29.06.2004/708

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 29.06.2004
Toplantı Sayısı : 708

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalında açık bulunan Profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Kayhan Erciyeş hakkındaki raporlar.
 3. Buca Eğitim Fakültesi?ne DAAD Burslusu Alman uyruklu Claudia Adam?ın görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2004 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca atanması.
 4. Tıp Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Ö.Erbil Doğan?ın 01.09.2004 ? 28.02.2005 tarihleri arasında 6 (altı) ay süre ile (yol hariç) Hollanda Amsterdam Vrije Üniversitesi Üreme Tıbbi Merkezinde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 5. Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Derya Eren Akyol, Arş.Gör. Gonca Tunçel ve Arş.Gör. Seren Özmehmet?in Rodos/Yunanistan?da düzenlenecek olan ?20th European Conference on Operational Research (EURO XX)? adlı konferansta bildiri sunmak üzere 02-12 Temmuz 2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait Bilimsel Araştırma payından karşılanmak üzere kişi başına 298.000.000.-TL katkı (avans olarak) verilerek 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 6. Mühendislik Fakültesi?nden 03.02.1997 tarihinde Universtiy of Colorado at Boulder?de yükseklisans eğitimine başlayan ve eğitimi tamamlayarak 05.07.1999 tarihinde Fakültesindeki görevlerine başlayıp Rensselaer Polytechnic Institute?de doktora eğitimini yapmak üzere akseptans temin ederek 10.05.2000 tarihinde doktora eğitimine başlayan Arş.Gör. Aytekin Vargün?ün doktora tez konusu ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak üzere Amerika Birleşik Devletlerindeki görev süresinin 10.05.2004 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile (yol hariç) yurtiçi ve yurtdışı maaşsız dönüş yolluğu (uçak ile) Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 7. Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Selçuk Kılınç?ın College Station/Amerika Birleşik Devletleri?nde Texas A&M Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü?nde bilimsel araştırma çalışmasında bulunmak üzere 16 Ağustos 17 Aralık 2004 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Selçuk Kılınç?ın Hroshima/Japonya?da düzenlenecek olan ?2004 IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems? sempozyumda bildiri sunmak üzere 24-30 Temmuz 2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait Bilimsel Araştırma payından giderlerini karşılamak üzere kişi başına 298.000.000.-TL katkı (avans) verilerek 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanlığı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim elemanlarından Okt. Neval Özbek?in ?Boğaziçi Uluslararası Yüzme-Kürek-Yelken Yarışmaları?nda yüzme maraton yarışmasında Üniversitemizi temsil etmek üzere 18.07.2004 tarihinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların 97-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 tertibinden karşılanarak İstanbul?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gülay Budak?ın 18.06.2004 tarihinde Eğitim Semineri vermek üzere Elginkan Vakfı?nda (Manisa) Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 11. İzmir Meslek Yüksekokulu?nun Döner Sermaye Giderleri Bütçesi 320- Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri Harcama Kalemindeki ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle; 360-Mak.Teç.Dem.Taşıt Bakım ve Onarımı Harcama kaleminden 2.000.000.000.-TL tutarın 320 Harcama Kalemine aktarılması.
 12. 2004 yılı yaz aylarında yapılacak yaz öğretiminde ders alacak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti ile yaz öğretiminde ders verecek öğretim elemanlarına ödenecek ders ve sınav ücretlerinin tespiti.
 13. Akademik kadro aktarması.
 14. Akademik kadro aktarması.
 15. Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Öztekin Oto?nun kısmi statüdeki görev süresinin 01.09.2004 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 16. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sürekli Eğitim Merkezinde görev yapan, Alev Turanlı?nın 17.08.2004 tarihinden itibaren 17.08.2005 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.

Toplantıda Bulunanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. Ferda AYSAN

Prof. Cengiz ÇEKİL

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

Prof.Dr. Öcal USTA

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Yönetim Kurulu 29.06.2004 Salı günü saat 16.00?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 15. ve 16. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Kayhan Erciyeş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Kayhan Erciyeş hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporlardan dördünün olumlu, birinin olumsuz olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler. Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Kayhan Erciyeş?in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Buca Eğitim Fakültesi?ne DAAD Burslusu Alman uyruklu Claudia Adam?ın görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2004 tarihine kadar brüt 1.035.550.000.-TL (kişi asıl ücretini DAAD?den alacağı için en düşük okutman ücreti) ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Ö.Erbil Doğan?ın 01.09.2004 ? 28.02.2005 tarihleri arasında 6 (altı) ay süre ile (yol hariç) Hollanda Amsterdam Vrije Üniversitesi Üreme Tıbbi Merkezinde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Derya Eren Akyol, Arş.Gör. Gonca Tunçel ve Arş.Gör. Seren Özmehmet?in Rodos/Yunanistan?da düzenlenecek olan ?20th European Conference on Operational Research (EURO XX)? adlı konferansta bildiri sunmak üzere 02-12 Temmuz 2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait Bilimsel Araştırma payından karşılanmak üzere kişi başına 298.000.000.-TL katkı (avans olarak) verilerek 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Mühendislik Fakültesi?nden 03.02.1997 tarihinde Universtiy of Colorado at Boulder?de yükseklisans eğitimine başlayan ve eğitimi tamamlayarak 05.07.1999 tarihinde Fakültesindeki görevlerine başlayıp Rensselaer Polytechnic Institute?de doktora eğitimini yapmak üzere akseptans temin ederek 10.05.2000 tarihinde doktora eğitimine başlayan Arş.Gör. Aytekin Vargün?ün doktora tez konusu ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak üzere Amerika Birleşik Devletlerindeki görev süresinin 10.05.2004 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile (yol hariç) yurtiçi ve yurtdışı maaşsız dönüş yolluğu (uçak ile) Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Selçuk Kılınç?ın College Station/Amerika Birleşik Devletleri?nde Texas A&M Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü?nde bilimsel araştırma çalışmasında bulunmak üzere 16 Ağustos – 17 Aralık 2004 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Selçuk Kılınç?ın Hroshima/Japonya?da düzenlenecek olan ?2004 IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems? sempozyumda bildiri sunmak üzere 24-30 Temmuz 2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait Bilimsel Araştırma payından giderlerini karşılamak üzere kişi başına 298.000.000.-TL katkı (avans) verilerek 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanlığı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim elemanlarından Okt. Neval Özbek?in ?Boğaziçi Uluslararası Yüzme-Kürek-Yelken Yarışmaları?nda yüzme maraton yarışmasında Üniversitemizi temsil etmek üzere 18.07.2004 tarihinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların 97-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 tertibinden karşılanarak İstanbul?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Prof.Dr. Gülay Budak?ın 18.06.2004 tarihinde Eğitim Semineri vermek üzere Elginkan Vakfı?nda (Manisa) Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve hizmet karşılığı ilgili Vakıf tarafından 18.06.2004 tarihini takip eden hafta içinde KDV dahil 61.180.000.-TL?nin Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı?nın 60769 no?lu alt hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- İzmir Meslek Yüksekokulu?nun Döner Sermaye Giderleri Bütçesi 320- Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri Harcama Kalemindeki ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle; 360-Mak.Teç.Dem.Taşıt Bakım ve Onarımı Harcama kaleminden 2.000.000.000.-TL tutarın 320 Harcama Kalemine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- a) Üniversitemiz Senatosunun 08.06.2004 tarih ve 300/2 sayılı kararı ile Akademik Takvimi belirlenen kurumlarımızda yaz öğretimi yapılmasının uygunluğuna ve öğretimin Üniversitemiz Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmesine,
b) Yaz öğretimine kayıtlanacak öğrencilerden Maliye Bakanlığı?nın 2004 Mali Yılı 11 sıra no?lu Bütçe Uygulama Talimatı Esaslarına göre öğrencilerin kayıtlandıkları derslerin toplam saati kadar olmak üzere,

-Mühendislik Fakültesi?nde;

-İngilizce eğitim yapılan bölüm öğrencilerinden ders saati başına : 2.320.000.-TL

-Türkçe eğitim yapılan bölüm öğrencilerinden ders saati başına : 1.160.000.-TL

-Fen-Edebiyat Fakültesi?nde;

-İngilizce eğitim yapılan bölüm öğrencilerinden ders saati başına : 1.700.000.-TL

-Türkçe eğitim yapılan bölüm öğrencilerinden ders saati başına : 850.000.-TL

-İşletme Fakültesi öğrencilerinden ders saati başına (Yabancı Dilde Öğretim) 1.840.000.-TL

-Buca Eğitim Fakültesi öğrencilerinden ders saati başına : 850.000.-TL

-İzmir Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden ders saati başına : 580.000.-TL

alınmasına,

c) Yabancı Diller Yüksekokulu?nda hazırlık öğrenimi gören öğrencilerden yaz öğretimine katılacak;

-Mühendislik Fakültesi?nin;

-İngilizce eğitim yapılan bölümlerine kayıtlı öğrencilerden toplam : 649.600.000.-TL

-Türkçe eğitim yapılan bölümlerine kayıtlı öğrencilerden toplam : 324.800.000.-TL

-İşletme Fakültesi öğrencilerinden toplam : 515.200.000.-TL

-Fen-Edebiyat Fakültesi?nin;

-İngilizce eğitim yapılan bölümlerine kayıtlı öğrencilerden toplam : 476.000.000.-TL

-Türkçe eğitim yapılan bölümlerine kayıtlı öğrencilerden toplam : 238.000.000.-TL

-Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu öğrencilerinden toplam : 324.800.000.-TL

-Tıp Fakültesi öğrencilerinden toplam : 502.600.000.-TL

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden toplam : 257.600.000-TL

-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden toplam : 324.800.000.-TL

-Buca Eğitim Fakültesi öğrencilerinden toplam : 238.000.000.-TL

-Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinden toplam : 162.400.000.-TL

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencilerinden toplam : 162.400.000.-TL

-Fen Bilimleri Enstitüsü?nün;

-İngilizce eğitim yapılan programlarına kayıtlı öğrencilerinden toplam : 434.000.000.-TL

-Türkçe eğitim yapılan programlarına kayıtlı öğrencilerinden toplam : 217.000.000.-TL

-Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencilerinden toplam : 217.000.000.-TL

-Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğrencilerinden toplam : 217.000.000.-TL

-Güzel Sanatlar Enstitüsü öğrencilerinden toplam : 217.000.000.-TL

alınmasına,

d) İkinci öğretim öğrencilerinden normal örgün öğretime kayıtlı olan öğrencilerden alınacak yukarıda belirtilen ücretlerin iki katı kadar (İzmir Meslek Yüksekokulu İkinci Öğretim Programlarına kayıtlı öğrencilerden 1.000.000.-TL) ücret alınmasına,

e) Normal örgün öğretime kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerden, normal örgün öğretime kayıtlı olan öğrencilerden alınacak yukarıda belirtilen ücretlerin üç katı; ikinci öğretime kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerden de altı katı (yabancı dilde eğitim yapan bölümlerde kayıtlı öğrencilerden on iki katı) ücret alınmasına,

f) Açılmaması durumunda öğrencilerin yıl kaybedeceği, ön koşullu ders olması durumunda, üst yarıyılın dersini alamayacağı gibi zorunlu durumlarla Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararları?nda belirtilmesi koşuluyla 20 (yirmi) öğrenciden az sayıda sınıf/ders açılabileceğine,

g) Yaz okulu öğretiminde görevlendirilen ve fiilen ders veren öğretim elemanlarına 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11.maddesi ve Maliye Bakanlığı?nın 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Yaz Okulu) hükümleri dikkate alınarak özel ödeneğin %70?ini aşmayan kısmının el verdiği ölçüde ders saati ücretinin 5 (beş) katına ve sınav ücretinin 3 (üç) katına kadar ödeme yapılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarılması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarılması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Öztekin Oto?nun kısmi statüdeki görev süresinin 01.09.2004 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sürekli Eğitim Merkezinde görev yapan, Alev Turanlı?nın 17.08.2004 tarihinden itibaren 17.08.2005 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.