28.09.2004/719

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 28.09.2004
Toplantı Sayısı : 719

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Canan Balkır hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi?nden Prof.Dr. Fevzi Alanyalı?nın, kısmi statüdeki görev süresinin 15.10.2004 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2.maddesi uyarınca uzatılması.
 4. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından Öğr.Gör. M.Faruk Düzgün?ün İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü?nde 2004-2005 temsil sezonunda asli görevini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 5. 2004-2005 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan Türk Dili derslerini vermek üzere 20.09.2004 tarihinden itibaren Ortak Zorunlu Dersler Türk Dili Bölümü okutmanlarının 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 6. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Kali Gürkahraman?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 7. 2004-2005 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan ?Beden Eğitimi ve Spor? derslerini vermek üzere 20.09.2004 tarihinden itibaren Ortak Zorunlu Dersler Beden Eğitimi ve Spor Bölümü okutmanlarının 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 8. Hukuk Fakültesi?nden Doç.Dr. Ayşe Havutçu?nun Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde ayın belirli günlerinde konferanslar vermek araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere 30 Eylül 2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 9. Hukuk Fakültesi?nden Prof.Dr. Nevzat Koç?un Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde ayın belirli günlerinde konferanslar vermek araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere 30 Eylül 2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 10. Hukuk Fakültesi?nden Prof.Dr. Işıl Özkan?ın Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde ayın belirli günlerinde konferanslar vermek araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere 30 Eylül 2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 11. Hukuk Fakültesi?nden Prof.Dr. Şeref Ertaş?ın Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde ayın belirli günlerinde konferanslar vermek araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere 30 Eylül 2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 12. Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Durmuş Tezcan?ın Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde ayın belirli günlerinde konferanslar vermek araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere 30 Eylül 2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 13. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı?nın 28.09.2004 tarih ve 252 sayılı kararı.
 14. Akademik kadro aktarması.
 15. Akademik kadro aktarması.
 16. Tıp Fakültesi?nden Prof.Dr. Hülya Güven?in Fakültesindeki görevini aksatmamak kaydıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi?nde mesleki kariyerinden faydalanmak üzere 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
Prof.Dr. Şeref ERTAŞ
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Yönetim Kurulu 28.09.2004 Salı günü saat 16.00?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Canan Balkır ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Canan Balkır hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Canan Balkır?ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
Tıp Fakültesi?nden Prof.Dr. Fevzi Alanyalı?nın, kısmi statüdeki görev süresinin 15.10.2004 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2.maddesi uyarınca uzatılmasının uygun olacağı şeklinde oybirliği ile olumlu görüş bildirildi.
KARAR 4-
Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından Öğr.Gör. M.Faruk Düzgün?ün İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü?nde 2004-2005 temsil sezonunda asli görevini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
2004-2005 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan Türk Dili derslerini vermek üzere 20.09.2004 tarihinden itibaren ekli listede isimleri, görev yerleri ve saatleri belirtilen Ortak Zorunlu Dersler Türk Dili Bölümü okutmanlarının 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Kali Gürkahraman?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
2004-2005 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan ?Beden Eğitimi ve Spor? derslerini vermek üzere 20.09.2004 tarihinden itibaren ekli listede isimleri görev yerleri ve saatleri belirtilen Ortak Zorunlu Dersler Beden Eğitimi ve Spor Bölümü okutmanlarının 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
Hukuk Fakültesi?nden Doç.Dr. Ayşe Havutçu?nun Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde ayın belirli günlerinde konferanslar vermek araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere 30 Eylül 2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
Hukuk Fakültesi?nden Prof.Dr. Nevzat Koç?un Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde ayın belirli günlerinde konferanslar vermek araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere 30 Eylül 2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
Hukuk Fakültesi?nden Prof.Dr. Işıl Özkan?ın Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde ayın belirli günlerinde konferanslar vermek araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere 30 Eylül 2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
Hukuk Fakültesi?nden Prof.Dr. Şeref Ertaş?ın Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde ayın belirli günlerinde konferanslar vermek araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere 30 Eylül 2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Durmuş Tezcan?ın Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde ayın belirli günlerinde konferanslar vermek araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere 30 Eylül 2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
A) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Prof.Dr. Sadık Acar?ın hazırlamış olduğu ?Uluslararası Reel Ticaret: Teori, Politika? adlı kitabının kendi olanakları ile basılmasına ilişkin Fakülte Yönetim Kurulu kararının yeniden görüşülmek üzere Fakülteye aktarılmasına,
B) Hukuk Fakültesi Hakemli Dergisinin C.6, S.1, 2004 yılı sayısının basımına,
a) Basılacak miktarın : 630 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no: 09.1300.0000.000/BY.04.034.349 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 630 adet olarak gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
Tıp Fakültesi?nden Prof.Dr. Hülya Güven?in Fakültesindeki görevini aksatmamak kaydıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi?nde mesleki kariyerinden faydalanmak üzere 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.