29.07.2003/295

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 29.07.2003
Toplantı Sayısı : 295

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Üniversitemiz Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması teklifi.
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından açılmasına izin verilen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde Androloji Bilim Dalı kurulması teklifi.
 4. Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nde disiplinlerarası eğitim vermek üzere ?Biyomekanik? Tezli Yükseklisans programı açılması teklifi.
 5. Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nde disiplinlerarası eğitim vermek üzere ?Medikal İnformatik? Tezsiz Yükseklisans ikinci öğretim programı açılması teklifi.
 6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nde mevcut bulunan Hemşirelik Anabilim Dalı bünyesinde yer alan yükseklisans programlarının öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi.
 7. İzmir Meslek Yüksekokulu?nda mevcut bulunan, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Makine Resim Konstrüksiyon, Taş ve Metal İşlemeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Mahalli İdareler, Muhasebe, Döküm, Makine, Sıhhi Tesisat, Mobilya, Tekstil ve Pazarlama Programları öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi.
 8. İzmir Meslek Yüksekokulu?nun, İzmir Konak Göztepe Meslek Lisesinde açılan ?Çocuk Gelişimi (İ.Ö)? programı öğretim planının onaylanması teklifi.
 9. Üniversitemiz Senatosunun 17.06.2003 tarihli oturumunda görüşülen, Fen Bilimleri Enstitüsü?nün Mimarlık Anabilim Dalında yer alan Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi ve Restorasyon yükseklisans programlarına zorunlu olarak konulan MAT 501 Applied Mathematics ve MAT 502 Numerical and Approximate Methods derslerinin seçmeli olarak değiştirilmesi teklifi.
 10. Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği ile Çevre Mühendisliği bölümlerinin öğretim planlarında yer alan seçmeli dersler listesinde değişiklik yapılması teklifi.
 11. Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim planında değişiklik yapılması teklifi.
 12. Hukuk Fakültesi öğretim planında değişiklik yapılması teklifi.
 13. Üniversitemiz bünyesinde Teknik ve Mesleki Eğitim Fakültesi Kurulması teklifi.
 14. Deniz İşletmeciliği Yüksekokulu?nun Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü ile Güverte Bölümü öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 15. Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü?nde 2003-2004 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilmesi.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof. Sevim ÇİZER

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK

Yrd.Doç.Dr. Erdal ASLAN

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

Yrd.Doç.Dr. Zühal ÇETİN

 

Prof.Dr. Nilgün MORALI

 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Yrd.Doç.Dr. İsmail MAZGİT

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof. Memduh ÖZDEMİR

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. Hasan NERAD

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Doç.Dr. Günay ÇİFÇİ

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Mine YÜCESOY

 

Doç.Dr. Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Özlen PEKER

 

Doç.Dr. Besti ÜSTÜN

 

Prof.Dr. Alpaslan USAL

 

Prof.Dr. Nurullah AKKOÇ

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Senatosu 29.07.2003 Salı günü saat 14.30?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında beş üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ferda Aysan, Prof. Cengiz Çekil, Prof.Dr.Şenay Üçdoğruk, Prof.Dr. Mustafa Ergün, Prof.Dr. Cahit Helvacı, Prof.Dr. Gül Güner, Prof.Dr. Serap Alper ve Prof.Dr. Gülseren Kocaman izinli oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Erdal Aslan, Yrd.Doç.Dr. Zühal Çetin ve Yrd.Doç.Dr. İsmail Mazgit, Müdür Vekilleri Doç.Dr. Günay Çifçi, Prof.Dr. Ayşe Filibeli, Prof.Dr. Mine Yücesoy, Prof.Dr. Özlen Peker ve Doç.Dr. Besti Üstün katıldılar.
Prof. Sevim Çizer, Prof.Dr. Feza Akgür ve Prof.Dr. Ali Nazım Sözer görevli Prof.Dr. Burhan Erdoğan ve Yrd.Doç.Dr. Kadim Öztürk izinli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; gündeme 14. ve 15. maddelerin ilave edilmesine karar verildi.

KARAR 1- 
Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği?nin 2003-2004 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere ekteki şekilde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Akademik Teşkilat Yönetmeliği?nin 17.maddesi uyarınca Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde ?Androloji? Bilim Dalı kurulmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nde disiplinlerarası eğitim vermek üzere ?Biyomekanik? yükseklisans programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne, bu programa 2003-2004 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmasına ve konunun lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4.ve 7.maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nde disiplinlerarası eğitim vermek üzere ?Medikal İnformatik? tezsiz yükseklisans ikinci öğretim programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne, bu programa 2003-2004 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmasına ve konunun lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4.ve 7.maddeleri ile 3843 Sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nde mevcut bulunan Hemşirelik Anabilim Dalı bünyesinde yer alan yükseklisans programlarının öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2003-2004 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İzmir Meslek Yüksekokulu?nun ekte belirtilen programların öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2003-2004 öğretim yılından itibaren ekte belirtilen intibak esaslarına göre yeni kayıtlanacak öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- İzmir Meslek Yüksekokulu kapsamında İzmir Konak Göztepe Meslek Lisesi?nde eğitim verilmek üzere açılan ve 2003-2004 öğretim yılından itibaren öğrenci alınacak olan ?Çocuk Gelişimi İkinci Öğretim Programı? öğretim planının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Üniversitemiz Senatosunun 17.06.2003 tarihli oturumunda görüşülerek kabul edilen Fen Bilimleri Enstitüsü?nün Mimarlık Anabilim Dalında yer alan Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi ve Restorasyon yükseklisans programlarına zorunlu olarak konulan MAT 501 Applied Mathematics ve MAT 502 Numerical and Approximate Methods derslerinin seçmeli olarak değiştirilmesine ilişkin Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Çetin Türkçü?nün tekrir-i müzakere teklifinin kabulüne ve konunun Enstitü Kurulunda yeniden incelenip çözüme kavuşturularak senato gündemine getirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Mühendislik Fakültesi?nde 2003-2004 öğretim yılından itibaren;
a) Maden Mühendisliği Bölümü öğretim planının seçmeli dersler listesine ?MDN 411 Cevher Zenginleştirme ve Çevre 2+0? dersinin eklenmesine,
b) Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim planının seçmeli dersler listesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2003-2004 yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Hukuk Fakültesi öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2003-2004 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemiz bünyesinde ?Teknik ve Mesleki Eğitim Fakültesi? kurulmasına ilişkin teklifin kabulüne ve 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu?nun, 2002-2003 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilmesi nedeniyle;
a) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü?nün Dönem 2 aktif eğitim planının ekteki şekilde onaylanmasına,
b) Güverte Bölümü Dönem 1?de değişiklik yapılmasına, Dönem 2 aktif öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Mühendislik Fakültesi?nin Maden Mühendisliği Bölümü?nde 2003-2004 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilmesine oybirliği ile karar verildi.