28.06.2016/461

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 28.06.2016
Toplantı Sayısı : 461

GÜNDEM        :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Üniversitemizde 2016–2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi kurumlararası yatay geçiş kontenjanları ile başvuru, değerlendirme ve kayıt takviminin tespit edilmesi.
 3. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Programı açılması.
 4. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Egzersiz Fizyolojisi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci öğretim programına yapılan başvurularda yabancı dil şartı aranmaması.
 5. İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerin öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 6. Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerine ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 7. Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 8. İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 9. İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 10. Dokuz Eylül Üniversitesi Engelli Öğrencilere Yönelik Uygulamalar Yönergesi taslağı.
 11. Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiş sürelerin 2015-2016 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren başlatılması hakkındaki 07.06.2016 tarihli ve 460/04 sayılı Senato kararının iptal edilmesi.
 12. 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 8/b maddesi uyarınca hazırlanan Üniversitemiz İç Değerlendirme Raporu.
 13. İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom  Enstitüsü‘nde Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji Anabilim Dalına bağlı Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının açılması.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Yunus DOĞAN
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Hülya NUTKU
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK
Prof.Dr. Melek MERDİVAN
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL
Prof.Dr. O.Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Gamze ÇAPA KAYA
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ
 
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
 
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
 
Prof.Dr. Hüseyin YAŞAR
 
Prof.Dr. Banu DURUKAN
 
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
 
Prof.Dr. Reyhan UÇKU
 
Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK
Prof.Dr. Ali Günay BALIM
 
Prof.Dr. Ayşe OKUR
 
Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK
 
Prof.Dr. H.Nur OLGUN
 
Doç.Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR
 
Doç.Dr. Erhan DEMİRELİ
Prof.Dr. İbrahim Akın ALTUN
 
Prof.      Şeniz DURU
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
Prof.Dr. Sema SAVCI
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Prof.Dr. Günay KIRKIM
Yrd.Doç.Dr. Övünç BARDAKOĞLU
 
Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK
 
Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK
 
 
 

Üniversite Senatosu 28.06.2016 Salı günü saat 14.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında yedi üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Veli Özer Özbek, Prof.Dr. Yunus Doğan, Prof.Dr. Remzi Yağcı, Doç.Dr. Özlem Küçükgüçlü, Prof.Dr. Hülya Nutku, Prof.Dr. Oğuz Sancakdar ve Prof.Dr. Mehmet Fırat Kutluk görevli/mazeretli oldukları içintoplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. İsmail Sökmen, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu ve Prof.Dr. Mustafa Yaşar Tınar görevli/mazeretli olduğundan Dekan Vekili Prof.Dr. Melek Merdivan ile Müdür Vekilleri Doç.Dr. Zübeyde Erbayraktar ve Doç.Dr. Erhan Demireli toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 12. ve 13.maddelerin ilave edilmesine oybirliği ile karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- 2016–2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar edildi.
KARAR 3- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Programının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Egzersiz Fizyolojisi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim programına yapılan başvurularda yabancı dil şartı aranmamasına oybirliği ile karar verildi.      
KARAR 5- İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerin öğretim planlarında 2016-2017 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 18.05.2016 tarihli ve 3/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın bünyesinde bulunan Denizcilik Eğitimi Denetleme Kurulu tarafından, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları (Standards of Training, Certification and Watchkeepings, STCW) Sözleşmesi, MANİLA 2010 değişiklikleri ile Gemiadamları Yönetmeliği ve Eğitim ve Sınav Yönergesi kapsamında 04-05 Nisan 2016 tarihlerinde Denizcilik Fakültesi’nin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerine ait eğitim programlarının denetlenmesi sonucunda; öğretim planlarında değişiklik yapılması gerektiğinden 2016-2017 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 13.06.2016 tarihli ve 3/1-2 sayılı kararlarında belirtilen intibak esaslarına göre uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.     
KARAR 7- Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Yüksekokul Kurulunun 30.05.2016 tarihli ve 4/2 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 13.06.2016 tarihli ve 4/3 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 13.06.2016 tarihli ve 4/2 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Dokuz Eylül Üniversitesi Engelli Öğrencilere Yönelik Uygulamalar Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenmiş sürelerin 2015-2016 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren başlatılması hakkındaki 07.06.2016 tarihli ve 460/04 sayılı Senato kararının iptal edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 8/b maddesi uyarınca hazırlanan Üniversitemiz “İç Değerlendirme Raporu”nun ekteki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- deGenom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji Anabilim Dalına bağlı disiplinlerarası eğitim verilmek üzere İngilizce Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oyçokluğu ile karar verildi.