28.08.2007/326

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 28.08.2007
Toplantı Sayısı : 326

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Hukuk Fakültesi öğretim planında değişiklik yapılması teklifi.
 3. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim planında değişiklik yapılması teklifi.
 4. Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim planında değişiklik yapılması teklifi.
 5. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim planında değişiklik yapılması teklifi.
 6. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğünün “Aİ 101-Aİ 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersinin kodunun “ATA 101-ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” olarak değiştirilmesi teklifi.
 7. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve doktora programları öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi.
 8. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nun tüm bölümlerinde öğretim planı değişiklik yapılması teklifi.
 9. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda yer alan FTR 113 Fizyoterapi’ye Giriş” dersinin İngilizce olarak okutulması teklifi.
 10. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde öğretim planı değişiklik teklifi.
 11. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünün İnşaat Mühendisliği Öğrencileri için uygulanan Çift Anadal Programı öğretim planında değişiklik yapılması teklifi
 12. Mühendislik Fakültesinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ile Jeofizik Mühendisliği Bölümlerinde 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan Aktif Eğitim Öbek Sistemi oluşturulması teklifi.
 13. Mühendislik Fakültesi bünyesinde Teknik Seçmeli Dersler Havuzu oluşturulması teklifi.
 14. Mühendislik Fakültesi Teknik Olmayan Seçmeli Dersler Havuzuna yeni bir ders eklenmesi teklifi.
 15. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması teklifi.
 16. Devlet Konservatuvarı Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması teklifi.
 17. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması teklifi.
 18. Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Lifelong Learning Programme –Erasmus Öğrenci Değişimi Yönergesi taslağının görüşülmesi.
 19. Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Kredi Transfer Sistemi Uygulama Yönergesi taslağının görüşülmesi.
 20. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı “Yoğun Bakım” Bilim Dalı kurulması teklifi.
 21. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı “Yoğun Bakım” Bilim Dalı kurulması teklifi.
 22. Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Öğretim Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması teklifi.
 23. Üniversitemiz ile Gdansk Üniversitesi (Polonya) arasında Akademik İşbirliği Protokolü.
 24. Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 25. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde mevcut bulunan tezsiz yüksek lisans programlarının öğretim planlarında yer alan Dönem Projesi dersinin kredisinin değiştirilmesi.
 26. Mühendislik Fakültesi’nin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 2007-2008 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilmesi ve aktif öğretim planının onaylanması.
 27. Mühendislik Fakültesi’nin Çevre, İnşaat, Jeoloji, Jeofizik, Metalurji ve Malzeme, Tekstil, Maden, Endüstri ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerine ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 28. Buca Eğitim Fakültesi’nin Ortaöğretim Alan Öğretmenliği bölümlerinde yer alan programların (Biyoloji, Kimya, Matematik, Fizik, Coğrafya, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlikleri) öğretim palanlarında değişiklik yapılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

Prof.Dr. Ferda AYSAN

Prof.Dr. Sadık ACAR

Prof.Dr. Serdar KURT

Prof.Dr. Halil KÖSE

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Recep YAPAREL

Prof.Dr. Polat SOYER

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Yasemin ARBAK

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU

 

Prof.Dr. Murat TUNCAY

 

Prof.Dr. Melda SUR

 

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

 

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Yrd.Doç.Dr. Oğuz ŞİMŞEK

 

Prof.Dr. Güldem CERİT

 

Doç. Ümit İŞGÖRÜR

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

 

Prof.Dr İlgi ŞEMİN

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Senatosu 28.08.2007 Salı günü saat 09.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Adil Esen, Prof.Dr. Şenay Üçdoğruk, Prof.Dr. Sadık Acar görevli, Prof.Dr. Halil Köse izinli, Prof.Dr. Recep Yaparel ve Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Ceyhan Aldemir izinli, Prof.Dr. Ali Nazım Sözer ve Prof. Gülser Eryümlü görevli oldukları için Dekan Vekili Prof.Dr. Yasemin Arbak ile Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ve Doç. Ümit İşgörür toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmeler sonunda; 23., 24., 25., 26., 27. ve 28. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Hukuk Fakültesi’nin örgün öğretim ile ikinci öğretim programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Radyoloji, Radyoterapi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuvar, Anestezi ile Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Adalet Meslek Yüksekokulu’nun öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Torbalı Meslek Yüksekokulu’nun Mermer, Sondaj, Jeoteknik ve Endüstriyel Seramik Programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokulların ders programlarında yer alan “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersinin kodunun yıllık öğrenim yapılan kurumlarda “ATA 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi”, yarıyıllık öğrenim yapılan kurumlarda ise “ATA 101 – ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” olarak uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nun Güverte ile Makine Bölümlerine ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen esaslarına göre 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun öğretim planında yer alan FTR 113 Fizyoterapiye Giriş dersinin İngilizce olarak okutulmasına ve bu değişikliğin intibak esaslarına göre 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Heykel Bölümüne ait öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nün İnşaat Mühendisliği öğrencileri için uygulanan Çift Anadal Programı öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Mühendislik Fakültesi’nin aktif eğitim yapılan Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ile Jeofizik Mühendisliği Bölümlerinde 2007-2008 öğretim yılından itibaren “Aktif Eğitim Öbek Sistemi”ne geçilmesine ve ekteki şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2007-2008 öğretim yılından itibaren ekte belirtilen derslerin yer aldığı Teknik Seçmeli Dersler Havuzu oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- 2007-2008 öğretim yılından itibaren Mühendislik Fakültesi’nin Teknik Olmayan Seçmeli Dersler Havuzuna ekte belirtilen yeni bir dersin eklenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Devlet Konservatuvarı Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Lifelong Learning Programme-Erasmus Öğrenci Değişimi Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi ile 2809 Sayılı Kanunun 3.maddesi uyarınca Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde “Yoğun Bakım” Bilim Dalı kurulmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi ile 2809 Sayılı Kanunun 3.maddesi uyarınca Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde “Yoğun Bakım” Bilim Dalı kurulmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Üniversitemiz ile Gdansk Üniversitesi (Polonya) arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin ekte yer alan protokol çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün örgün tezsiz yüksek lisans ile ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının öğretim planlarında yer alan Dönem Projesi dersinin kredisiz (0+0) olarak 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Mühendislik Fakültesi’nin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 2007-2008 öğretim yılından itibaren aktif eğitime sistemine geçilmesine ve aktif öğretim planının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Mühendislik Fakültesi’nin Çevre, İnşaat, Jeoloji, Jeofizik, Metalurji ve Malzeme, Tekstil, Maden ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerine ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Buca Eğitim Fakültesi’nin Ortaöğretim Alan Öğretmenliği bölümlerinde yer alan programların (Biyoloji, Kimya, Matematik, Fizik, Coğrafya, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlikleri) öğretim palanlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.