28.12.2015/167

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
 
Toplantı Tarihi: 28.12.2015
Toplantı Sayısı: 167
 
 
GÜNDEM:
 
1- Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin, 2015 yılı Aralık ayına ait hizmet geliri bedelinden ilgili aya ait ilaç ve tıbbi malzeme geliri düşüldükten sonra kalan 12.041.363,70 TL’den %35 araç-gereç ,%5 bilimsel araştırma projesi ,%1 hazine payı kesildikten sonra yasal olarak maksimum dağıtılabilir %59 olup, 2015 Aralık ayı için %56’ sı brüt 6.760.937,35 TL’nin Döner Sermaye Ek Ödemesi olarak dağıtılması.
 
 
Toplantıya Katılanlar                                                  
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN                                                                 
Prof.Dr.Tülay CANDA                           
Prof.Dr.Can KARCA  
Prof.Dr.Murat DUMAN
Emil Galip GÜRSOY  
                                                  
                                                         
            Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 28.12.2015 Pazartesi günü saat 10.00 da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
           
 
KARAR 1: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin, 2015 yılı Aralık ayına ait hizmet geliri bedelinden ilgili aya ait ilaç ve tıbbi malzeme geliri düşüldükten sonra kalan 12.041.363,70 TL’den %35 araç-gereç ,%5 bilimsel araştırma projesi ,%1 hazine payı kesildikten sonra yasal olarak maksimum dağıtılabilir %59 olup, 2015 Aralık ayı için %56’ sı brüt 6.760.937,35 TL’ oy birliği ile karar verilmiştir.