28.12.2010/993

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 28.12.2010
Toplantı Sayısı : 993  

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sezer Uysal hakkındaki raporlar.
 3. Mühendislik Fakültesi Yöneylem Araştırması Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Adil Baykasoğlu hakkındaki raporlar.
 4. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç. Nesrin Önlü hakkındaki raporlar.
 5. Mühendislik Fakültesi Maden İşletmesi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Çağatay Pamukçu hakkındaki raporlar.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Lalecan İşcanlı’nın, 31.01.2011 tarihinden itibaren 31.01.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan İbrahim Yüksel’in, 09.02.2011 tarihinden itibaren 09.02.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Kezban Özçelik Kaynak’ın, 11.02.2011 tarihinden itibaren 11.02.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Çağlar Aytaç’ın, 24.03.2011 tarihinden itibaren 24.03.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Emine Lale Kulaksız’ın, 15.04.2011 tarihinden itibaren 15.04.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığınca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Araş.Gör. Hale Turhan’ın 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca atanması.
 12. Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serkan Ekiz’in, İsveç Umea Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Hukuk Bölümü’nde bilimsel araştırma yapmak üzere 06.06.2011-31.08.2011 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 15.12.2010 tarihinde İzmir’de düzenlenmiş olan “Sigara Bırakma Tedavisi” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.300 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 14. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 17.12.2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiş olan “Sigara Bağımlılığı ve Tedavisi” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.300 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 15. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet Ali Özcan’ın, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri Tic.A.Ş tarafından 25.12.2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiş olan “MDS Danışma Kurulu” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.500 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 16. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. İlkay Şimşek’in, AstraZeneca İlaç San. ve Tic.A.Ş tarafından 04.12.2010 tarihinde Muğla’da düzenlenmiş olan “Aile Hekimliği” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 17. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömer Selahattin Topalak’ın, AstraZeneca İlaç San. ve Tic.A.Ş tarafından 20.12.2010 tarihinde Aydın’da düzenlenmiş olan “Aile Hekimliği” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 18. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Göktuğ Cenk Akkaya’nın, Sanem Plastik M.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd. Şirketinde 2011 yılında Haziran ayına kadar ayda 1 gün akademik danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek hizmet karşılığında ilgili firma tarafından 450 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 19. Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında elde edilen gelirin katkı payı dağıtımının yapılması.
 20. Hemşirelik Yüksekokulu’ndan Prof.Dr. Zühal Bahar, Doç.Dr. Ayşe Beşer ile Yrd.Doç.Dr. Ayfer Elçigil’in, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2011 Mali Yılında “Evde Hastasına Bakım Verenlerin Eğitimi” konulu düzenlenecek kurslarda mesai saatleri dışında görevlendirilmeleri, kurs ücretlerinin 200 TL olarak belirlenmesi ve kurslardan elde edilen gelirin katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 21. Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) ile S.S. Dokuz Eylül Eğitim-Öğretim Bilim Araştırma Proje ve İşletme Kooperatifi arasında imzalanan protokol ile düzenlenecek “Etkili Konuşma Kursu – Konuşma Atölyesi”nde hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri dışında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesi ve hizmet karşılığında Kooperatif tarafından 1.280 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 22. Döner Sermaye İşletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri (Hastane) biriminin 2011 Mali Yılı içinde 01.01.2011-31.01.2011 tarihleri arasında katkı payı dağıtım ilkelerinde uygulanacak esaslar.
 23. Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Araş.Gör. Kerem Güman’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olduğunun anlaşılması nedeniyle, 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kadrosunun tahsisi.
 24. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Caner Çavdar’ın, 25.01.2011 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca kısmi statüden daimi statüye geçme isteği.
 25. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Araş.Gör. Özgen Özbey’in, ABD University at Buffalo the State University of New York’daki görev süresinin 09.01.2011 tarihinden itibaren 6 ay süre ile (dönüş yolluklu) yurtiçi-yurtdışı maaşsız olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca uzatılması.
 26. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 28.12.2010 tarih ve 404 sayılı kararı.
  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Gülmira KURUOĞLU
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof. Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Gamze ÇAPA KAYA
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 28.12.2010 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Rifat Sami Aksoy rahatsız Prof.Dr. Sedef Gidener görevli olduğu için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Bayram Bayraktar rahatsız Prof.Dr. Ceyhan Aldemir ve Prof.Dr. Tülay Canda izinli olduğu için Dekan Vekilleri Prof.Dr. Gülmira Kuruoğlu, Prof.Dr. Yasemin Arbak ve Prof.Dr. Gamze Çapa Kaya toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 3., 4., 5., 23., 24., 25. ve 26. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sezer Uysal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Sezer Uysal hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Sezer Uysal’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Mühendislik Fakültesi Yöneylem Araştırması Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Adil Baykasoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Adil Baykasoğlu hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Adil Baykasoğlu’nun profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Nesrin Önlü ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Nesrin Önlü hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Nesrin Önlü’nün profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Mühendislik Fakültesi Maden İşletmesi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Çağatay Pamukçu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Çağatay Pamukçu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Lalecan İşcanlı’nın, 31.01.2011 tarihinden itibaren 31.01.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan İbrahim Yüksel’in, 09.02.2011 tarihinden itibaren 09.02.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Kezban Özçelik Kaynak’ın, 11.02.2011 tarihinden itibaren 11.02.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Çağlar Aytaç’ın, 24.03.2011 tarihinden itibaren 24.03.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Emine Lale Kulaksız’ın, 15.04.2011 tarihinden itibaren 15.04.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığınca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Araş.Gör. Hale Turhan’ın 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serkan Ekiz’in, İsveç Umea Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Hukuk Bölümü’nde bilimsel araştırma yapmak üzere 06.06.2011-31.08.2011 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 15.12.2010 tarihinde İzmir’de düzenlenmiş olan “Sigara Bırakma Tedavisi” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.300 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 17.12.2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiş olan “Sigara Bağımlılığı ve Tedavisi” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.300 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet Ali Özcan’ın, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri Tic.A.Ş tarafından 25.12.2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiş olan “MDS Danışma Kurulu” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.500 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. İlkay Şimşek’in, AstraZeneca İlaç San. ve Tic.A.Ş tarafından 04.12.2010 tarihinde Muğla’da düzenlenmiş olan “Aile Hekimliği” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömer Selahattin Topalak’ın, AstraZeneca İlaç San. ve Tic.A.Ş tarafından 20.12.2010 tarihinde Aydın’da düzenlenmiş olan “Aile Hekimliği” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Göktuğ Cenk Akkaya’nın, Sanem Plastik M.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd. Şirketinde 2011 yılında Haziran ayına kadar ayda 1 gün akademik danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek hizmet karşılığında ilgili firma tarafından 450 TL (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR 4000 0100 0711 0679 9886 5008 IBAN no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında verilen danışmanlık hizmetlerinden elde etmiş olduğu 16.500 TL’lik gelirin katkı payı dağıtımının Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 09.12.2010 tarih ve 22/2-3-6 ve 7. nolu kararlarında belirtildiği şekilde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Hemşirelik Yüksekokulu’ndan Prof.Dr. Zühal Bahar, Doç.Dr. Ayşe Beşer ile Yrd.Doç.Dr. Ayfer Elçigil’in, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2011 Mali Yılında “Evde Hastasına Bakım Verenlerin Eğitimi” konulu düzenlenecek kurslarda mesai saatleri dışında görevlendirilmelerine, kurs ücretlerinin 200 TL olarak belirlenmesine ve kurslardan elde edilen gelirin katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) ile S.S. Dokuz Eylül Eğitim-Öğretim Bilim Araştırma Proje ve İşletme Kooperatifi arasında imzalanan protokol ile düzenlenecek “Etkili Konuşma Kursu – Konuşma Atölyesi”nde hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri dışında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesine ve hizmet karşılığında Kooperatif tarafından 1.280 TL tutarın Ziraat Bankası Dokuz Eylül Tıp Fakültesi bürosu nezdinde bulunan TR34 0001 0015 0606 7999 0150 01 IBAN no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Döner Sermaye İşletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri (Hastane) biriminin katkı payı dağıtım ilkelerinde uygulanacak esasların ekteki şekilde kabulüne ve 01.01.2011-31.01.2011 tarihleri arasında uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olan Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Araş.Gör. Kerem Güman’ın, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kadrosunun Üniversitemize geçici olarak tahsisinin uygun görülmesi nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Caner Çavdar’ın, 25.01.2011 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca kısmi statüden daimi statüye geçme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Araş.Gör. Özgen Özbey’in, ABD University at Buffalo the State University of New York’daki görev süresinin 09.01.2011 tarihinden itibaren 6 ay süre ile (dönüş yolluklu) yurtiçi-yurtdışı maaşsız olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- A- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nünBatı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED)’nin 1.sayısının 200 adet basımına,
a) Esere verilecek yayın numarasının 09.8888.5400.000/BY.010.003.546 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 200 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B-Hukuk Fakültesi Hakemli Dergisi’nin Cilt 11, Sayı: 1, 2009 yılına ait sayısının 600 adet (ayrıca dergide makalesi yayınlananlara 25 adet ayrı basım) basımının gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının 09.1300.0000.000/BY.010.047.547 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 600 adet (ayrıca dergide makalesi yayınlananlara 25 adet ayrı basım) gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.