28.11.2011/20

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 28.11.2011
Toplantı Sayısı  : 20
 
GÜNDEM                        :
 
1.     Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Barış BAKLAN ‘ın Pfizer Ltd. Şti. tarafından 19.11.2011 tarihinde İstanbul’ da düzenlenecek olan “Eğilepsi Güvenli Liman” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.300,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
2.      Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hale AKPINAR ‘ın Abbott Laboratuarları tarafından 19.11.2011tarihinde Antalya’ da düzenlenmiş olan “Inflamatuar Barsak Hastalıkları ” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili hastane tarafından ödenecek 3.800,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
3.      Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Uğur YILMAZ ‘ın Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından 27.11.2011tarihinde Antalya’ da düzenlenmiş olan “GIST Danışma Kurulu ”toplantısına danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili hastane tarafından ödenecek 4.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması..
4.      26.09.2011 tarih 15/3 toplantı/sayılı karar iptal edilerek 01 Kasım 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2011 Mali Yılı özel tetkik ve tedavi ücretlerinin ekteki şekilde uygulanması hususu.
5.      Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN ‘in Pfizer İlaçları Ltd. Şti. tarafından 26.11.2011tarihinde İzmir’ de düzenlenmiş olan “Klinik Araştırma Eğitim Programı ”konulu seminere konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili hastane tarafından ödenecek 3.975,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
6.        Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN ‘ın Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. firması tarafından 24.11.2011 tarihinde İstanbul’ da düzenmiş olan “MDS Danışma Kurulu Toplantısı” na konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
7.      Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ ‘nin sorumlu araştırmacı olduğu, 06.06.2011 tarih ve 7/9 toplantı/sayılı karar ile onaylanan LANTU_C_04589 protokol numaralı klinik çalışma Ek-II’ de yer alan Honararium bedelinin araştırma birimlerine ayni destek (sarf malzemesi, yazılım,donanım, yayın vb) olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığı’ na makbuz karşılığında yatırılması ve hasta sayısının 11’e yükseltilmesi hususu.
Toplantıya Katılanlar:                                                                          Toplantıya Katılmayanlar:                    
 Prof.Dr.İ. Hakkı BAHAR                                                                           Metin UÇAR                                          
Prof.Dr.Tülay CANDA
Prof. Dr. M.Ali ÖZCAN
Prof. Dr. Yücel ARISOY
Metin UÇAR
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 28.11.2011 Pazartesi günü saat 10.00’ da Prof. Dr İ.Hakkı BAHAR Başkanlığında, bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Metin UÇAR görevlendirmesi nedeniyle toplantıya katılamamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Gündem yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine karar verildi.
KARAR 1: Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Barış BAKLAN ‘ın Pfizer Ltd. Şti. tarafından 19.11.2011 tarihinde İstanbul’ da düzenlenecek olan “Eğilepsi Güvenli Liman” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.300,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hale AKPINAR ‘ın Abbott Laboratuarları tarafından 19.11.2011tarihinde Antalya’ da düzenlenmiş olan “Inflamatuar Barsak Hastalıkları ” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili hastane tarafından ödenecek 3.800,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 3:Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Uğur YILMAZ ‘ın Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından 27.11.2011tarihinde Antalya’ da düzenlenmiş olan “GIST Danışma Kurulu ”toplantısına danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili hastane tarafından ödenecek 4.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 4:26.09.2011 tarih 15/3 toplantı/sayılı karar iptal edilerek 01 Kasım 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2011 Mali Yılı özel tetkik ve tedavi ücretlerinin ekteki şekilde uygulanması oy birliği ile karar verildi.
KARAR 5: Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN ‘in Pfizer Ltd.Şti. firması tarafından 26.11.2011 tarihinde İzmir’ de düzenmiş olan “Klinik Araştırma Eğitim Programı” konulu seminere konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.975,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 6: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN ‘ın Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. firması tarafından 24.11.2011 tarihinde İstanbul’ da düzenmiş olan “MDS Danışma Kurulu Toplantısı” na konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 7: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ ‘nin sorumlu araştırmacı olduğu, 06.06.2011 tarih ve 7/9 toplantı/sayılı karar ile onaylanan LANTU_C_04589 protokol numaralı klinik çalışma Ek-II’ de yer alan Honararium bedelinin araştırma birimlerine ayni destek (sarf malzemesi, yazılım,donanım, yayın vb) olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığı’ na makbuz karşılığında yatırılması ve hasta sayısının 11’e yükseltilmesine oy birliği ile karar verildi.