin ELMALI
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
 
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
 
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
 
Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
 
Prof. Fahri SÜMER
 
Prof.Dr. Murat TUNCAY
 
Prof.Dr. Melda SUR
Prof.Dr. Nevzat AŞIK
 
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN
 
Prof.Dr. Hülya KOÇ
 
Doç.Dr. Kemal ARI
 
Prof.Dr. Bülent CİHANGİR
 
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Sedef GİDENER
 
Prof Dr. Cahit HELVACI
 
Prof.Dr. Oğuz ADANİR
 
Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
 
Prof.Dr. Nur OLGUN
 
Prof.Dr. Gül GÜNER
 
Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER
 
Prof.Dr. Güldem CERİT
 
Prof.Dr. Emin ALICI
 
Prof.Dr. Emin ALICI
 
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
 
Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
 
Prof.Dr İlgi ŞEMİN
 
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL
 

Üniversite Senatosu 29.07.2008 Salı günü saat 10.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Polat Soyer izinli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-İstanbul Güngören’deki terör saldırısında masum vatandaşlarımızı yitirdiğimiz ve onlarca vatandaşımızın yaralanmasına neden olan bombalı saldırı ile ilgili aşağıdaki kamuoyu duyurusunun yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyu Duyurusu

“Türkiye’nin her zamankinden daha çok iç barışa ihtiyaç duyduğu böylesi bir dönemde; İstanbul-Güngören’de önceki akşam aralarında çocukların da bulunduğu 18 masum vatandaşımızı yitirdiğimiz ve onlarca vatandaşımızın yaralanmasına neden olan bombalı saldırı, Türk Ulusu’nu derin bir üzüntüye boğmuştur.

            Tüm dünyanın tepkisini çeken bu saldırı; kaynağı ne olursa olsun tam bir insanlık suçudur. Masum insanları hedef alan böylesi bir saldırıyı gerçekleştirenler, bir kez daha Türkiye’nin kaotik bir ortama sürüklenmesini hedeflemişlerdir.             Ancak, tarih boyunca defalarca dış ve iç güçlerin saldırılarına maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Ulusu, bütünlük ve birliğine yönelik böylesi saldırılar karşısında sarsılmak bir yana, daima güçlenerek çıkmıştır. Yine öyle olacaktır… Türk Ulusu, ülke barışını tehdit eden bu güçlere tarih önünde bir kez daha dersini verecektir…

Türk Ulusu’nun Başı Sağolsun …”