28.06.2016/1261

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  28.06.2016
Toplantı Sayısı : 1261

GÜNDEM      :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sevgi Tokgöz Güneş’in DEPARK tarafından kabul edilen projelerini gerçekleştirebilmek için bölümdeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 1.maddesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve İdari Personelinin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esaslarının 6.maddesi uyarınca Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (DEPARK) şirket kurması ve kuracak şirkette ortak ve yönetici olması.
  3. İşletme Fakültesi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.000 TL (üçbinlira) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
  4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.700 TL (ikibinyediyüzlira) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
  5. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
  6. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
  7. Edebiyat Fakültesi’nde görev yapmakta olan İngiltere uyruklu Yrd.Doç.Dr. Richard Thomas Arie Parker’in, 15.09.2016 tarihinden itibaren 14.09.2017 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Yardımcı Doçent) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
  8. İlahiyat Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Sare Aydın’ın, Fransa/Paris 1 Pantheon Sorbonne Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili çalışma ve araştırma yapmak üzere, 10.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile), 15 gün yevmiyeli, avans ödemeli (7.000 TL), maaşlı, masrafların ÖYP bütçesinin ilgili ödeneğinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Halil KÖSE Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Melek MERDİVAN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Gamze ÇAPA KAYA
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK

 

 
Üniversite Yönetim Kurulu 28.06.2016 Salı günü saat 13.30’da Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Veli Özer Özbek ve Prof.Dr.M.Refik Mas görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. İsmail Sökmen görevli/mazeretli olması nedeniyle Dekan Vekili Prof.Dr.Melek Merdivan toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 7. ve 8. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sevgi Tokgöz Güneş’in DEPARK tarafından kabul edilen “Asit Kaya Drenajını Önlemeyi Temel Alan ÇED Çalışmaları Tasarım ve Değerlendirmeleri” ve “Değiştirilebilir Adsorban Kartuşlu Modüler İçme Suyu Arıtma Sistemi” isimli projelerini gerçekleştirebilmek için bölümdeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 7.maddesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve İdari Personelinin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esaslarının 6.maddesi uyarınca Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (DEPARK) şirket kurmasına ve kuracak şirkette ortak ve yönetici olmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- İşletme Fakültesi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.000 TL (üçbinlira) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.700 TL (ikibinyediyüzlira) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Üstün Zekalılar Eğitimi Anabilim Dalı’nda 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Arş.Gör. Filiz Karadağ’ın Üniversitemizde doktora programı olmaması nedeniyle, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan “Bir Üniversite Adına Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak Anadolu Üniversitesi’ne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere akademik kadro aktarması yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Edebiyat Fakültesi’nde görev yapmakta olan İngiltere uyruklu Yrd.Doç.Dr. Richard Thomas Arie Parker’in, 15.09.2016 tarihinden itibaren 14.09.2017 tarihine kadar 1 yıl süre ile 9.350,62 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Yardımcı Doçent) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- İlahiyat Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Sare Aydın’ın, Fransa/Paris 1 Pantheon Sorbonne Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili çalışma ve araştırma yapmak üzere, 10.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile), 15 gün yevmiyeli, avans ödemeli (7.000 TL), maaşlı, masrafların ÖYP bütçesinin 38-13-00-01-09-4-2-20-2-03-03-1-1 nolu ödeneğinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.