28.11.2017/1328

Yayınlanma Tarihi: 12-02-2018

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 28.11.2017
Toplantı Sayısı : 1328
 
GÜNDEM    :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hasan Taner Kerimoğlu hakkındaki raporlar.
 3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Alev Gözcü hakkındaki raporlar.
 4. Torbalı Meslek Yüksekokulu Geoteknik Programında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hakan Elçi hakkındaki raporlar.
 5. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Kanada uyruklu Kymm Ingemar Hlady’nin 16.02.2018 tarihinden itibaren 15.02.2019 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 6. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Zeynep Balaban’ın, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Dil Bilim doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 7. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden Arş.Gör. Fatma Çiftçi’nin, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik ve Cam Tasarımı Sanatta Yeterlilik Programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 8. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Asila Ertekin’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 9. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Yiğit Gülmez’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Doktora Programında eğitimine devam etmesi.
 10. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Müge Kırmızı’nın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora Programında eğitimine devam etmesi.
 11. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Asiye Tuba Özdoğar’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora Programında eğitimine devam etmesi.
 12. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Nergis Özispa’nın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Deniz İşletmeleri Yönetimi Doktora Programında eğitimine devam etmesi.
 13. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yükeskokulu’ndan Arş.Gör. Güliz Akçasoy Bircan’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Çeviri Bilim Doktora Programında doktora eğitimine devam etmesi.
 14. Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Serkan Meraklı’nın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası’nın Balıkesir Şubesinde düzenleyeceği “Bilirkişilik Temel Eğitimi”nde eğitmen olarak, 07-09 Aralık 2017 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Mimarlık Fakültesi’nden Doç.Dr. Hayat Zengin Çelik’in Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesinin 26.11.2017 tarihinde düzenleyeceği “Bilirkişilik Temel Eğitimi”ni vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. Tıp Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 49.387,14 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 12.000 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 18. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEDAM)’nde görev yapmakta olan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 221.406,48 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 19. Edebiyat Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Erkan Avcı’nın, Rusya Federasyonu Moskova/Yekateringburg Yeltsin Ural Federal Devlet Üniversitesi’nde okutman olarak ders vermek üzere, 27.11.2017-30.09.2018 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak, 05.06.2003 tarih ve 2003/5753 sayılı “Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Üniversitemiz Tınaztepe Kampüsünde eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Diyanet Gençlik Merkezi yapılması için asgari 4000 m2’lik uygun bir alanın İzmir Valiliği İl Müftülüğü’ne tahsis edilmesi konusu.
 21. Üniversite Yayın Komisyonu’nun, 28.11.2017 tarih ve 611 sayılı kararı.
 22. Üniversitemiz Genel Sekreterliğine Vekalet etmek üzere tedviren görevlendirilen İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Recep Yiğit’in 2547 Sayılı Kanunun 52/a maddesi uyarınca Üniversitemiz Genel Sekreter kadrosuna atanması konusu.
 23. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 24. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 25. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 26. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 27. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 28. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 29. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 30. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan : Prof.Dr. Erdal ÇELİK – Rektör V. Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL – Rektör Yrd.  
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK – Rektör Yrd.  
Üyeler :  
Prof.Dr. Ercan AKPINAR  
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ  
Prof.Dr. Mustafa DAŞ  
Prof.Dr. Şennur SOMALI  
Prof. A. Mümtaz SAĞLAM  
Yrd.Doç.Dr. Özlem BİLİK  
Prof.Dr. Mustafa ALP  
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN  
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN  
Prof.Dr. Yasemin ARBAK  
Prof.Dr. Atilla ORBAY  
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL  
Prof.Dr. Metin KOZAK  
Prof.Dr. Osman YILMAZ  
Prof.Dr. Oğuz KILINÇ  
Prof.Dr. Asuman ALTAY  
Prof.Dr. Mete EDİZER  
Raportör Yrd.Doç.Dr. Recep YİĞİT  

Üniversite Yönetim Kurulu 28.11.2017 Salı günü saat 15.00’de Buca Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda Rektör Prof.Dr. Erdal Çelik başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.

Prof.Dr. Şeyda Seren İntepeler ve Prof.Dr. Oğuz Dicle mazeretli/görevli olduğundan toplantıya Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr.  Özlem Bilik ile Prof.Dr. Oğuz Kılınç katıldı.

Prof.Dr. İlknur Cöcen raporlu olduğundan toplantıya katılamadı.

Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. ve 30. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hasan Taner Kerimoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hasan Taner Kerimoğlu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.

Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
Not : Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Alev Gözcü ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Alev Gözcü hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.

Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
Not : Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 4 Torbalı Meslek Yüksekokulu Geoteknik Programında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hakan Elçi ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hakan Elçi hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.

Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
Not : Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 5 Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Kanada uyruklu Kymm Ingemar Hlady’nin 16.02.2018 tarihinden itibaren 15.02.2019 tarihine kadar 6.358,83 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6 Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Zeynep Balaban’ın, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Dil Bilim doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden Arş.Gör. Fatma Çiftçi’nin, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik ve Cam Tasarımı Sanatta Yeterlilik Programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8 Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Asila Ertekin’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9 Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Yiğit Gülmez’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Doktora Programında eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10 Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Müge Kırmızı’nın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora Programında eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11 Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Asiye Tuba Özdoğar’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora Programında eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Nergis Özispa’nın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Deniz İşletmeleri Yönetimi Doktora Programında eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yükeskokulu’ndan Arş.Gör. Güliz Akçasoy Bircan’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Çeviri Bilim Doktora Programında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14 Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Serkan Meraklı’nın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası’nın Balıkesir Şubesinde düzenleyeceği “Bilirkişilik Temel Eğitimi”nde eğitmen olarak, 07-09 Aralık 2017 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15 Mimarlık Fakültesi’nden Doç.Dr. Hayat Zengin Çelik’in Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesinin 26.11.2017 tarihinde düzenleyeceği “Bilirkişilik Temel Eğitimi”ni vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16 Tıp Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 49.387,14 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 12.000 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18 Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEDAM)’nde görev yapmakta olan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 221.406,48 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19 Edebiyat Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Erkan Avcı’nın, Rusya Federasyonu Moskova/Yekateringburg Yeltsin Ural Federal Devlet Üniversitesi’nde okutman olarak ders vermek üzere, 27.11.2017-30.09.2018 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak, 05.06.2003 tarih ve 2003/5753 sayılı “Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20 Üniversitemiz Tınaztepe Kampüsünde eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Diyanet Gençlik Merkezi yapılması için asgari 4000 m2’lik uygun bir alanın İzmir Valiliği İl Müftülüğü’ne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21 Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü, Opera Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Doç.Pınar Uçman Karaçalı’nın hazırlamış olduğu “Ses Eğitimi” isimli kitabının 500 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 7777.2304.000/DK.017.027.928 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Üniversitemiz Genel Sekreterliğine vekalet etmek üzere tedviren görevlendirilen İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Recep Yiğit’in 2547 Sayılı Kanunun 52/a maddesi uyarınca Üniversitemiz Genel Sekreter kadrosuna atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.