29.03.2011/384

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 29.03.2011
Toplantı Sayısı : 384    

GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Denizcilik Fakültesi bünyesinde “Lojistik Yönetimi” adı altında yeni bir bölüm kurulması ve kurulacak bu bölüme bağlı “Tedarik Zinciri Yönetimi” ve “Lojistik ve Ulaştırma Yönetimi” Anabilim Dallarının açılması.
 3. Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü bünyesinde yer alan Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalına bağlı olarak “Tuba Sanat Dalı” açılması.
 4. Hemşirelik Yüksekokulu için 2011-2012 öğretim yılında talep edilen öğrenci kontenjanında %20 artış yapılarak 150 öğrenci alınması ve 2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na girecek bilgilere ilave yapılması.

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. Melda SUR
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Osman KARADENİZ
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Öztekin OTO
  Prof.      Halil YOLERİ
   
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
   
  Prof.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
   
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
   
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
   
  Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Prof.Dr.h.c. İbrahim ATALAY
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Yrd.Doç.Dr. Tuğcan GÜLER
   
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
   
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
   
  Prof.Dr. Utku UTKULU
   
  Prof. Aykut YAFE
   
  Prof.Dr. Mehtap MALKOÇ
   
  Prof.Dr.Zühal BAHAR
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. A.Orhan MAĞDEN
   
  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Doç.Dr. Celalettin ŞİMŞEK
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   
 
Üniversite Senatosu 29.03.2011 Salı günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında yedi üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Rifat Sami Aksoy, Prof.Dr. Ayşe Okur ve Prof.Dr. Kemal Kocabaş  rahatsız, Prof.Dr. Murat Tuncay, Prof.Dr. Melda Sur, Prof.Dr. Osman Karadeniz ve Prof.Dr. Öztekin Oto görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Doç.Dr. Kemal Arı görevli, Prof. Abdullah Mümtaz Sağlam ve Prof.Dr. Burhan Erdoğan izinli oldukları için Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu, Yrd.Doç.Dr. Tuğcan Güler ve Doç.Dr. Celalettin Şimşek toplantıya katıldılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Denizcilik Fakültesi bünyesinde “Lojistik Yönetimi” adı altında yeni bir bölüm kurulmasına ve kurulacak bu bölüme bağlı “Tedarik Zinciri Yönetimi” ve “Lojistik ve Ulaştırma Yönetimi” Anabilim Dallarının açılmasına ve 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü bünyesinde yer alan Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalına bağlı olarak “Tuba Sanat Dalı” açılmasına 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Hemşirelik Yüksekokulu için 2011-2012 öğretim yılında talep edilen öğrenci kontenjanında %20 artış yapılarak 150 öğrenci alınmasına ve 2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na girecek bilgilere “Bk. 87. Bu programa kayıt için Üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir” ifadesinin eklenmesine oybirliği ile karar verildi.