28.11.2000/547

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 28.11.2000 
Toplantı Sayısı :
 547

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan, Uzm.Dr. Füsun Akgün’ün 15.01.2001 tarihinden itibaren 15.01.2002 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Uzm.Hatice Yıldız ve Uzm.Halide Ok’un 22.12.2000 tarihinden, Uzm.Fatma Yılmaz’ın 29.12.2000 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 4. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan öğretim elemanlarının 25 Eylül 2000 – 25 Eylül 2001 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süre ile mesai saatleri dışında Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 5. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Gökdeniz Neşer’in Polonya Hükümetince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti emrine tahsis edilen Gdansk Teknik Üniversitesi Deniz Teknolojisi ve Gemi İnşaatı Fakültesi’ndeki araştırma bursu için yolluklu (uçak ile yol dahil gidiş-dönüş birer gün (2 gün) güzergahı-İzmir, İstanbul, Varşova, Gdansk, Varşova, İstanbul, İzmir) yevmiyeli, burslu olarak 08 Ocak – 08 Nisan 2001 tarihleri arasında masrafların Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Polonya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. 05.11.2000 tarihinde Resmi Gazetede ilan edilen Profesör kadroları için jüri tespiti.
 7. Mühendislik Fakültesi ile Aydın Valiliği arasında imzalanan “Aydın İli Dalaman İlköğretim Okulu Binasının Betonarme Taşıyıcı Sistem Elemanlarındaki Beton Basınç Dayanımının Deneysel Olarak Tespiti, Eleman Boyut ve Aplikasyonunu Kontrolü ve Taşıyıcı Sistem İle İlgili Gözlem Raporunun Düzenlenmesi” konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 8. Mühendislik Fakültesi ile TÜMPAŞ Şehircilik Planlama A.Ş. arasında imzalanan “Danışmanlık hizmetleri vermek için Prof.Dr. Rahmi Pınar’ın görevlendirilmesi ve fakülte laboratuvarlarının kullanılması durumunda protokolde belirtilen ücretin döner sermaye işletmesi hesabına yatırılması” konulu protokolün ve Headquarter Bodrum Holiday and Health Firması arasında imzalanan “106 Dönümlük Arazide Jeolojik Etüd Yapılması” konulu protokollerin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 9. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 27/d maddesi gereğince doktora yeterlik sınavına girebilmek için yabancı dil sınavına; İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi Vasıf Abasov’un, Özel Hukuk Anabilim Dalı doktora öğrencisi Salimya Ganiyeva’nın Türkçe’den alınmaları ve sınav jürilerinin tespiti.
 10. Ortak Zorunlu Dersler Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Okutmanı Şerif Ali Kutlay’ın Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin katkılarıyla yapılacak olan “Müsabaka, kamp ve seyahatte sağlık organizasyonu” kurs programına katılmak üzere 04-06 Aralık 2000 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile)yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük bütçesinin 101.02.1.001.200 no’lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile Aliağa Belediyesi ve İnş.Yük.Müh. Musa Kök arasında imzalanan danışmanlık önerisine ait protokollerin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 12. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek lisans programlarında fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretlerinin 2000 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı doğrultusunda belirlenmesi.
 13. Akademik kadro aktarması yapılması.

Toplantıda Bulunanlar

     

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

     

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

       

Prof.Dr. Hüseyin ALKAN

       

Prof.Dr. Faruk KALKAN

       

Prof.Dr. Melda SUR

       

Prof.Dr. Alp TİMUR

       

Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL

       

Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ

       

Prof.Dr. Halil KÖSE

       

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

       

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

       

Prof.Dr. Fevzi DEMİR

       

Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN

       

Raportör İsmail Hakkı KARATAŞ

       

Üniversite Yönetim Kurulu 28.11.2000 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı. Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İrem Özkarahan izinli olduğu için toplantıya katılamadı. Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez görevli olduğu için yerine Dekan Vekili Prof.Dr. Melda Sur toplantıya katıldı.

Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 10., 11., 12. ve 13. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan, Uzm.Dr. Füsun Akgün’ün 15.01.2001 tarihinden itibaren 15.01.2002 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle yeniden atanmasına ilişkin Başhekimliğin 17.11.2000 tarih ve 3262 sayılı yazısı ile ekleri incelendi. 
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan, Uzm.Dr. Füsun Akgün’ün 15.01.2001 tarihinden itibaren 15.01.2002 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Uzm.Hatice Yıldız ve Uzm.Halide Ok’un 22.12.2000 tarihinden, Uzm.Fatma Yılmaz’ın 29.12.2000 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yeniden atanmalarına ilişkin Başkanlığın, 16.11.2000 tarih ve 390 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Uzm.Hatice Yıldız ve Uzm.Halide Ok’un 22.12.2000 tarihinden, Uzm.Fatma Yılmaz’ın 29.12.2000 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 4- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan öğretim elemanlarının 25 Eylül 2000 – 25 Eylül 2001 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süre ile mesai saatleri dışında Üniversitemiz Vakfında görevlendirilmelerine ilişkin Müdürlüğün, 17.11.2000 tarih ve 3990 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan aşağıdaki listede yer alan öğretim elemanlarının 25 Eylül 2000 – 25 Eylül 2001 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süre ile mesai saatleri dışında Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

Adı-Soyadı : 
1- Prof.Dr. A.Müfit BAYRAŞA 
2- Öğr.Gör. Kenan ÖZDEMİR 
3- Arş.Gör. Aslı GEDİKLİ 
4- Arş.Gör. Aslı TUNCAY 
5- Prof. Aykut BAKIR 
6- Yrd.Doç. Çiğdem SEVGENER 
7- Ok.Çimen ESEN 
8- Öğr.Gör. Elif AKTUĞ 
9- Prof. Gülser ERYÜMLÜ 
10- Arş.Gör. Metin KİPER 
11- Yrd.Doç. Ömür DOLGUN 
12- Ok. Seçil DÜNDAR 
13- Öğr.Gör. Seçil DURU 
14- Öğr.Gör. Kadircan ÖZDEMİR 
15- Ok.Ebru GÜNERİ 
16- Öğr.Gör. Aysim DOLGUN 
17- Arif MANAFLI 
18- Ok.Mehpare KARAMENDERES 
19- Prof. Erol ŞEKERAMBER 
20- Ok. Semra AKSU
21- Okt.Faruk DÜZGÜN 
22- Öğr.Gör. Altan AKATAY 
23- Arş.Gör. Alper KAZANCIO 
24- Arş.Gör. Hande SARMAŞI 
25- Öğr.Gör. Mustafa SUYOLC 
26- Öğr.Gör. Aydan GALİP 
27- Yrd.Doç. Ayşe SAYINOĞL 
28- Yrd.Doç. Demet EYTEMİZ 
29- Öğr.Gör. Emel EDEN 
30- Doç.Nilgün ALKAN 
31- Öğr.Gör. Seçil AKDİL 
32- Doç. Sayram AKDİL 
33- Öğr.Gör. Mehmet AKTUĞ 
34- Öğr.Gör. Aziz DAĞDELEN 
35- Öğr.Gör. Çetin AYDAR 
36- Öğr.Gör. Tümer GALİP 
37- Öğr.Gör. Ümit İŞGÖRÜR 
38- Yrd.Doç.Macit KIZILAY 
39- Öğr.Gör. Gülen TEKEBAŞ 
40- Öğr.Gör. Selçuk SAYINER

KARAR 5- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Gökdeniz Neşer’in Polonya Hükümetince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti emrine tahsis edilen Gdansk Teknik Üniversitesi Deniz Teknolojisi ve Gemi İnşaatı Fakültesi’ndeki araştırma bursu için yolluklu (uçak ile yol dahil gidiş-dönüş birer gün (2 gün) güzergahı-İzmir, İstanbul, Varşova, Gdansk, Varşova, İstanbul, İzmir) yevmiyeli, burslu olarak 08 Ocak – 08 Nisan 2001 tarihleri arasında masrafların Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Polonya’da görevlendirilmesine ilişkin Müdürlüğün, 16.11.2000 tarih ve 1952 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Gökdeniz Neşer’in Polonya Hükümetince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti emrine tahsis edilen Gdansk Teknik Üniversitesi Deniz Teknolojisi ve Gemi İnşaatı Fakültesi’ndeki araştırma bursu için yolluklu (uçak ile yol dahil gidiş-dönüş birer gün (2 gün) güzergahı-İzmir, İstanbul, Varşova, Gdansk, Varşova, İstanbul, İzmir) yevmiyeli, burslu olarak 08 Ocak – 08 Nisan 2001 tarihleri arasında masrafların Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Polonya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 6- (1) Buca Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İrfan Yılmaz ve Doç.Dr. Bayram Yıldız ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayların durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. İrfan Yılmaz ve Doç.Dr. Bayram Yıldız ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Selahattin SALMAN / Gazi Üniv. Kırşehir Eğt.Fak. 
– Prof.Dr. A.Ömer KOÇAK / Van Yüzüncü Yıl Ünv. Fen-Ed.Fak. 
– Prof.Dr. İbrahim BARAN / DEÜ. Buca Eğt.Fak. 
– Prof.Dr. Veysel KARTAL /19.Mayıs Ünv.Fen-Ed. Fak. 
– Prof.Dr. Nimet ÖKTEM / Ege Ünv. Fen Fak. 
– Prof.Dr. Ali DEMİRSOY /Hacettepe Ünv. Fen-Ed.Fak.(Yedek) 
(2) Buca Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mustafa Erol ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mustafa Erol ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Rahmi YAĞBASAN / Gazi Üniv. Gazi Eğt.Fak. 
– Prof.Dr. M.Ali ÇORLU / Marmara Ünv. Atatürk Eğt. Fak. 
– Prof.Dr. Ayla GÜRDAL / Marmara Üniv. Atatürk Eğt.Fak. 
– Prof.Dr. Nevzat KAVCAR / DEÜ Buca Eğt.Fak. 
– Prof.Dr. Hikmet AKSEL / Balıkesir Ünv. Necatibey Eğt.Fak. 
– Prof.Dr. A.İhsan KOPYA / Karadeniz Teknik Ünv. Eğt. Fak.(Yedek)
(3) Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Dil Bilim Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Lütfiye Oktar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Lütfiye Oktar ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Eser TAYLAN / Boğaziçi Ünv.Fen-Ed.Fak.
– Prof.Dr. Güray KÖNİG / Hacettepe Ünv. Edebiyat Fak. 
– Prof.Dr. Ünsal ÖZÜNLÜ / Pamukkale Üniv. Fen-Ed.Fak. 
– Prof.Dr. Deniz ZEYREK / ODTÜ Eğitim Fak. 
– Prof.Dr. Ayhan SEZER / Mersin Ünv. Fen-Ed. Fak. 
– Prof.Dr. Aysu ERDEN / Hacettepe Ünv. Edebiyat Fak.(Yedek) 
(4) Fen-Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Meral Akurgal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Meral Akurgal ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Recep MERİÇ / DEÜ Ünv.Fen-Ed.Fak. 
– Prof.Dr. Orhan BİNGÖL / Ankara Ünv. Dil Tarih Coğrafya Fak. 
– Prof.Dr. Levent ZOROĞLU / Selçuk Ünv. Ed.Fak. 
– Prof.Dr.Vedat İDİL / Ankara Ünv.Dil Tarih Coğ. Fak. 
– Prof.Dr. Cengiz IŞIK / Akdeniz Ünv. Fen-Ed. Fak. 
– Prof.Dr. Serra DURUGÖNÜL / Mersin Ünv. Fen-Ed.Fak.(Yedek) 
(5) Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Eti Akyüz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı. 
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Eti Akyüz ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. İsmet AĞARYILMAZ / Yıldız Tek.Üniv. Mimarlık Fak. 
– Prof.Dr. Reha GÜNAY / Yıldız Tek.Ünv. Mimarlık Fak. 
– Prof.Dr. Haluk SEZGİN / Mimar Sinan Ünv. Mimarlık Fak. 
– Prof.Dr. Nur AKIN / İTÜ Mimarlık Fak.
– Prof.Dr. Recep MERİÇ / DEÜ Fen-Ed. Fak.
– Prof.Dr. Ayşıl YAVUZ / ODTÜ Mimarlık Fak.(Yedek) 
(6) Mühendislik Fakültesi Cevher Hazırlama Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Uğur Köktürk ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Uğur Köktürk ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Ali AKAR / DEÜ Müh. Fak. 
– Prof.Dr. Mevlüt KEMAL / DEÜ Müh.Fak. 
– Prof.Dr. Hüseyin ÖZDAĞ / Osmangazi Üniv. Müh.Fak. 
– Prof.Dr. Rıfat BOZKURT / Osmangazi Ünv. Müh.Fak. 
– Prof.Dr. Ahmet YAMIK / Dumlupınar Ünv. Müh.Fak. 
– Prof.Dr. Işık ÖZPEKER/ İstanbul Tek.Ünv. Maden Fak.(Yedek) 
(7) Mühendislik Fakültesi Maden İşletme Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hakan Onur ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hakan Onur ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Halil KÖSE / DEÜ Müh.Fak. 
– Prof.Dr. Erkin NASUF / İTÜ Maden Fak. 
– Prof.Dr. Gündüz ÖKTEN / İTÜ Maden Fak. 
– Prof.Dr. Celal KARPUZ / ODTÜ Müh.Fak. 
– Prof.Dr. Yadigar MÜFTÜOĞLU / Kara Elmas Ünv.Müh.Fak. 
– Prof.Dr.Cem ŞENSÖĞÜT / Selçuk Ünv. Müh.Fak.(Yedek) 
(8) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Halit Pınar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Halit Pınar ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Emin ALICI / DEÜ Tıp Fak.
– Prof.Dr. Bülent ALPARSLAN / Adnan Menderes Ünv.Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Sinan SEBER / Osmangazi Ünv.Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Mehmet S.BİNNET / Ankara Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Azmi HAMZAOĞLU / İstanbul Ünv. İstanbul Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Aziz K.ALTURFAN/ İstanbul Ünv.İstanbul Tıp.Fak.(Yedek) 
(9) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ahmet Adil Esen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı. Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ahmet Adil Esen ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Ateş KADIOĞLU / İstanbul Ünv.Çapa Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Şaban DORA / Çukurova Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Ali ERGEN / Hacettepe Üniv.Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Necmettin ÇIKILI / Ege Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Ali Faik YILMAZ / Ondokuz Mayıs Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Can BAYDİNÇ / İnönü Ünv. Tıp Fak.(Yedek) 
(10) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bülent Ündar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Bülent Ündar ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Filiz BÜYÜKKEÇECİ / Ege Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Burhan FERHANOĞLU / İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fak.
– Prof.Dr. Hamdi AKAN / Ankara Ünv.Tıp Fak.İbni Sina Hast. 
– Prof.Dr. Zafer GÜLBAŞ / Osmangazi Üvn. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Taner ÇAMSARI / DEÜ Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Nahide KONUK / Ankara Ünv. Tıp Fak.İbni Sina Hst (Yedek) 
(11) Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ünal Açıkel ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ünal Açıkel ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Ali TELLİ / Ege Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Alp ALAYUNT / Ege Ünv. Tıp Fak.
– Prof.Dr. Atılay TAŞDELEN / Başkent Ünv.Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Kasım DOĞAN / Cumhuriyet Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Halim SONCUL / Gazi Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Ömer IŞIK / Maltepe Ünv. Tıp Fak.(Yedek) 
(12) Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kutsal Yörükoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Kutsal Yörükoğlu ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. İlhan TUNCER / Çukurova Ünv.Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Emek ÖZEN / DEÜ Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Aydanur KARGI / DEÜ Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Nülifer TEL / Osmangazi Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Leyla MEMİŞ / Gazi Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Nural ERDOĞAN / Ankara Ünv. Tıp Fak.(Yedek) 
(13) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Barış Baklan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı. 
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Barış Baklan ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Ceyla İRKEÇ / Gazi Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Süleyman İLHAN / Selçuk Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Fethi İDİMAN / DEÜ Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Naci KARAAĞAÇ / İstanbul Ünv. Cerrah Paşa Tıp Fak.
– Prof.Dr. Mehmet ÖZMENOĞLU / Karadeniz Tek.Ünv. Tıp Fak.
– Prof.Dr. Gencay GÜRSOY / İstanbul Ünv. Çapa Tıp Fak.(Yedek) 
(14) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Üzeyir Günenç ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Üzeyir Günenç ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Güray ÇINGIL / DEÜ Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Nusret ÖZDEMİR / Çukurova Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Belgin İZGİ / İstanbul Ünv. Çapa Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Osman SAATÇİ / DEÜ Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Merih SOYLU / Çukurova Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Günay HAZNEDAROĞLU / Ege Ünv. Tıp Fak.(Yedek) 
(15) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İsmet Durak ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. İsmet Durak ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Güray ÇINGIL / DEÜ Tıp Fakültesi 
– Prof.Dr. Merih ÖNOL / Gazi Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Mehmet ÜNAL / Gazi Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Ahmet GÜCÜKOĞLU / İstanbul Ünv.Çapa Tıp Fak.
– Prof.Dr. Kemal PAMUKÇU / Ege Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr.Berati HASANREİSOĞLU / Gazi Ünv. Tıp Fak.(Yedek) 
(16) Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hakan Abacıoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hakan Abacıoğlu ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Nuran YULUĞ / DEÜ Tıp Fakültesi 
– Prof.Dr. Selim BADUR / İst. Ünv. İst.Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Şemsettin USTAÇELEBİ / Hacettepe Ünv. Tıp Fak.
– Prof.Dr. Meral GÜLTEKİN / Akdenikz Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Fatih KÖKSAL / Çukurova Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Altınay BİLGİÇ / Ege Ünv. Tıp Fak.(Yedek) 
(17) Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Zeynep Gulay ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Zeynep Gulay ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Nuran YULUĞ / DEÜ Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Gönül MUTLU / Akdeniz Ünv. Tıp Fak.
– Prof.Dr. Hatice ÖZENCİ / Ankara Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Sevgi TÜRET / Gazi Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Meral ÜLTEKİN / Akdeniz Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Sibel ERGÜVEN / Hacettepe Ünv. Tıp Fak.(Yedek) 
(18) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehmet Şen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mehmet Şen ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Münir KINAY / DEÜ Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Sedat TURKAN / İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Ayfer HAYDAROĞLU / Ege Ünv.Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Lale ATAHAN / Hacettepe Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Ahmet ÇAKMAK / Ankara Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Maktav DİNÇER / İstanbul Ünv. Çapa Tıp Fak.(Yedek) 
(19) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hilmi Alanyalı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hilmi Alanyalı ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Münir KINAY / DEÜ Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Musa ALTUN / İstanbul Ünv. Çapa Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Ayfer HAYDAROĞLU / Ege Ünv.Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Candaş TUNALI / Çukurova Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Sedat KOCA / İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Fadıl AKYOL / Hacettepe Ünv. Tıp Fak.(Yedek) 
(20) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özhan Göldeli ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Özhan Göldeli ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
– Prof.Dr. Sema GÜNERİ / DEÜ Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Mustafa AKIN / Ege Ünv.Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Bilgin TİMURALP / Osmangazi Ünv.Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Necmi ATA / Osmangazi Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Necmi DEĞER / Akdreniz Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Hakan KÜLTÜRSAY / Ege Ünv. Tıp Fak.(Yedek) 
(21) Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Süha Miral ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Süha Miral ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Ayşen BAYKARA / DEÜ Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Bahar GÖKLER / Hacettepe Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Efsel KERİMOĞLU / Ankara Üniv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Teoman SÖHMEN / Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
– Prof.Dr. Ayşen COŞKUN / Kocaeli Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Suna TANELİ / Uludağ Ünv. Tıp Fak.(Yedek) 
(22) Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Emel Ada ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Emel Ada ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Tuğrul PIRNAR / DEÜ Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Oğuz DİCLE / DEÜ Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Esin Emin ÜSTÜN / Ege Ünv.Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Aytekin BESİM / Hacettepe Ünv.Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Ersin LÜLECİ / Akdeniz Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Canan EREZEN / Marmara Ünv. Tıp Fak.(Yedek) 
(23) Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sedef Gidener ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Sedef Gidener ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Hülya GÜVEN / DEÜ Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Süleyman ÇELİK / Ondokuz Mayıs Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Atilla DİKMEN / Çukurova Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Nur BANOĞLU / Atatürk Ünv.Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Mehmet MELLİ / Ankara .Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Sezen KOŞAY / Ege Ünv. Tıp Fak.(Yedek) 
(24) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Neşe Atabey ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Neşe Atabey ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Meral SAKIZLI / DEÜ Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Şükriye AYFER / Hacettepe Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Güven LÜLECİ / Akdeniz Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Meral ÖZGÜÇ / Hacettepe Ünv.Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Ayşe BAŞARAN / Osmangazi Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Ahmet KARAGÜZEL / Kadeniz Tek.Ünv. Tıp Fak.(Yedek) 
(25) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bülent Gülekli ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Bülent Gülekli ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Candan CENGİZ / Uludağ Ünv.Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Sertaç BATIOĞLU / Başkent Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Recai PABUÇCU / Gülhane Askeri Tıp Ak.
– Prof.Dr. Namık DEMİR / DEÜ Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Mehbare TÜFEKÇİ / Uludağ Ünv. Tıp Fak. 
– Prof.Dr. Sinan ÖZALP / Osmangazi Ünv. Tıp Fak.(Yedek) 
(26) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hüseyin Avni Benli ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hüseyin Avni Benli ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi. 
– Prof.Dr. Orhan USLU / DEÜ Deniz Bil.ve Tek.Enst. 
– Prof.Dr. Şükran CİRİK / DEÜ Deniz Bil.ve Tek.Enst. 
– Prof.Dr. Tuncer KATAGAN/ Ege Ünv. Su Ürünleri Fak. 
– Prof.Dr. Bayram ÖZTÜRK / İstanbul Ünv. Fen Fak. 
– Prof.Dr. Ferit BİNGEL / ODTÜ Deniz Bil.Enst. 
– Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK / Celal Bayar Ünv. Fen-Ed.Fak.(Yedek)

KARAR 7- Mühendislik Fakültesi ile Aydın Valiliği arasında imzalanan “Aydın İli Dalaman İlköğretim Okulu Binasının Betonarme Taşıyıcı Sistem Elemanlarındaki Beton Basınç Dayanımının Deneysel Olarak Tespiti, Eleman Boyut ve Aplikasyonunu Kontrolü ve Taşıyıcı Sistem İle İlgili Gözlem Raporunun Düzenlenmesi” konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ilişkin Dekanlığın, 15.11.2000 tarih ve 8855 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi ile Aydın Valiliği arasında imzalanan “Aydın İli Dalaman İlköğretim Okulu Binasının Betonarme Taşıyıcı Sistem Elemanlarındaki Beton Basınç Dayanımının Deneysel Olarak Tespiti, Eleman Boyut ve Aplikasyonunu Kontrolü ve Taşıyıcı Sistem İle İlgili Gözlem Raporunun Düzenlenmesi” konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 8- Mühendislik Fakültesi ile TÜMPAŞ Şehircilik Planlama A.Ş. arasında imzalanan “Danışmanlık hizmetleri vermek için Prof.Dr. Rahmi Pınar’ın görevlendirilmesi ve fakülte laboratuvarlarının kullanılması durumunda protokolde belirtilen ücretin döner sermaye işletmesi hesabına yatırılması” konulu protokolün ve Headquarter Bodrum Holiday and Health Firması arasında imzalanan “106 Dönümlük Arazide Jeolojik Etüd Yapılması” konulu protokollerin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ilişkin Dekanlığın, 13.11.2000 tarih ve 8796 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi ile TÜMPAŞ Şehircilik Planlama A.Ş. arasında imzalanan “Danışmanlık hizmetleri vermek için Prof.Dr. Rahmi Pınar’ın görevlendirilmesi ve fakülte laboratuvarlarının kullanılması durumunda protokolde belirtilen ücretin döner sermaye işletmesi hesabına yatırılması” konulu protokolün ve Headquarter Bodrum Holiday and Health Firması arasında imzalanan “106 Dönümlük Arazide Jeolojik Etüd Yapılması” konulu protokollerin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 9- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 27/d maddesi gereğince doktora yeterlik sınavına girebilmek için yabancı dil sınavına; İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi Vasıf Abasov’un ve Özel Hukuk Anabilim Dalı doktora öğrencisi Salimya Ganiyeva’nın Türkçe’den alınmaları ve sınav jürilerinin tespitine ilişkin Müdürlüğün, 13.11.2000 tarih ve 3867 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 27/d maddesi gereğince doktora yeterlik sınavına girebilmek için yabancı dil sınavına; İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi Vasıf Abasov’un, Özel Hukuk Anabilim Dalı doktora öğrencisi Salimya Ganiyeva’nın Türkçe’den alınmalarına ve Türkçe sınavının aşağıdaki jüri tarafından yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 
JÜRİ ÜYELERİ 
– Prof.Dr. Metin KARADAĞ 
– Yrd.Doç.Dr. Hüseyin TUNCER 
– Yrd.Doç.Dr. Mehmet YARDIMCI 
– Doç.Dr. İlhan GENÇ (Yedek) 
KARAR 10- Ortak Zorunlu Dersler Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Okutmanı Şerif Ali Kutlay’ın Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin katkılarıyla yapılacak olan “Müsabaka, kamp ve seyahatte sağlık organizasyonu” kurs programına katılmak üzere 04-06 Aralık 2000 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile)yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük bütçesinin 101.02.1.001.200 no’lu harcama kaleminden karşılanarak görevlendirilmesine ilişkin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 24.11.2000 tarih ve 6073 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Ortak Zorunlu Dersler Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Okutmanı Şerif Ali Kutlay’ın Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin katkılarıyla yapılacak olan “Müsabaka, kamp ve seyahatte sağlık organizasyonu” kurs programına katılmak üzere 04-06 Aralık 2000 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile)yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük bütçesinin 101.02.1.001.200 no’lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 11- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile Aliağa Belediyesi ve İnş.Yük.Müh. Musa Kök arasında imzalanan danışmanlık önerisine ait protokollerin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ilişkin Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu’nun 08.11.2000 tarih ve 50/1-2 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile Aliağa Belediyesi ve İnş.Yük.Müh. Musa Kök arasında imzalanan danışmanlık önerisine ait protokollerin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek lisans programlarında fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretlerinin 2000 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı doğrultusunda belirlenmesine ilişkin Müdürlüğün 17.11.2000 tarih ve 2321 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
06.01.2000 tarih ve 23928 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4496 sayılı Katma Bütçeli İdareler Mali Yılı Bütçe Kanununun 9.maddesinin (j) bendinde belirtilen hususlar çerçevesinde; 
a) Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2000-2001 öğretim yılı güz ve bahar dönemi ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında ders verecek öğretim üyelerinin ek ders ücretlerinin 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11.maddesinin 4.fıkrası ve 3843 Sayılı Kanunun 10.maddesi hükümleri dikkate alınarak akademik ünvanlar itibariyle öngörülen ders ücretinin 2 katı fazlası ile ödeme yapılmasına, 
b) Sınav ücretlerinin ise 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11.maddesinin 4.fıkrası ve 3843 sayılı Kanunun 10.maddesi hükümleri dikkate alınarak akademik ünvanlar itibariyle öngörülen sınav ücretinin 1 katı fazlası ile ödenmesine, 
c) 3843 sayılı Kanunun 12.maddesinde belirtilen esaslara göre de bu program için görevlendirilen idari personele fazla çalışma ücreti ödenmesine, oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 13- Rektörlüğümüz boş ve SERBEST 5.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalına aktarılması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlüğümüz boş ve SERBEST 5.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.