28.12.2011/24

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 28.12.2011
Toplantı Sayısı : 24
 
GÜNDEM                                         :
 
1.        Özel Kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenlere Klinik araştırma ücretlerindeki Honararium bedellerinin dağıtım oranlarının belirlenmesi hakkında karar alınması.
2.        Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özlen PEKER’ ın sorumlu olduğu Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti. firması tarafından desteklenen DIREG_L_04408 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 7.500,00 TL (Toplam Hedeflenen 30 hastanın Honararium bedeli 7.500,00 TL) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
3.        Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN ‘ın GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic.A.Ş. tarafından 14.11.2011-15.11.2011 tarihleri arasında İtalya’ da düzenlenecek olan “La Sapienza Üniversitesi ITP Materclass” başlıklı eltrombopag eğitim toplantısına konuşmacı olarak görevlendirilmesine ilişkin Yürütme Kurulunu’nun 11.11.2011 tarihli 18/3 toplantı sayılı kararında belirlenen 5.000,00 TL (KDV Dahil) tutarın 5.000,00 TL (KDV Hariç) olarak düzeltilmesi hususu.
4.        Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN’ ın, GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş. tarafından 25.06.2011 tarihinde İstanbul’ da düzenlenmiş olan “ITP Tedavisi Lansman” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilişkin Yürütme Kurulunu’nun 27.06.2011 tarihli 9/2 toplantı sayılı kararında belirlenen 4.000,00 TL (KDV Dahil) tutarın 4.000,00 TL (KDV Hariç) olarak düzeltilmesi hususu.
5.        Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN’ ın, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından 29.12.2011 tarihinde İstanbul’ da düzenlenecek olan “TORS Çalışma Araştırmacı Toplantısı’ nda MDS’de Destek Tedavisi ve Şalasyon-Post ASH Güncelleme” konulu video konferansa konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
Toplantıya Katılanlar:                                                                                        Toplantıya Katılmayanlar:                  
Prof. Dr.İ. Hakkı BAHAR                                                                                         Prof. Dr.Mehmet Ali ÖZCAN                                 
Prof. Dr.Tülay CANDA
Prof. Dr. Yücel ARISOY
Metin UÇAR                                                         
               
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 28.12.2011 Çarşamba günü saat 10.00’ da Prof. Dr İ.Hakkı BAHAR Başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN rahatsızlığından dolayı katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 1. gündem maddesi “Özel Kanunlarına göre meslek ve sanatlarını icra edenler” şeklinde değiştirilmesi ne oy birliği ile karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.                                                                                                 
 
Gündem yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine karar verildi.
 
KARAR 1:Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin, 4.maddesinin 8.bendinde “Özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenlere, mesai için ve dışı faaliyetlerinden dolayı ek ödeme yapılmaz.” Hükmü bulunmaktadır. Özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenlere Klinik araştırma ücretlerindeki Honararium bedelleri hakkında söz konusu Yönetmelik hükümlerinin dikkate alınması gerektiğine oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 2: Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özlen PEKER’ ın sorumlu olduğu Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti. firması tarafından desteklenen DIREG_L_04408 protokol numaralı “Postmenopozal Ostreorporozda Farklı Sıklıkta Bisfosfonat Doz Rejimi Uygulanan Hastalarda Eğitimin Tedavi Devamlılığı, Hasta Uyumu ve Tolerabilite Üzerine Etkisinin Değerlendirildiği Gözlemsel Çalışma” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 7.500,00 TL (Toplam Hedeflenen 30 hastanın Honararium bedeli 7.500,00 TL) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi. 
 
KARAR 3: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN ‘ın GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic.A.Ş. tarafından 14.11.2011-15.11.2011 tarihleri arasında İtalya’ da düzenlenecek olan “La Sapienza Üniversitesi ITP Materclass” başlıklı eltrombopag eğitim toplantısına konuşmacı olarak görevlendirilmesine ilişkin Yürütme Kurulunu’nun 11.11.2011 tarihli 18/3 toplantı sayılı kararında belirlenen 5.000,00 TL (KDV Dahil) tutarın 5.000,00 TL (KDV Hariç) olarak düzeltilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 4:Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN’ ın, GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş. tarafından 25.06.2011 tarihinde İstanbul’ da düzenlenmiş olan “ITP Tedavisi Lansman” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilişkin Yürütme Kurulunu’ nun 27.06.2011 tarihli 9/2 toplantı sayılı kararında belirlenen 4.000,00 TL (KDV Dahil) tutarın 4.000,00 TL (KDV Hariç) olarak düzeltilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 5: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN’ ın, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından 29.12.2011 tarihinde İstanbul’ da düzenlenecek olan “TORS Çalışma Araştırmacı Toplantısı’ nda MDS’de Destek Tedavisi ve Şalasyon-Post ASH Güncelleme” konulu video konferansa konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.