28.11.2006/809

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 28.11.2006
Toplantı Sayısı : 809

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Hasan Altıok’un 22.12.2006 tarihinden itibaren 22.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Hülya Atalay’ın 30.12.2006 tarihinden itibaren 30.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Nihal Işık’ın 22.12.2006 tarihinden itibaren 22.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan N.Aylin Kabasakal’ın 16.12.2006 tarihinden itibaren 16.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Selda Karakaş’ın 16.12.2006 tarihinden itibaren 16.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Günay Kırkım’ın 21.12.2006 tarihinden itibaren 21.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 8. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Abdullah Murat Mete’nin 18.12.2006 tarihinden itibaren 18.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 9. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Deniz Kılınç’ın 18.12.2006 tarihinden itibaren 18.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 10. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nde görev yapan Halil İbrahim Gençbüyür’ün 16.12.2006 tarihinden itibaren 16.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 11. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nde görev yapan Fatma Yılmaz’ın 29.12.2006 tarihinden itibaren 29.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 12. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nde görev yapan Emine Dindar’ın 19.12.2006 tarihinden itibaren 19.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 13. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Aysu Eroğlu’nun 30.12.2006 tarihinden itibaren 30.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 14. 2006 yılında kullanılmak üzere Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ergonomik Analiz Yöntemleri ve İnovasyon Yönetimi alanına tahsis edilen kontenjanın aynı alanda kullanılmak üzere 2007 yılında kullanılmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca aktarılması.
 15. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. A.Tülin Berk’in kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2007 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 16. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Metin Meriç’in Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfında 23.11.2006 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Fakültesindeki görevlerini aksatmamak şartı ile haftada 1 gün 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca ücretsiz olarak görevlendirilmesi.
 17. Devlet Konservatuvarında görev yapan Sözleşmeli Sanatçı Öğretim Elemanlarının 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar görev sürelerinin 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 18. Devlet Konservatuvarında görev yapan sözleşmeli sanatçı Öğr.Gör. Aydan Galip’e 2006 yılı Aralık ayında teşvik ikramiyesi verilmemesi.
 19. Devlet Konservatuvarı’ndan Prof.Dr. Necati Gedikli ile Arş.Gör. Murat Küçükebe’nin Dünya Bankası Esas ve Usulleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen program geliştirme, ölçme ve değerlendirme, iş piyasası ve sektör analizi yapma, modül hazırlama ve eğitim materyali hazırlama konularında danışmanlık hizmeti vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri.
 20. Üniversitemizin 2005 yılı yatırım programında 2004 I 000 550 proje numarası ile yer alan “Hastane Araştırma Laboratuar Binası İnşaatı Projesi’ için Döner Sermaye İşletmesi 001 kodlu Sağlık Hizmetleri Birimi gelirlerinden yıl içerisinde belirlenecek aktarma planına göre ödenmek üzere 16.000.000,00.-YTL ödeneğin aktarılması.
 21. SUMER Müdürlüğü’nce gerçekleştirilecek olan Optima Projesi kapsamında konferans vermek ve çalışmalarda bulunmak üzere 27.11.2006-01.12.2006 tarihleri arasında Üniversitemize davet edilen Drr.Kurt Fedra’nın tüm masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanması.
 22. Üniversitemiz Öğretim Elemanı, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri hakkında açılan ceza soruşturmaları sonucunda son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere Üniversite Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurulun 2547 Sayılı Kanunun 53/(2) d-f maddesi uyarınca seçimi.
 23. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 27.11.2006 tarih ve 299 sayılı kararı.
 24. Akademik kadro aktarması.
 25. Akademik kadro aktarması.
 26. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Okutman Cem Volkan Gökdemir hakkında açılan disiplin soruşturması neticesinde tecziye edildiği “Uyarma” cezasına ilişkin itiraz dilekçesi ile soruşturma dosyasını incelemek üzere Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 38.maddesi uyarınca hazırlanan raportör raporu.
 27. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Köksal Alptekin’in rahatsızlığı nedeniyle 01.12.2006 tarihinde Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavındaki jüri üyeliği görevini yerine getiremeyeceğinden Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilme istemi.
 28. 2006 yılında kullanılmak üzere Cevher Hazırlama Anabilim Dalına tahsis edilen kontenjanla, Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Özge Solak’ın Colorado Üniversitesi’nde doktora eğitimi yapmak üzere 31.12.2006 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Amerika Birleşik Devletlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz, maaşlı, maaş transferli, dövizli, döviz kontenjanlı, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere harcamaları Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 29. Akademik kadro aktarması.
 30. Akademik kadro aktarması.
 31. Akademik kadro aktarması.

  Toplantıda Bulunanlar
  Prof.Dr. Emin ALICI
  Prof.Dr. Ömür 
  N.TİMURCANDAY ÖZMEN
  Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
  Prof.Dr. Adil ESEN
  Prof.Dr. Ferda AYSAN
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER
  Prof. Cengiz ÇEKİL
  Prof.Dr. Polat SOYER
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
  Prof.Dr. Hüseyin ELMALI
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
  Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
  Prof.Dr. İlknur CÖCEN
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL

Üniversite Yönetim Kurulu 28.11.2006 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ve 31. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Hasan Altıok’un 22.12.2006 tarihinden itibaren 22.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Hülya Atalay’ın 30.12.2006 tarihinden itibaren 30.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Nihal Işık’ın 22.12.2006 tarihinden itibaren 22.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan N.Aylin Kabasakal’ın 16.12.2006 tarihinden itibaren 16.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Selda Karakaş’ın 16.12.2006 tarihinden itibaren 16.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Günay Kırkım’ın 21.12.2006 tarihinden itibaren 21.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Abdullah Murat Mete’nin 18.12.2006 tarihinden itibaren 18.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Deniz Kılınç’ın 18.12.2006 tarihinden itibaren 18.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nde görev yapan Halil İbrahim Gençbüyür’ün 16.12.2006 tarihinden itibaren 16.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nde görev yapan Fatma Yılmaz’ın 29.12.2006 tarihinden itibaren 29.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nde görev yapan Emine Dindar’ın 19.12.2006 tarihinden itibaren 19.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Aysu Eroğlu’nun 30.12.2006 tarihinden itibaren 30.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
 2006 yılında kullanılmak üzere Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ergonomik Analiz Yöntemleri ve İnovasyon Yönetimi alanına tahsis edilen kontenjanın aynı alanda kullanılmak üzere 2007 yılında kullanılmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca aktarılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
 Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. A.Tülin Berk’in kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2007 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Metin Meriç’in Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfında 23.11.2006 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Fakültesindeki görevlerini aksatmamak şartı ile haftada 1 gün ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
 Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu’nun 09.10.2006 tarih ve 26/13 sayılı kararı doğrultusunda Devlet Konservatuvarında görev yapan Sözleşmeli Sanatçı Öğretim Elemanlarının 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar Bakanlar Kurulu’nun 2007 Mali Yılı için uygun bulacağı tavan ücretle çarpımı sonucu bulunacak olan brüt sözleşme ücretiyle çalıştırılmak üzere görev sürelerinin 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-
 Devlet Konservatuvarında görev yapan sözleşmeli sanatçı, Öğr.Gör. Aydan Galip’in teşvik ikramiyesi verilmesi hakkındaki genelge gereği uzun süreli rapor alması nedeniyle 2006 yılı Aralık ayında teşvik ikramiyesinin verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19-
 Devlet Konservatuvarı’ndan Prof.Dr. Necati Gedikli ile Arş.Gör. Murat Küçükebe’nin 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Dünya Bankası Esas ve Usulleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen program geliştirme, ölçme ve değerlendirme, iş piyasası ve sektör analizi yapma, modül hazırlama ve eğitim materyali hazırlama konularında danışmanlık hizmeti vermek üzere Konservatuvardaki görevlerini aksatmamak kaydıyla Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-
 Üniversitemizin 2005 yılı yatırım programında 2004 I 000 550 proje numarası ile yer alan “Hastane Araştırma Laboratuar Binası İnşaatı Projesi’ için Döner Sermaye İşletmesi 001 kodlu Sağlık Hizmetleri Birimi gelirlerinden yıl içerisinde belirlenecek aktarma planına göre ödenmek üzere 16.000.000,00.-YTL ödeneğin aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21-
 SUMER Müdürlüğü’nce gerçekleştirilecek olan Optima Projesi kapsamında konferans vermek ve çalışmalarda bulunmak üzere Merkez Yönetim Kurulu’nun 2006-66 sayılı kararında belirtilen program doğrultusunda, 27.11.2006-01.12.2006 tarihleri arasında Üniversitemize davet edilen Drr.Kurt Fedra’nın tüm masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22-
 Üniversite öğretim elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri hakkında açılan ceza soruşturmaları sonucunda son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere oluşturulacak 3 kişilik kurula; Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Polat Soyer, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şenay Üçdoğruk ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Öcal Usta asil üye, İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ceyhan Aldemir ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hüseyin Elmalı yedek üye olarak oybirliği ile seçildi.
KARAR 23-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömer Baybarstek’in hazırlamış olduğu “Pazarlamada Değer Yaratmak” isimli kitabı kendi olanakları ile dışarıda bastırmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24-
 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25-
 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26-
 Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Okutman Cem Volkan Gökdemir’in hakkında verilmiş olan “Uyarma” cezasının kaldırılarak Raportör raporunda belirtildiği üzere “görevde ve hizmette daha dikkatli olması gerektiği” hususunda yazı ile uyarılmasının yeterli olacağına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27-
 Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Köksal Alptekin’in rahatsızlığı nedeniyle 01.12.2006 tarihinde Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavındaki jüri üyeliği görevini yerine getiremeyeceğinden Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilme isteminin uygunluğuna ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na iletilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28-
 2006 yılında kullanılmak üzere Cevher Hazırlama Anabilim Dalına tahsis edilen kontenjanla, Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Özge Solak’ın Colorado Üniversitesi’nde doktora eğitimi yapmak üzere 31.12.2006 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Amerika Birleşik Devletlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz, maaşlı, maaş transferli, dövizli, döviz kontenjanlı, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere harcamaları Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29-
 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30-
 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31-
 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.