28.08.2012/404

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 28.08.2012
Toplantı Sayısı : 404

 GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Sedef Gidener’in, 27.05.2012 tarihinde görev süresinin dolması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulunda görev yapmak üzere yeniden üye seçimi yapılması.
 3. Devlet Konservatuvarı’nın 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
 4. Fen Fakültesi’nin 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
 5. İzmir Meslek Yüksekokulu’nun 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
 6. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
 7. Buca Eğitim Fakültesi’nin 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
 8. Hemşirelik Fakültesi Sınav ve Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 9. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sınav ve Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 10. DEÜ Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması.
 11. Üniversitemiz Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul örgün ve ikinci öğretim programlarında yer alan bazı derslerin uzaktan öğretim yoluyla verilmesi.

   

  Toplantıda Bulunanlar
   
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
   
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
   
  Prof.Dr. Alp TİMUR
   
  Prof.Dr. Halil KÖSE
   
  Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
   
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
   
  Yrd.Doç.Dr. Kurtul GÜLENÇ
   
  Yrd.Doç.Dr. Muhittin AYGÜN
   
  Prof.      Halil YOLERİ
   
  Yrd.Doç.Dr. Ayfer ElÇİGİL
   
  Prof.Dr. V.Özer ÖZBEK
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
   
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Ufuk SEMERCİOĞLU
   
  Prof.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER
   
  Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
   
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
   
  Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Osman KARADENİZ
   
  Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
   
  Prof.Dr. A.Emel GÖKSU
  Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
   
  Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
   
  Prof.Dr. Kemal ARI
   
  Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Prof.Dr. h.c.İbrahim ATALAY
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM
   
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
   
  Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN
   
  Prof.Dr.  Şermin GENÇ
   
  Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
   
  Doç.Dr. Nihal GELECEK
   
  Yrd.Doç.Dr. Zeynel BAKICI
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. Orhan MAĞDEN
   
  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Prof.Dr. Sacit ÖZER
   
  Öğr.Gör. Beyhan KESKİNÖZ
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   
   
   

Üniversite Senatosu 28.08.2012 Salı günü saat 10.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Bayram Bayrakdar, Prof.Dr. Serdar Kurt, Prof.Dr. Zühal Bahar, Prof.Dr. Yusuf Karakoç, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu, Prof.Dr. Mehtap Malkoç, Prof.Dr. Hüseyin Avni Egeli ve Yrd.Doç.Dr. Kadim Öztürk izinli/görevli oldukları için Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Kurtul Gülenç, Yrd.Doç.Dr. Muhittin Aygün, Yrd.Doç.Dr. Ayfer Elçigil, Prof.Dr. V.Özer Özbek ile Müdür Vekilleri Prof.Dr. Şermin Genç, Doç.Dr. Nihal Gelecek, Yrd.Doç.Dr. Zeynel Bakıcı ve Öğr.Gör. Beyhan Keskinöz toplantıya katıldı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabul edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversite Yönetim Kurulu’nun boşalan üyeliğine Üniversitemiz Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Mehmet Refik Mas, 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7. maddesi uyarınca oybirliği ile seçildi.
KARAR 3- Devlet Konservatuvarı’nın bölümlerine ait öğretim planlarında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Konservatuvar Kurulu’nun 24.05.2012 tarih 6/7 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.              
KARAR 4- Fen Fakültesi’nin bölümlerine ait öğretim planlarında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 28.06.2012 tarih 190/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- İzmir Meslek Yüksekokulu’nun programlarına ait öğretim planlarında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Yüksekokul Kurulu’nun 31.07.2012 tarih 4/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.       
KARAR 6- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun programlarına ait öğretim planlarında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Yüksekokul Kurulu’nun 21.05.2012 tarih 117/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.    
KARAR 7- Buca Eğitim Fakültesi’nin bölümlerine ait öğretim planlarında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 24.04.2012 tarih 3/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.              
KARAR 8 – 13.08.2012 tarih ve 28383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e dayanılarak hazırlanan Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokullara ait Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında, ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9  Dokuz Eylül Üniversitesi Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen Merkezin kurulabilmesi için konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Üniversitemiz Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul örgün ve ikinci öğretim programlarında yer alan derslerin ilgili kurullarca uygun görülmesi halinde uzaktan öğretim yoluyla eğitim verilmesine oybirliği ile karar verildi.